Entreprisekontrakt

Entreprisekontrakt

Læs mere
Tvist i entrepriseforhold

Tvist i entrepriseforhold

Læs mere her
AB Bestemmelserne

AB Bestemmelserne

Læs mere
Brug for byggesagsadministration?

Brug for byggesagsadministration?

Læs mere
Forrige
Næste

Byggetidens viden og udviklingsrisiko i entreprise

Af Selskabsadvokaterne

Inden for entrepriseretten arbejdes med begrebet byggetidens viden. Byggetidens viden henfører til hvad der var kendt viden på et bestemt tidspunkt.

Byggetidens viden har afgørende betydning når det senere viser sig, et anvendt byggemateriale har uheldige og utilsigtede egenskaber – og måske slet ikke egner sig til det pågældende byggeri.

For at finde ud af om entreprenøren bærer ansvaret for de mangelfulde materialer, må det vurderes hvilken viden han var i besiddelse af på det pågældende tidspunkt. Det bør derfor klarlægges om entreprenøren burde vide, at der kunne opstå problemer med at anvende de pågældende materialer, eller hvorvidt disse på daværende tidspunkt var anerkendt i diverse fagkredse.

Byggetidens viden er en vidtgående undtagelse til entreprenørens ansvar for eget materialevalg

Udgangspunktet er, at entreprenøren hæfter for de anvendte materialer, når han har haft frit materialevalg.

Entreprenøren kan dog gå fri for ansvar, hvis han kan bevise, at de anvendte materialer var fornuftige og forsvarlige, og at disse blev anset som egnede til formålet på indkøbstidspunktet. I disse tilfælde vil bygherren derfor bære den såkaldte ’udviklingsrisiko’ og bygherren vil ikke kunne få sit tab for de mangelfulde materialer dækket hos entreprenøren.

Nye og uprøvede materialer

Det sker at der kommer nye materialer på markedet. Hvis entreprenøren ønsker at anvende nye materialer, bør entreprenøren sikre sig, at disse er egnede til anvendelsen. Entreprenøren bør derudover orientere bygherre om, at der er tale om et nyt materiale, så bygherren er bekendt med dette og accepterer risikoen ved at der anvendes nye og uprøvede materialer ved byggeriet.

Hvis parterne har aftalt at AB 18 skal være en del af aftalegrundlaget, er entreprenøren i medfør af § 12 stk. 3 forpligtet til skriftligt at oplyse bygherren, at der anvendes et nyt materiale og de eventuelle risici der kan være forbundet med dette. AB 18 har derved som noget nyt pålagt entreprenøren en skriftlig oplysningspligt overfor bygherre, når der er tale om nye materialer.

Bygherre skal reklamere

Hvis uheldet er ude, og bygherre opdager, at der er brugt materialer i byggeriet som har vist sig at være mangelfulde, skal bygherre hurtigst muligt reklamere skriftligt overfor entreprenøren. Bygherren bør desuden fastsætte en frist for hvornår manglerne skal være udbedret.

Udgangspunktet er, at entreprenøren hæfter for mangler ved byggeriet i 5 år efter aflevering har fundet sted.

Hvis entreprenøren ikke mener, at han hæfter for materialemanglerne, kan der udmeldes syn og skøn. Hvis parterne fortsat ikke kan blive enige, kan sagen indbringes for Voldgiftesretten, som tager endeligt stilling til parternes tvist.

Vores bistand

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i entrepriseret og har mange års erfaring med at rådgive i entrepriseforhold. Har du brug for rådgivning er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller per e-mail, advokat@selskabsadvokaterne.dk

Katrine Høstrup

Advokatfuldmægtig

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op

Jeppe Wedel Nielsen

Advokat (H), Partner

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Den gode byggesag i andelsbolig- og ejerforeninger

Af Selskabsadvokaterne Når en andelsboligforening eller en ejerforening skal i gang med en byggesag er ...»

1 års- og 5 års-gennemgang - hvilke regler gælder?

Af Selskabsadvokaterne Det vil i langt det fleste tilfælde være aftalt, at byggeriet skal gennemgås 1 ...»