Entreprisekontrakt

Entreprisekontrakt

Læs mere her
Tvist i entrepriseforhold

Tvist i entrepriseforhold

Læs mere her
AB Bestemmelserne

AB Bestemmelserne

Læs mere her
Brug for byggesagsadministration?

Brug for byggesagsadministration?

Læs mere her
Forrige
Næste

Faldgruber i en byggesag - hvad skal du være opmærksom på?

Det sker desværre ofte at byggesager går galt, hvilket kan have store økonomiske konsekvenser for bygherre. Dette sker i de fleste tilfælde fordi byggesagen ikke har været håndteret professionelt fra start, og fordi bygherre ikke har fået den fornødne rådgivning.

Hvis bygherre igangsætter en byggesag uden at have praktisk erfaring med gennemførelse af byggesager, og uden at få den fornødne tekniske og juridiske rådgivning, risikerer bygherre at møde ubehagelige overraskelser undervejs. Dette kan ske som følge af, at der ikke er indgået klare aftaler om hvad entreprenøren er ansvarlig for, og hvad der skal ske, hvis entreprenøren f.eks. bliver forsinket.

Tjek op på byggetilladelser og lokalplaner

Bygherre skal sikre sig, at de nødvendige tilladelser er indhentet og at lokalplanen overholdes, ellers risikerer bygherre at byggeprojektet ikke kan gennemføres.

Få rådgivning allerede fra start

Den rette rådgivning er alt afgørende for en succesfuld byggesag. For at undgå at byggesagen kører af sporet, er det vigtigt, at der er fastsat klare retningslinjer fra projektets start. Den juridiske rådgiver sørger for at kontraktsmaterialet er i orden, så parterne kender deres rettigheder og pligter. Den tekniske rådgivers rolle er, at udfærdige en så nøjagtig beskrivelse af projektet som muligt i udbudsmaterialet, så de bydende entreprenører ved hvilket arbejde de skal udføre. Derudover aftales det ofte at den tekniske rådgiver styrer byggeriet når projektet går i gang.

Husk sikkerhedsstillelsen

Det er vigtigt, at bygherre sikrer sig, at entreprenøren stiller sikkerhed for at han udfører sit arbejde. Ofte vil man aftale at entreprenøren sikkerhed for 15% af entreprisesummen ekskl. moms mens byggeriet er i gang.

Hold øje med budgettet

Der vil i næste alle byggesager opstå noget uventet undervejs, og det anbefales derfor at bygherre altid har indlagt en buffer til uforudsete udgifter i sit budget, og at bygherre desuden løbende holder øje med budgettet.

Mange bygherrer mødes desuden med ekstraregninger, fordi entreprenøren ofte ikke kan have taget højde for alle tænkelige scenarier i sit tilbud. Det er derfor ekstremt vigtigt, at bygherre sikrer sig, at bygherre altid skal godkende ekstraarbejder inden de påbegyndes, så bygherre har kontrol over sit budget og det ikke stikker af. Bygherres godkendelse af ekstraarbejder bør altid ske skriftligt, så der ikke er tvivl om hvad bygherre har sagt ja til.

Byggesjusk og mangler

Mange bygherrer oplever desværre, at det udførte arbejde ikke stemmer overens med det man havde forventet da byggesagen startede. Byggesjusk forekommer når entreprenøren ikke har udført arbejdet fagmæssigt korrekt, og det ikke lever op til de gældende normer, standarder, forskrifter eller kutymer inden for byggebranchen.

Fejl og mangler skyldes ikke altid byggesjusk, men kan også forekomme hvis entreprenøren har anvendt et materiale der ikke var egnet til formålet, eller hvis der f.eks. opstår revnedannelse i en opført mur efterfølgende.

I tilfælde af fejl og mangler vil den juridiske rådgiver kunne hjælpe med at opstille løsningsforslag. Hvis parterne fortsat er uenige og konflikten ikke kan løses på byggepladsen, kan den juridiske rådgiver hjælpe med at føre en voldgiftssag eller en sag ved de almindelige domstole.

Er du forsikret ordentligt hvis der sker uheld?

Det er aldrig til at forudse hvornår der sker uheld, og det er derfor vigtigt at bygherre og entreprenøren tegner de nødvendige forsikringer. Dette kan f.eks. være dækning ved storm, brand, vandskader, hærværk, tyveri, arbejdsskader, skader på personer og ting, skader på den eksisterende bygning, skader på andres ting og bygninger.

Vores bistand

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i entrepriseret og har mange års erfaring med at rådgive i byggesager. Har du brug for rådgivning i forbindelse med dit byggeprojekt, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller per e-mail, advokat@selskabsadvokaterne.dk

eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Den gode byggesag i andelsbolig- og ejerforeninger

Når en andelsboligforening eller en ejerforening skal i gang med en byggesag er der mange ting at holde ...»

1 års- og 5 års-gennemgang - hvilke regler gælder?

Det vil i langt det fleste tilfælde være aftalt, at byggeriet skal gennemgås 1 år og 5 år efter aflevering ...»

Entreprenør

Entreprenør Entreprenøren er den håndværker som udfører arbejdet for bygherren. Entreprenøren kan benytte ...»

Entreprisekontrakt

Entreprisekontrakt Entreprisekontrakten er en aftale mellem bygherre og entreprenør vedrørende et byggeri- ...»

Hovedentreprenør pålagt hæftelsesansvar for underentreprenør

Højesterets dom afsagt 4. september 2019 i sag BS-40168/2018-HJR (2. afdeling) Dansk Energi som mandatar ...»

Løvens Kemiske - dekontamineringsentreprise var uden mangler

Sagsøgernes dekontamineringsentreprise i et rørsystem til produktion af medicin var ikke behæftet »

Vi er medlemmer af