Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere
Eneforhandleraftale

Eneforhandleraftale

Læs mere
Leasingkontrakter

Leasingkontrakter

Læs mere
Distributionsaftale

Distributionsaftale

Læs mere
Forrige
Næste

Konkurrenceklausul i ejeraftale

Af Selskabsadvokaterne

Ved en konkurrenceklausul i en ejeraftale forpligter ejerne af en virksomhed sig til ikke at drive konkurrerende virksomhed eller tage ansættelse i en konkurrerende virksomhed.

Virksomhedens ejere ønsker naturligvis at have mulighed for at kunne opretholde en vis beskyttelse af virksomheden, og dette kan gøres ved at pålægge ejerne en konkurrenceklausul.

En konkurrenceklausul kan dog være ugyldig i den situation, hvor en minoritetsejer samtidig er ansat, da konkurrenceklausulen i ejeraftalen dermed kan være en omgåelse af funktionærloven.

Hvis der er aftalt en konkurrenceklausul, må ejeren ikke drive direkte eller indirekte konkurrerende virksomhed. En konkurrenceklausul er en aftale mellem ejerne af en virksomhed om, at ejerne under og i en periode efter ejerskabet ikke må tage ansættelse og/eller have økonomisk interesse i en konkurrerende virksomhed.

En konkurrenceklausul er derimod ikke en aftale om, at den ansatte efter fratræden ikke må tage ansættelse hos eller udføre arbejde for nuværende kunder, medmindre kunderne samtidig er konkurrenter, som er omfattet af klausulen. Man kan derfor også overveje at aftale en kundeklausul.

Der er ingen øvre grænse for, hvor lang tid ejeren kan være bundet af en konkurrenceklausul eller hvilket geografisk og branchemæssigt område konkurrenceklausulen skal omfatte, men en konkurrenceklausul skal være rimelig for ikke at blive tilsidesat som ugyldig i henhold til aftaleloven.

I det konkrete forhold er det vigtigt at forholde sig til følgende punkter:

 1. Er der allerede indgået en konkurrenceklausul
 2. Gælder konkurrenceklausulen personligt
 3. Er der tale om en minoritetsejer
 4. Finder funktionærloven anvendelse
 5. Kan aftalelovens § 36 om urimelige aftaler bringes i spil
 6. Kan aftalelovens § 38, stk. 1 bringes i spil
 7. Gælder konkurrenceklausulen i forhold til flere selskaber og brancher
 8. Hvad er den geografiske udstrækning
 9. Er der en bestemt procedure, der skal følges i tilfælde af uenighed
 10. Er der aftalt bodsbestemmelser i tilfælde af overtrædelse
 11. Er der aftalt kompensation
 12. Er konkurrenceklausulen overordnet rimelig
 13. Er der aftalt voldgift

Såfremt du/I i jeres ejeraftale ikke i dag har en konkurrenceklausul, bør I kraftigt overveje at indgå en, da en ejers udøvelse af direkte eller indirekte konkurrerende virksomhed kan underminere jeres virksomhed. Der skal endvidere tages stilling til, hvilke regler og klausuler, som skal være gældende under et fælles ejerskab, og hvilke regler og klausuler, der skal være gældende (og i givet fald hvor længe) efter ophør af det fælles ejerskab.

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uformel drøftelse af dine ønsker og behov.

Mark Kristoffer Polczynski

Advokat, Associeret partner

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op

Daniel Hvarregaard

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op

Jakob Klint Hee

Advokatfuldmægtig

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Funktionær på trods af medejerskab på 10 % og kundeklausul i ejeraftale tilsidesat

Grænserne for, hvornår et ansættelsesforhold er omfattet af funktionærloven, beror i visse tilfælde på ...»

Konkurrenceklausul i ejeraftale

Af Selskabsadvokaterne Ved en konkurrenceklausul i en ejeraftale forpligter ejerne af en virksomhed ...»