Entreprisekontrakt

Entreprisekontrakt

Læs mere
Tvist i entrepriseforhold

Tvist i entrepriseforhold

Læs mere her
AB Bestemmelserne

AB Bestemmelserne

Læs mere
Brug for byggesagsadministration?

Brug for byggesagsadministration?

Læs mere
Forrige
Næste

Hvad er en entreprisekontrakt?

Af Selskabsadvokaterne

En entreprisekontrakt er en aftale mellem en entreprenør og en bygherre om et byggeri- eller anlægsarbejde. I entreprisekontrakten aftaler parterne blandt andet hvilket arbejde entreprenøren skal udføre for bygherren, hvad det skal koste og hvornår arbejdet skal være færdiggjort.

Hvorfor er entreprisekontrakten vigtig?

Entreprisekontrakten er et af de vigtigste redskaber i forbindelse med et byggeri, da den regulerer hvilke rettigheder og forpligtelser parterne har overfor hinanden under byggeriet.

Alle byggerier er forskellige, og det er derfor vigtigt, at parterne udarbejder en kontrakt der er tilpasset til det pågældende byggeprojekt. Kontrakten bør være så præcis som overhovedet mulig, og parterne bør derfor overveje at få en advokat til at bistå dem med at udarbejde entreprisekontrakten.

Et entrepriseforhold er typisk kendetegnet ved at der er tale om et længerevarende kontraktforhold. Der kan gå måneder eller år fra kontrakten er indgået til aflevering af byggeriet sker. Da arbejderne pågår over en længere periode, er der risiko for der kan opstå tvister undervejs eller at nogle omstændigheder har ændret sig siden entreprisekontrakten blev indgået.

Det er derfor vigtigt, at parterne allerede fra start får udarbejdet en grundig og udspecificeret entreprisekontrakt, der tager stilling til så mange forhold som muligt. Jo mere klart aftalegrundlaget er, jo større sandsynlighed er der for, at parternes eventuelle uenigheder kan løses uden en rets- eller voldgiftssag.

Det er blandt andet vigtigt, at parterne tager stilling til, hvornår byggeriet skal afleveres og om entreprenøren skal stille sikkerhed overfor bygherren.

Det kan have store økonomiske konsekvenser for bygherren, hvis byggeriet afleveres for sent. Derfor ønsker bygherre ofte at kunne sanktionere entreprenørens forsinkelse med en dagbod pr. dag, entreprenøren er forsinket. Hvis entreprenøren ønsker at kunne kræve dagbod ved forsinkelse, er det en forudsætning, at dette klart fremgår af entreprisekontrakten.

Hvilke regler gælder?

Der er ikke en lovgivning inden for det entrepriseretlige område, og parterne kan derfor i vidt omfang selv skræddersy en entreprisekontrakt der passer til deres konkrete sag.

Ofte vil parterne dog vælge at lade AB 18 indgå som en del af entreprisekontrakten. Det er dog en forudsætning, at dette fremgår klart af entreprisekontrakten.

AB 18 er aftalebaserede standardvilkår som regulerer en lang række forhold under entreprisen, såsom betalingsbetingelser, sikkerhedsstillelse, regler om mangler, aflevering af byggeriet, tvistløsning mv. Det er muligt at lave fravigelser eller tilføjelser til AB 18. Dette skal dog ligeledes fremgå klart af entreprisekontrakten.

Vores bistand

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i entrepriseret og har mange års erfaring med at udarbejde entreprisekontrakter. Har du brug for rådgivning, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller per e-mail, advokat@selskabsadvokaterne.dk

Katrine Høstrup

Advokatfuldmægtig

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op

Jeppe Wedel Nielsen

Advokat (H), Partner

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Den gode byggesag i andelsbolig- og ejerforeninger

Af Selskabsadvokaterne Når en andelsboligforening eller en ejerforening skal i gang med en byggesag ...»

1 års- og 5 års-gennemgang - hvilke regler gælder?

Af Selskabsadvokaterne Det vil i langt det fleste tilfælde være aftalt, at byggeriet skal gennemgås ...»