Vil du vide mere om erhvervslejekontrakter?

Vil du vide mere om erhvervslejekontrakter?

Læs mere her
Se video om erhvervslejekontrakt

Se video om erhvervslejekontrakt

Klik her
Hvem er SelskabsAdvokaterne?

Hvem er SelskabsAdvokaterne?

Læs mere
Forrige
Næste

Coronavirus - midlertidig kompensation til freelancere

Regeringen har den 19. marts 2020 fremlagt flere tiltag, der skal forsøge at holde hånden under det danske erhvervsliv. Men hvordan fungerer tiltagene, og hvilke kan du drage nytte af?

Vi har skrevet en række artikler, hvor vi giver dig overblikket over de tiltag, som erhvervsdrivende danskere kan benytte til at dække deres omsætningstab samt driftsudgifter.

Hvem kan få kompensation?

På nuværende tidspunkt kan både selvstændige, freelancere og almindelige virksomheder få kompensation for deres tab.

Måden hvorpå kompensationen udregnes er dog forskellig fra gruppe til gruppe, og der stilles tillige forskellige dokumentationskrav, for at kunne modtage og benytte regeringens tiltag. Denne artikel vil fokusere på selvstændige erhvervsdrivende.

Kompensationsperioden løber fra den 9. marts 2020 til den 9. juni 2020.

Midlertidig kompensation for freelancere

Hvem er omfattet af hjælpepakken?

For at være omfattet af tiltaget skal du:

- Være freelancer og opleve et indkomsttab på minimum 30% som direkte konsekvens af COVID-19.

- Du skal være selvstændig uden et CVR-nummer.

- Du skal i 2019 have haft en B-indkomst på minimum DKK 180.000, svarende til DKK 15.000 pr. måned i gennemsnit.

Hvis du opfylder alle ovenstående krav, kan du modtage kompensation for 75% af det forventede indkomsttab i perioden. Kompensationen kan dog maksimalt udgøre DKK 23.000 pr. måned.

Såfremt du ikke tidligere har arbejdet som freelancer og derfor ikke havde minimum DKK 180.000 i B-indkomst i 2019, vil du skulle følge en særlig administrationsmodel, der endnu ikke er fastlagt.

Dokumentationskrav

For at kunne få udbetalt kompensationen skal du ved indmelding i støtteordningen indsende en tro- og loveerklæring med oplysninger om det forventede indkomsttab.

Derudover skal du forklare, hvordan omsætningstabet er en konsekvens af COVID-19 situationen. Dette kan være simpelt for en freelance bartender eller lignende, men kan være sværere for andre typer af freelancere. Det kan derfor være en god idé, at du allerede nu begynder at notere, hvorfor dine kunder f.eks. melder afbud på bestilte varer og ydelser eller afslår et tilbud, du har sendt ud.

I modsætning til dokumentationskravet for selvstændige erhvervsdrivende og andre mindre virksomheder stilles der p.t. ikke yderligere dokumentationskrav for freelancere.

Dog vil du, tilsvarende selvstændige erhvervsdrivende, skulle tilbagebetale hele kompensationsbeløbet plus renter, hvis du i regnskabsåret 2020 registrerer personlig indkomst i skattesystemet for mere end DKK 800.000. Freelancere med en forventet høj indtægt eller freelancere, der allerede har tjent mere end DKK 800.000 i 2020, kan således ikke benytte ordningen.

Hos SelskabsAdvokaterne forventer vi, at Erhvervsstyrelsen vil kræve en rimelig dokumentation for, at indtægtstabet er en konsekvens af COVID-19-situationen. Et samlet Folketing har meldt ud, at de vil arbejde på at minimere risikoen for misbrug og svindel, blandet andet ved brug af risikobaseret efterkontrol.

Er du i tvivl om, hvorvidt du kan benytte støtteordningerne, anbefaler vi derfor, at du rådfører dig med en advokat, inden du ansøger om støtte. Har du brug for hjælp til ansøgning om støtte, står SelskabsAdvokaternes eksperter parat til at rådgive og hjælpe dig.

Troels Wenzel Østergaard

Advokat (L), HD (F)

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Tina Raben Skaarup

Advokat, Specialist i ansættelsesret

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Ny virksomhed – valg af selskabsform

Går du med drømmen om at starte din egen virksomhed? Et vigtigt valg, når du starter virksomhed, er valget ...»

Hvornår kan udlejer opsige et erhvervslejemål?

Udlejers muligheder for at opsige et erhvervslejemål er som udgangspunkt meget begrænsede. Det er derfor ...»

Skyldner

Skyldner En skyldner er betegnelsen for en person eller en virksomhed, der skylder en anden virksomhed ...»

Fordringshaver

Fordringshaver En fordringshaver er en person eller en virksomhed, der har et økonomisk retskrav hos ...»

Berettiget alkoholtest ifm. ansættelsesproces

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. oktober 2022 I sag nr. 2022-2:Tidligere sagsnummer 2019-454/AR ...»

Virksomhedserhverver hæftede for retsstridig opsigelse

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. oktober 2017 Sag 284/2016(1. afdeling)Dansk Metal som mandatar ...»

Vi er medlemmer af