Entreprisekontrakt

Entreprisekontrakt

Læs mere her
Tvist i entrepriseforhold

Tvist i entrepriseforhold

Læs mere her
AB Bestemmelserne

AB Bestemmelserne

Læs mere her
Brug for byggesagsadministration?

Brug for byggesagsadministration?

Læs mere her
Forrige
Næste

1 års- og 5 års-gennemgang - hvilke regler gælder?

Det vil i langt det fleste tilfælde være aftalt, at byggeriet skal gennemgås 1 år og 5 år efter aflevering er sket. Formålet med gennemgangene er, at konstatere, om der er mangler ved byggeriet. Det er bygherrens opgave at finde og påpege eventuelle fejl og mangler ved byggeriet, som entreprenøren skal udbedre.

Det kan være aftalt mellem parterne, at nogle mangler der blev konstateret allerede ved afleveringen, først vil blive udbedret efter 1 års gennemgangen. Dette vil typisk være tilfældet, hvis manglerne ikke er af afgørende betydning for bygherrens anvendelse af byggeriet, og en udskydelse af udbedring ikke vil være til gene for bygherren.

Der kan også være andre typer mangler, hvor det er en fordel at udskyde udbedringerne til 1 års gennemgangen. Dette kan eksempelvis være i situationen hvor der konstateres farveforskelle på murværk, da der kan gå lang tid før murværket er tilstrækkeligt udtørret.

Det er dog vigtigt, at alle aftaler omkring udbedring af mangler nedskrives og underskrives af såvel bygherren som entreprenøren, så bygherren ikke mister sin ret til at få manglerne udbedret. Dette kan enten anføres i afleveringsprotokollen eller i rapporten der udfærdiges ved den efterfølgende gennemgang.

 Husk at indkalde til 1 og 5 års gennemgang i tide

Det er vigtigt at bygherren husker at indkalde entreprenøren til 1 og 5 års gennemgang. Hvis bygherren ikke indkalder i tide, risikerer bygherren at miste retten til at gøre mangler gældende.

Tidsfrister

1 års gennemgangen skal afholdes senest et år efter aflevering er sket. Bygherren skal dermed indkalde entreprenøren inden 1 års fristen er udløbet. Det er vigtigt at bygherren møder op til den aftalte gennemgang, da bygherren i modsat fald vil miste retten til at gøre mangler gældende.

5 års gennemgangen skal finde sted senest 30 arbejdsdage før 5 år efter afleveringen. Bygherren kan med fordel varsle dette i god tid, så bygherren er sikker på at overholde fristen.

Hvad hvis der opdages mangler i perioden mellem de to gennemgange?

Bygherren har pligt til at reklamere skriftligt overfor entreprenøren så snart mangler opdages. Bygherren kan altså ikke bare vente til 1 års eller 5 års gennemgangen, hvis bygherren allerede inden har konstateret mangler ved byggeriet. Bygherren er således forpligtet til at reklamere hurtigst muligt, for ikke at fortabe sin ret til at gøre mangelsindsigelser gældende overfor entreprenøren.

Hvor længe hæfter entreprenøren for mangler ved byggeriet?

Efter AB 18 hæfter entreprenøren for mangler ved byggeriet i 5 år. Efter dette tidspunkt kan bygherren ikke længere gøre krav om mangler gældende mod entreprenøren.

Vores bistand

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i entrepriseret og har mange års erfaring med at rådgive omkring mangler i entrepriseforhold. Har du brug for rådgivning er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller per e-mail, advokat@selskabsadvokaterne.dk

eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Den gode byggesag i andelsbolig- og ejerforeninger

Når en andelsboligforening eller en ejerforening skal i gang med en byggesag er der mange ting at holde ...»

1 års- og 5 års-gennemgang - hvilke regler gælder?

Det vil i langt det fleste tilfælde være aftalt, at byggeriet skal gennemgås 1 år og 5 år efter aflevering ...»

Entreprenør

Entreprenør Entreprenøren er den håndværker som udfører arbejdet for bygherren. Entreprenøren kan benytte ...»

Entreprisekontrakt

Entreprisekontrakt Entreprisekontrakten er en aftale mellem bygherre og entreprenør vedrørende et byggeri- ...»

Hovedentreprenør pålagt hæftelsesansvar for underentreprenør

Højesterets dom afsagt 4. september 2019 i sag BS-40168/2018-HJR (2. afdeling) Dansk Energi som mandatar ...»

Løvens Kemiske - dekontamineringsentreprise var uden mangler

Sagsøgernes dekontamineringsentreprise i et rørsystem til produktion af medicin var ikke behæftet »

Vi er medlemmer af