Opsigelse af gravid medarbejder

Opsigelse af gravid medarbejder

Læs mere her
Tjekliste ved fratræden

Tjekliste ved fratræden

Læs mere her
Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Læs mere her
Masseafskedigelse af medarbejdere

Masseafskedigelse af medarbejdere

Læs mere her
Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Læs mere her
Forrige
Næste

Coronavirus - midlertidig lønkompensation

Den 24. marts 2020 vedtog Folketinget endnu en ny hjælpepakke, der skal få danske virksomheder godt igennem Coronakrisen. 

Men hvad går hjælpepakken ud på, og hvornår kan du som virksomhedsejer benytte dig af ordningen?

Hvem kan få lønkompensation?
Hjælpepakken indfører en økonomisk lønkompensation, som virksomheder, der ellers ville skulle afskedige 30% eller flere end 50 ansatte på grund af Coronakrisen, kan benytte.

Kompensationen udbetales direkte til virksomhederne, som derefter udbetaler løn som sædvanligt til de ansatte.

Virksomhederne vil kunne modtaget lønkompensation i perioden fra den 9. marts 2020 til den 9. juni 2020, men kun så længe virksomheden opfylder betingelserne for at opnå kompensation.

Virksomheden kan ikke modtage lønkompensation for ejere og/eller medarbejdere, der ejer en væsentlig andel af virksomheden (formentlig mere end 25%). Dog kan nogle virksomhedsejere i stedet modtage omsætningskompensation, såfremt de opfylder betingelserne herfor, hvilket du kan læse mere om her.

Hvad er betingelserne for at opnå lønkompensation?
For at kunne modtage lønkompensation, skal din virksomhed være en privat virksomhed. Driver du en fond, forening eller lignende, kan du modtage lønkompensation, såfremt du modtager mindre end halvdelen af dine driftsudgifter i tilskud fra det offentlige.

Betegnelsen ”én virksomhed” er i dette tilfælde koblet op på virksomhedens CVR-nummer. Det vil sige, at en virksomhed, der eksempelvis består af 10 butikker rundt om i Danmark, anses for værende én samlet virksomhed, hvis virksomheden alene har ét CVR-nummer. Har hver butik derimod sit eget CVR-nummer, vil der være tale om 10 forskellige virksomheder.

Dernæst skal din virksomhed stå til at skulle afskedige et større antal medarbejdere, på baggrund af økonomiske udfordringer som følge af Coronavirus. Helt konkret, skal din virksomhed stå overfor afskedigelser på 30% af medarbejderstaben eller flere end 50 ansatte. På nuværende tidspunkt, skal virksomheden blot afgive en tro- og love-erklæring på, at afskedigelserne sker på baggrund af Coronavirus, men der vil blive fastsat kontrolforanstaltninger på et senere tidspunkt.

Endvidere er det et krav, at medarbejderne sendes hjem og ikke arbejder hjemmefra.

Slutteligt kræves det, at medarbejderen skal afholde ferie og/eller afspadsere i op til 5 dage i kompensationsperioden, såfremt den fulde kompensationsperiode på 3 måneder benyttes. Ferien skal afholdes forholdsmæssigt til længden af medarbejderens hjemsendelsesperiode. Det vil sige, at medarbejderen skal afvikle ferie/afspadsering i 1,67 dage per måned.

Såfremt medarbejderen ikke har opsparet ferie endnu, må medarbejderen holde ferie uden løn eller anvende ferie fra det nye ferieår, efter aftale med arbejdsgiveren.

Hvornår feriedagene skal afholdes, kan aftales med arbejdsgiveren, men idet ferien skal afholdes forholdsmæssigt i perioden, kan det være en fordel, ikke at afholde alle 5 dage i starten af hjemsendelsesperioden, hvis der måtte opstå behov for, at medarbejderen skal træde tilbage i arbejde før tid.

Hvor meget kan min virksomhed få i lønkompensation?
Kompensationen udgør 75% af lønnen, dog maksimalt 23.000 for funktionærer pr. måned pr. fuldtidsansat. For timelønnede udgør kompensationen 90% af lønnen, dog maksimalt 26.000 pr. måned pr. fuldtidsansat.

Disse satser medfører, at det ikke vil være økonomisk fornuftigt for alle typer virksomheder at sende deres medarbejdere hjem med lønkompensation, eksempelvis hvis medarbejderne modtager høje lønninger.

Du må dog gerne lønforhandle med dine medarbejdere, så for nogle virksomheder vil det give mening at forhandle en midlertidig lønnedgang samtidig med, at medarbejderne sendes hjem med lønkompensation.

Det er dog et krav, at aftalen om lønnedgang sker frivilligt, og desuden overholder eventuelle overenskomster, der er gældende for ansættelsesforholdet. Du kan således ikke tvinge din medarbejdere ned i løn, såfremt du ønsker at benytte kompensationsordningen.

Du kan også benytte kompensationsperioden på at sende dine medarbejdere i uddannelse, således dine medarbejdere undgår at bruge aktive arbejdstimer på dette senere på året.

Lønkompensationen kan på nuværende tidspunkt gives i maksimalt 3 måneder.

Din virksomhed skal kunne dokumentere lønniveauet for de medarbejdere, der sendes hjem med lønkompensation.

Må jeg fyre mine ansatte, når min virksomhed får lønkompensation?
Ja, det må du gerne – og så alligevel ikke helt alligevel. Du må gerne afskedige dine medarbejdere i lønkompensation, hvis afskedigelsen sker grundet ikke-økonomiske årsager. Det kunne eksempelvis være graverende fejl, tyveri eller andre årsager, der grunder i andre forhold end den økonomiske situation.

Dertil står det dig frit for at afskedige dine medarbejdere under hele kompensationsperioden grundet økonomiske årsager, men hvis du fyrer ansatte grundet økonomiske årsager, udtræder hele din virksomhed af kompensationsordningen. Virksomheden vil dog kunne beholde al lønkompensation, som er modtaget frem til fyringen.

Har du fyret medarbejdere forinden den 9. marts 2020, kan du ikke modtage lønkompensation for de medarbejdere, som du allerede har fyret. Du kan dog fortsat indtræde i ordningen med de resterende medarbejdere.

Det er uden betydning for udtrædelsen af kompensationsordningen, om din virksomhed modtager lønkompensation for den medarbejder du afskediger eller ej.

Tager du imod lønkompensation, vil du således ikke kunne afskedige nogle medarbejdere og sende andre hjem med lønkompensation samtidig. Du skal således kun vælge at benytte lønkompensationsordningen, såfremt du kan beholde alle de ansatte i hele virksomheden.

Ansøgning, dokumentation og kontrol
Ansøgning til lønkompensation skal ske via virk.dk. Der er den 25. marts 2020 blevet åbnet for ansøgninger, men grundet mange besøgene på virk.dk, kan du opleve kø på hjemmesiden, ligesom der ofte opleves på SKAT.dk, i forbindelse med frigivelsen af årsopgørelserne.

Til ansøgning vil du blandt andet skulle uploade et medarbejderoplysningsskema, hvor du udfylder navn og CPR-nr. på de medarbejdere, som du ønsker at sende hjem med lønkompensation. Dertil skal du udfylde hvilken periode medarbejderen hjemsendes i, hvilket ansættelsesforhold medarbejderen har, månedsløn, antal arbejdstimer om ugen samt hvor mange antal dage, du på forhånd ved, at medarbejderen kaldes på arbejde, afholder selvbetalte feriedage, skal på uddannelse (med offentlig støtte), har planlagte sygedage eller dage, hvor medarbejderen er omfattet af anden ordning, som udløser offentligt tilskud.

Du kan læse ansøgningsvejledningen samt hente medarbejder oplysningsskemaet med tilhørende vejledning på SelskabsAdvokaternes hjemmeside.

Tag en rådgiver med på råd
Reglerne om lønkompensation er ikke helt enkle, og er endvidere nært beslægtet med ansættelsesretlige problemstillinger, der potentielt kan give store udfordringer for din virksomhed, såfremt du ikke lægger en plan for den kommende periode, inden du ansøger om lønkompensation.

Har du en større virksomhed med medarbejdere i mange forskellige jobfunktioner, bør du overveje nøje, om alle dine medarbejdere skal sendes i lønkompensation, eller om du skal søge andre muligheder.

Hos SelskabsAdvokaterne er vi eksperter i ansættelsesret, og du er altid velkommen til at ringe til os på telefon 45 23 00 10 for en uformel og uforpligtende drøftelse om lønkompensation er den rette løsning for din virksomhed.

 

Troels Wenzel Østergaard

Advokat (L), HD (F)

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Tina Raben Skaarup

Advokat, Specialist i ansættelsesret

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Ny virksomhed – valg af selskabsform

Går du med drømmen om at starte din egen virksomhed? Et vigtigt valg, når du starter virksomhed, er valget ...»

Ny bekendtgørelse: Lempelser vedr. omregistrering fra IVS til ApS

Hvad er et IVS? Et iværksætterselskab (IVS) er et kapitalselskab, der både har visse ligheder med men ...»

Skyldner

Skyldner En skyldner er betegnelsen for en person eller en virksomhed, der skylder en anden virksomhed ...»

Fordringshaver

Fordringshaver En fordringshaver er en person eller en virksomhed, der har et økonomisk retskrav hos ...»

Berettiget alkoholtest ifm. ansættelsesproces

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. oktober 2022 I sag nr. 2022-2:Tidligere sagsnummer 2019-454/AR ...»

Virksomhedserhverver hæftede for retsstridig opsigelse

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. oktober 2017 Sag 284/2016(1. afdeling)Dansk Metal som mandatar ...»

Vi er medlemmer af