Kreditorrådgivning

Kreditorrådgivning

Læs mere her
Virksomhed i økonomiske problemer

Virksomhed i økonomiske problemer

Læs mere her
Tvangsopløsning og genoptagelse

Tvangsopløsning og genoptagelse

Læs mere her
Konkurskarantæne

Konkurskarantæne

Læs mere her
Konkursordenen

Konkursordenen

Læs mere her
Forrige
Næste

Coronavirus - midlertidig kompensation til selvstændige erhvervsdrivende

Coronavirus - midlertidig kompensation til selvstændige erhvervsdrivende

Regeringen har den 19. marts 2020 fremlagt flere tiltag, der skal forsøge at holde hånden under det danske erhvervsliv. Men hvordan fungerer tiltagene, og hvilke kan du drage nytte af?

Vi har skrevet en række artikler, hvor vi giver dig overblikket over de tiltag, som erhvervsdrivende danskere kan benytte til at dække deres omsætningstab samt driftsudgifter.

Hvem kan få kompensation?

På nuværende tidspunkt kan både selvstændige, freelancere og almindelige virksomheder få kompensation for deres tab.

Måden hvorpå kompensationen udregnes er dog forskellig fra gruppe til gruppe, og der stilles tillige forskellige dokumentationskrav for at kunne modtage og benytte regeringens tiltag. Denne artikel vil fokusere på selvstændige erhvervsdrivende.

Kompensationsperioden løber fra den 9. marts 2020 til den 9. juni 2020.

Midlertidig kompensation for selvstændige erhvervsdrivende.

Hvem er omfattet af hjælpepakken?

For at være omfattet af tiltaget, skal du:

- Være selvstændig erhvervsdrivende, og din virksomhed skal opleve et omsætningstab på minimum 30% som direkte konsekvens af COVID-19.

- Din virksomhed skal i 2019 have omsat for minimum DKK 180.000, svarende til DKK 15.000 pr. måned i gennemsnit.

- Du skal eje mindst 25% af din virksomhed, og du skal arbejde i virksomheden.

- Du og din virksomhed skal være registreret i CVR- og CPR-registret og skal være blevet registreret senest den 1. februar 2020.

- Din virksomhed må maksimalt have 10 fuldtidsansatte.

Hvis du opfylder alle ovenstående krav, kan du modtage kompensation for 75% af det forventede omsætningstab i perioden sammenlignet med den gennemsnitlige omsætning i seneste regnskabsår. Kompensationen kan dog maksimalt udgøre DKK 23.000 pr. måned.

Såfremt der er flere ejere af virksomheden, der ejer mindst 25% af virksomheden, kan alle ejerne modtage op til DKK 23.000 pr. måned. 

Hvis du har en ægtefælle, der arbejder i din virksomhed, forhøjes loftet for kompensationsbeløbet til DKK 46.000. Kompensationen er skattepligtig.

Såfremt din virksomhed kan benytte andre støtteordninger, kan du ikke få dækning for de samme omkostninger flere gange.

Dokumentationskrav

For at kunne få udbetalt kompensationen, skal du ved indmelding i støtteordningen indsende en tro- og loveerklæring med oplysninger om det forventede omsætningstab.

Dertil skal du forklare, hvordan omsætningstabet er en konsekvens af COVID-19 situationen. Dette kan være simpelt for en restaurant, som skal holde lukket, men kan være sværere for eksempelvis en vinduespudser. Det kan derfor være en god idé, at du allerede nu begynder at notere, hvorfor dine kunder f.eks. melder afbud på bestilte varer og ydelser eller afslår et tilbud, du har sendt ud.

Erhvervsstyrelsen vil dertil pålægge alle virksomheder, der vælger at benytte ordningen, at anvende revisorbistand for at undgå snyd med ordningen.

Når du har modtaget kompensationen, skal du efterfølgende dokumentere, at du havde et omsætningstab på mindst 30% i kompensationsperioden.

Dette skal du dokumentere ved at sammenligne omsætningen i kompensationsperioden med den gennemsnitlige omsætning i det seneste regnskabsår.

Hvis du ikke får udarbejdet et årsregnskab, skal tabsregnskabet opgøres på baggrund af dine momsregistreringer til SKAT.

Havde du en gennemsnitsomsætning sidste år på DKK 100.000 pr. måned, skal din omsætning i perioden, hvor du modtager kompensation, således være faldet til mindst DKK 70.000 pr. måned.

Såfremt det efterfølgende måtte vise sig, at din omsætning ikke er faldet med 30% i kompensationsperioden, skal du betale kompensationen tilbage plus renter. Tilsvarende gør det sig gældende, hvis du i regnskabsåret 2020 registrerer personlig indkomst i skattesystemet for mere end DKK 800.000. Virksomhedsejere med høj løn kan således ikke benytte ordningen uden først at reducere deres egen løn for hele 2020.

Hos SelskabsAdvokaterne forventer vi, at Erhvervsstyrelsen vil kræve en rimelig dokumentation for, at omsætningstabet er en konsekvens af COVID-19-situationen. Et samlet Folketing har meldt ud, at de vil minimere risikoen for misbrug og svindel ved tvungen brug af revisorer samt risikobaseret efterkontrol.

Er du i tvivl om, hvorvidt du kan benytte støtteordningerne, anbefaler vi derfor, at du rådfører dig med en advokat, inden du ansøger om støtte. Har du brug for hjælp til ansøgning om støtte, står SelskabsAdvokaternes eksperter parat til at rådgive og hjælpe dig.

Troels Wenzel Østergaard

Advokat (L), HD (F)

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Tina Raben Skaarup

Advokat, Specialist i ansættelsesret

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Ny virksomhed – valg af selskabsform

Går du med drømmen om at starte din egen virksomhed? Et vigtigt valg, når du starter virksomhed, er valget ...»

Hvornår kan udlejer opsige et erhvervslejemål?

Udlejers muligheder for at opsige et erhvervslejemål er som udgangspunkt meget begrænsede. Det er derfor ...»

Skyldner

Skyldner En skyldner er betegnelsen for en person eller en virksomhed, der skylder en anden virksomhed ...»

Fordringshaver

Fordringshaver En fordringshaver er en person eller en virksomhed, der har et økonomisk retskrav hos ...»

Berettiget alkoholtest ifm. ansættelsesproces

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. oktober 2022 I sag nr. 2022-2:Tidligere sagsnummer 2019-454/AR ...»

Virksomhedserhverver hæftede for retsstridig opsigelse

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. oktober 2017 Sag 284/2016(1. afdeling)Dansk Metal som mandatar ...»

Vi er medlemmer af