Entreprisekontrakt

Entreprisekontrakt

Læs mere her
Tvist i entrepriseforhold

Tvist i entrepriseforhold

Læs mere her
AB Bestemmelserne

AB Bestemmelserne

Læs mere her
Brug for byggesagsadministration?

Brug for byggesagsadministration?

Læs mere her
Forrige
Næste

Har du styr på entreprisekontrakten?

En god og gennemarbejdet entreprisekontrakt er altafgørende for en god byggeproces. Jo mere detaljeret og uddybende entreprisekontrakten er, jo større sandsynlighed er der for en smidig proces, hvor parterne kender deres rettigheder og forpligtelser overfor hinanden.

Uenigheder kan opstå hvis entreprisekontrakten er uklar. Hvis parterne f.eks. ikke har taget stilling til hvornår aflevering skal ske, vil det være svært at fastlægge hvornår forsinkelse indtræder. Forsinkelse kan medføre store tab og ulemper for bygherre, og det er derfor vigtigt, at parterne får præciseret det eksakte tidspunkt for aflevering i entreprisekontrakten. Derudover bør parterne ligeledes tage stilling til om forsinkelse kan sanktioneres med dagbod. Hvis bygherre ikke har sikret sig retten til dagbod i entreprisekontrakten, vil bygherren ikke have mulighed for at kræve dette i tilfælde af entreprenørens forsinkelse.

Når en byggesag går i gang, er der typisk mange parter involveret. Det er derfor vigtigt, at entreprisekontrakten tager stilling til hvordan ansvaret placeres mellem de forskellige parter. Entreprenørens ydelse bør derfor være beskrevet nøje i entreprisekontrakten, så der ikke opstår uenigheder om hvad entreprenøren skal levere, og hvor langt hans ansvar rækker.

Bygherre har mulighed for at sikre sig selv i entreprisekontrakten ved at kræve, at entreprenøren stiller sikkerhed for, at den aftalte ydelse leveres. Typisk vil sikkerhedsstillelsen være på 10-15% af entreprisesummen ekskl. moms. Entreprenøren kan modsat også kræve, at bygherre stiller sikkerhed for sin betalingsforpligtelse.

Ekstraarbejder er ofte et stridspunkt mellem entreprenør og bygherre. For at undgå, at der senere opstår uenighed omkring dette, bør parterne indføre i entreprisekontrakten, at alle ekstraarbejder skal godkendes skriftligt af bygherre inden disse kan iværksættes.

Indgår AB 18 eller ABT 18 som en del af aftalegrundlaget?

Parterne kan vælge, at betingelserne i AB 18 og ABT 18 skal indgå som en del af entreprisekontrakten. AB 18 og ABT 18 er velkendte aftalevilkår i byggebranchen og bliver ofte omtalt som ”byggeriets regler”.  AB bestemmelserne tager stilling til en lang række forhold under byggeprocessen og er derfor et nyttigt værktøj for parterne.

Entrepriseretten er ikke et lovreguleret område, og derfor er det vigtigt at have en detaljeret og gennemarbejdet entreprisekontrakt.

Vores bistand

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i entrepriseret og har mange års erfaring med at rådgive i såvel større som mindre byggesager. Har du brug for rådgivning i forbindelse med indgåelse af en entreprisekontrakt er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller per e-mail, advokat@selskabsadvokaterne.dk

eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Den gode byggesag i andelsbolig- og ejerforeninger

Når en andelsboligforening eller en ejerforening skal i gang med en byggesag er der mange ting at holde ...»

1 års- og 5 års-gennemgang - hvilke regler gælder?

Det vil i langt det fleste tilfælde være aftalt, at byggeriet skal gennemgås 1 år og 5 år efter aflevering ...»

Entreprenør

Entreprenør Entreprenøren er den håndværker som udfører arbejdet for bygherren. Entreprenøren kan benytte ...»

Entreprisekontrakt

Entreprisekontrakt Entreprisekontrakten er en aftale mellem bygherre og entreprenør vedrørende et byggeri- ...»

Hovedentreprenør pålagt hæftelsesansvar for underentreprenør

Højesterets dom afsagt 4. september 2019 i sag BS-40168/2018-HJR (2. afdeling) Dansk Energi som mandatar ...»

Løvens Kemiske - dekontamineringsentreprise var uden mangler

Sagsøgernes dekontamineringsentreprise i et rørsystem til produktion af medicin var ikke behæftet »

Vi er medlemmer af