Entreprisekontrakt

Entreprisekontrakt

Læs mere
Tvist i entrepriseforhold

Tvist i entrepriseforhold

Læs mere her
AB Bestemmelserne

AB Bestemmelserne

Læs mere
Brug for byggesagsadministration?

Brug for byggesagsadministration?

Læs mere
Forrige
Næste

Entrepriseformer

Af Selskabsadvokaterne

Når du skal i gang med et byggeprojekt, skal du vælge hvilken form entreprisen skal udføres i. Dette har stor betydning for, hvor meget bygherre er involveret i processen, og hvor stor en del af ansvaret der overlades til entreprenøren.

De forskellige entrepriseformer

Der findes forskellige former for entreprise, der kan opdeles i

- Totalentreprise

- Hovedentreprise

- Fagentreprise 

Totalentreprise
I totalentreprise overlades ansvaret for sagen til totalentreprenøren som tager sig af projektet fra start til slut og bygherre har meget lidt ansvar i byggeprocessen. Totalentreprenøren står for alt herunder udarbejdelse af projektmateriale, indgåelse af kontrakter med underentreprenører, byggestyring og alle byggeopgaver i øvrigt. Totalentreprise vælges ofte ved nybyggeri eller en gennemgribende renovering. Når totalentreprise vælges er det en god idé at have en ekstern rådgiver med på sidelinjen til at føre tilsyn.

Hovedentreprise
I hovedentreprise sager er det bygherren selv der står for den indledende fase med udarbejdelse af projektmateriale samt indhentning af diverse godkendelser. Hovedentreprenøren står for økonomi, indgåelse af kontrakter med underentreprenører og projektstyring (herunder overholdelse af tidsplan og kvalitet). Bygherre har selv ansvaret for tilsyn af byggeriet, og det er derfor en god idé at ansætte en rådgiver til at bistå med dette.

Fagentreprise
I fagentreprise sager er bygherren selv ansvarlig for hele byggeriet. Bygherre står selv for projektering, tegninger, indhentelse af byggetilladelse, styring af byggeprocessen mv. Bygherren udformer således selv udbudsmaterialet, indhenter tilbud, udarbejder kontrakt med den valgte entreprenør, holder tilsyn og styrer hele processen undervejs. Ved fagentreprise påtager bygherren sig selv det juridiske og økonomiske ansvar for projektet. Fagentreprise stiller store krav til bygherre og bør kun vælges hvis man har erfaring hermed eller kvalifikationerne til at sætte sig ind i hele projektet fra start til slut.

Vores bistand

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i entrepriseret og har mange års erfaring med at rådgive i byggesager. Har du brug for rådgivning i forbindelse med dit byggeprojekt, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller per e-mail, advokat@selskabsadvokaterne.dk

Katrine Høstrup

Advokatfuldmægtig

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op

Jeppe Wedel Nielsen

Advokat (H), Partner

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Den gode byggesag i andelsbolig- og ejerforeninger

Af Selskabsadvokaterne Når en andelsboligforening eller en ejerforening skal i gang med en byggesag ...»

1 års- og 5 års-gennemgang - hvilke regler gælder?

Af Selskabsadvokaterne Det vil i langt det fleste tilfælde være aftalt, at byggeriet skal gennemgås ...»