Tvister og håndhævelse af ejeraftale

Tvister og håndhævelse af ejeraftale

Læs mere
Den selskabsretlige pagt

Den selskabsretlige pagt

Læs mere
Forrige
Næste

Formålet med en ejeraftale

Af Selskabsadvokaterne

Generelt

En ejeraftale er en aftale mellem ejerne af et selskab (ApS, A/S, P/S eller IVS), der sætter rammerne for det indbyrdes forhold mellem ejerne.

Formålet med en ejeraftale er derfor overordnet at skabe klarhed og tryghed omkring det fælles ejerskab af et selskab. Ved at lave en ejeraftale mindskes risikoen for konflikter derfor, ligesom ejeraftalen har til formål at agere som opskrift og retningslinje ved eventuelle konflikter ejerne imellem.

En ejeraftale skal ikke være en forretningsplan eller et dokument, som ejerne tager frem i den daglige drift. En ejeraftale skal mere tænkes som et aftaledokument, der sætter rammerne, såfremt parterne ikke kan blive enige uden. Parterne bør derfor indgå en ejeraftale, og herefter blot ”lægge den i skuffen” for kun at tage den frem, hvis der opstår situationer, hvor man som ejere af en virksomhed ikke kan blive enige.

Løsningen på en deadlock

Det er derfor i de såkaldte ”deadlock”-situationer, at ejeraftalen skal komme til sin egentlige ret. En god ejeraftale sikrer nemlig, at man som virksomhedsejer altid kan komme videre, og der således ikke opstår situationer, hvor der ikke kan tages en beslutning. En dårlig beslutning i en virksomhed er nemlig meget ofte bedre end ingen beslutning.

En deadlock kan sætte en virksomhed helt i stå og ødelægge den goodwill og de værdier, som virksomheden har opbygget. Det er derfor i disse situationer, at en ejeraftale skal kunne tages frem fra skuffen og sætte rammerne for det videre forløb, således at man som ejere af en virksomhed enten kan komme videre sammen eller hver for sig.

Ejeraftalens funktion i andre situationer

Andre situationer, hvor en ejeraftale kan komme til sin ret, er ved en medejers dødsfald eller sygdom. Her kan det være altafgørende, at ejerne forinden har vedtaget en plan og proces, der beskriver, hvordan ejerne kan komme videre til alles bedste - ikke mindst for virksomhedens bedste. Der kan således hurtigt opstå mange modsatrettede hensyn i disse situationer, og hvis der ikke forud er aftalt en plan, kan dødsfald og sygdom være altødelæggende for en virksomhed. Det er i forvejen skrøbelige situationer, der kræver ekstraordinært mange ressourcer. Hvis man som ejer herudover skal ligge i tvist omkring situationen, kan det betyde, at virksomheden må ophøre, hvilket ikke er til gavn for nogen. Det er derfor vigtigt, at ejeraftalen f.eks. beskriver, at de efterlevende medejere har en køberet og til hvilken pris.

Det bør også overvejes om ejeraftalen skal indeholde en konkurrenceklausul for ejerne, således at disse ikke kan drive konkurrerende virksomhed såvel under som efter ejerskabet.

En ejeraftale bør endvidere indeholde bestemmelser om udbytte, valg af revisor, medsalgsret og –pligt og meget andet. Du kan læse mere om indholdet i en ejeraftale her.

Konklusion

Vores anbefaling er derfor, at der altid skal indgås en ejeraftale, hvis der er flere ejere af en virksomhed. Behovene kan være større eller mindre alt efter den konkrete situation, men man kan stort set aldrig finde en situation, hvor det ikke er formålstjenligt med en ejeraftale, der regulerer det fælles ejerskab i et eller andet omfang.

Det typiske er, at ejeraftalen indgås ved opstart af det fælles ejerskab af en virksomhed, men selv om dette ikke er gjort, er det aldrig for sent at lave en ejeraftale.

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende drøftelse af din konkrete situation. Vi er specialister i ejeraftaler og er altid klar til en uformel snak om dine ønsker og behov.

Mark Kristoffer Polczynski

Advokat, Associeret partner

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op

Daniel Hvarregaard

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op

Jakob Klint Hee

Advokatfuldmægtig

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Funktionær på trods af medejerskab på 10 % og kundeklausul i ejeraftale tilsidesat

Grænserne for, hvornår et ansættelsesforhold er omfattet af funktionærloven, beror i visse tilfælde på ...»

Konkurrenceklausul i ejeraftale

Af Selskabsadvokaterne Ved en konkurrenceklausul i en ejeraftale forpligter ejerne af en virksomhed ...»