Entreprisekontrakt

Entreprisekontrakt

Læs mere
Tvist i entrepriseforhold

Tvist i entrepriseforhold

Læs mere her
AB Bestemmelserne

AB Bestemmelserne

Læs mere
Brug for byggesagsadministration?

Brug for byggesagsadministration?

Læs mere
Forrige
Næste

Byggesagsadministration

Af Selskabsadvokaterne

Byggesager i andelsforeninger og ejerforeninger

Hos SelskabsAdvokaterne er vi eksperter i byggesager og vi har mange års erfaring med rådgivning af andelsboligforeninger og ejerforeninger når der skal udføres renoveringsarbejder på ejendommen.  

Vi hjælper både små og store foreninger og bistår gennem hele byggesagens forløb fra opstart til projektets afslutning.

Vi kan hjælpe jeres forening uanset hvilket byggeprojekt i planlægger. Vi har erfaring med at rådgive i byggesager der vedrører renoveringsarbejder såsom tag- og vinduesudskiftninger, facaderenovering eller faldstammeudskiftninger. Derudover er vi specialister i altansager og vi kan også rådgive jer, hvis i påtænker at etablere nye tagboliger i jeres ejendom.

Byggesagsadministration – juridisk og økonomisk bygherrerådgivning

Forudsætningen for en succesfuld byggesag er grundigt juridisk forarbejde, og det er derfor en god idé at overveje aftale om byggesagsadministration, så projektet kan gennemføres så gnidningsløst som muligt og aflevering sker til tiden.

Som foreningens juridiske rådgiver hjælper vi jer med at skabe overblik og sikrer at byggeriets parter kender deres rettigheder og pligter gennem byggesagen. Byggesager er komplekse og bekostelige, og der er ofte mange parter involveret når renoveringsarbejderne går i gang.  Det er derfor utrolig vigtigt at have klare aftaler om hvem der gør hvad undervejs i byggesagen.

Den juridiske rådgivning sikrer at både bygherren og entreprenøren er klædt ordentligt på inden sagens opstart. Hvis der opstår tvister undervejs, vil vi som foreningens juridiske rådgiver kunne hjælpe jer med løsningsforslag.

Hvis jeres forening påtænker at gå i gang med en byggesag - eller måske allerede er i gang med et renoveringsprojekt, er I velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om hvordan vi kan hjælpe jer i jeres byggesag.

Hvad indeholder en aftale om byggesagsadministration?

Vi hjælper jer sikkert igennem alle stadier i byggeprocessen og rådgiver jer allerede fra projektets indledende fase.

Rådgivningsydelserne i en byggesagsadministrationsaftale

- Indledende opstartsmøde med foreningen hvor ønsker til byggesagen drøftes

- Drøftelse af økonomi og mulig finansiering af byggesagen

- Udarbejdelse af budgetoverslag

- Udarbejdelse af generalforsamlingsoplæg med henblik på vedtagelse af byggesagen

- Drøftelse af valg af teknisk rådgiver

- Gennemgang af kontrakt med teknisk rådgiver

- Juridisk gennemgang af udbudsmateriale til de bydende entreprenører

- Udarbejdelse, gennemgang og forhandling af entreprisekontrakt

- Rådgivning om anvendelse af entrepriserettens standardiserede aftale sæt, herunder AB 18, ABT 18, ABR18, AB forenklet, ABR forenklet  

- Bistand i forbindelse med tegning af all-risk forsikring

- Kontrol af sikkerhedsstillelse fra entreprenør

- Sikring af at de fornødne byggetilladelser er indhentet

- Juridisk rådgivning undervejs i byggeprojektet (ved f.eks. fejl og mangler, fristforlængelser, forsinkelse, ekstraarbejder, dagbodskrav mv.)

- Juridisk bistand i forbindelse aflevering samt ved 1- og 5 års gennemgang

- Frigivelse af entreprenørens garanti

Hvis der skulle opstå tvist undervejs i byggesagen eller efter aflevering, og dette medfører at en voldgiftssag eller retssag er nødvendigt, bistår vi jer gerne. Disse ydelser falder dog uden for aftale om byggesagsadministration og faktureres særskilt.

Aftale om byggesagsadministration

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i entrepriseret og har mange års erfaring med at rådgive i byggesager. Ønsker I bistand i jeres forenings næste byggeprojekt, er I meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller per e-mail, advokat@selskabsadvokaterne.dk

 

 

 

 

 

 

Katrine Høstrup

Advokatfuldmægtig

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op

Jeppe Wedel Nielsen

Advokat (H), Partner

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Den gode byggesag i andelsbolig- og ejerforeninger

Af Selskabsadvokaterne Når en andelsboligforening eller en ejerforening skal i gang med en byggesag ...»

1 års- og 5 års-gennemgang - hvilke regler gælder?

Af Selskabsadvokaterne Det vil i langt det fleste tilfælde være aftalt, at byggeriet skal gennemgås ...»