Entreprisekontrakt

Entreprisekontrakt

Læs mere
Tvist i entrepriseforhold

Tvist i entrepriseforhold

Læs mere her
AB Bestemmelserne

AB Bestemmelserne

Læs mere
Brug for byggesagsadministration?

Brug for byggesagsadministration?

Læs mere
Forrige
Næste

Hvad er forskellen på AB 18, ABT 18, ABR 18 og AB forbruger?

Af Selskabsadvokaterne

AB bestemmelserne er velkendte aftalevilkår inden for byggebranchen og er ofte omtalt som ”byggeriets regler”. For at anvende AB bestemmelserne er det en forudsætning, at parterne har indgået aftale herom – og forinden kender til aftalevilkårenes nærmere indhold.

For at forstå forskellen mellem AB 18, ABT 18, ABR 18 og AB forbruger er det nødvendigt at kende til de forskellige entrepriseformer samt til byggeriets parter og deres roller overfor hinanden under byggesagen.

AB 18

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed

AB 18 kan bruges mellem bygherre og entreprenør når entreprenøren skal udføre et bygge- eller anlægsarbejde for bygherren. AB 18 kan også bruges mellem en entreprenør og dennes underentreprenør.

ABT 18

Almindelige betingelser for totalentreprise

ABT 18 kan bruges når bygherre indgår aftale med en totalentreprenør som projekterer og udfører en totalentreprise for bygherren.

ABR 18

Almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed

ABR 18 kan bruges ved aftaler mellem en bygherre og dennes rådgiver. Typisk vil det være aktuelt at bruge ABR 18 når bygherre indgår aftale med en arkitekt, en bygningskonstruktør eller en ingeniør. ABR 18 kan ligeledes bruges mellem entreprenøren og dennes rådgivere. ABR 18 omhandler således den rådgivning der ligger forinden det fysiske byggeri går i gang.

AB forbruger

Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB 18, ABT 18 og ABR 18 gælder ikke i forbrugerforhold. Der er i stedet lavet et særligt sæt aftalevilkår kaldet AB forbruger som kan anvendes når en forbruger indgår aftale med en entreprenør. Aftalevilkårene skal ligesom de øvrige AB bestemmelser indgå som en del af entreprisekontrakten for at de gælder.

Hvad er formålet med AB bestemmelserne?

AB bestemmelserne er et værktøj parterne kan tilvælge som et supplement til entreprisekontrakten. AB bestemmelserne uddyber hvilke rettigheder og forpligtelser parterne har overfor hinanden under byggesagen og de tager stilling til en lang række forhold under byggesagen.

Standardvilkårene i AB bestemmelserne er udarbejdet af repræsentanter for både entreprenører og bygherrer, og bestemmelserne tilgodeser derved begge parter. Det er muligt at lave fravigelser, ændringer eller tilføjelser til AB bestemmelserne. Det er dog et krav, at disse fremgår tydeligt af entreprisekontrakten.

Hvad står der i AB 18, ABT 18, ABR 18 og AB forbruger?

AB bestemmelserne regulerer blandt andet følgende:

- Aftalegrundlaget (definitioner mv.)
- Sikkerhedsstillelse og forsikring
- Krav til arbejdets udførelse og tidsplan
- Ændringer i arbejdet
- Regler om betaling
- Merbetaling og besparelse
- Hvordan parterne skal forholde sig ved forsinkelse
- Hvornår der er ret til tidsfristforlængelse
- Risikoens overgang
- Fremgangsmåden ved aflevering
- Hvordan parterne skal forholde sig ved mangler og hvornår mangler foreligger
- Regler omkring afhjælpningsret og afhjælpningspligt
- 1 og 5 års eftersyn
- Hvornår en part kan ophæve aftalen
- Hvordan tvister skal håndteres (konfliktløsningstrappen)
- Voldgiftsklausul

Vores bistand

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i entrepriseret og har mange års erfaring med at rådgive i såvel større som mindre byggesager. Har du brug for rådgivning omkring entreprisekontrakten og AB 18, ABT 18, ABR 18 eller AB-forbruger er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller per e-mail, advokat@selskabsadvokaterne.dk

Katrine Høstrup

Advokatfuldmægtig

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op

Jeppe Wedel Nielsen

Advokat (H), Partner

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Den gode byggesag i andelsbolig- og ejerforeninger

Af Selskabsadvokaterne Når en andelsboligforening eller en ejerforening skal i gang med en byggesag er ...»

1 års- og 5 års-gennemgang - hvilke regler gælder?

Af Selskabsadvokaterne Det vil i langt det fleste tilfælde være aftalt, at byggeriet skal gennemgås 1 ...»