Tjekliste ved fratræden

Tjekliste ved fratræden

Læs mere her
Ny ferielov - nu sker det!

Ny ferielov - nu sker det!

Læs mere her
Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Læs mere her
Forrige
Næste

Coronavirus - midlertidig kompensation for faste udgifter m.v.

Regeringen har den 19. marts 2020 fremlagt flere tiltag, der skal forsøge at holde hånden under det danske erhvervsliv. Men hvordan fungerer tiltagene, og hvilke kan du drage nytte af?

Vi har skrevet en række artikler, hvor vi giver dig overblikket over de tiltag, som erhvervsdrivende danskere kan benytte til at dække deres omsætningstab samt driftsudgifter.

Hvem kan få kompensation?

På nuværende tidspunkt kan både selvstændige, freelancere og almindelige virksomheder få kompensation for deres tab.

Måden hvorpå kompensationen udregnes er dog forskellig fra gruppe til gruppe, og der stilles tillige forskellige dokumentationskrav for at kunne modtage og benytte regeringens tiltag. Denne artikel vil fokusere på selvstændige erhvervsdrivende.

Kompensationsperioden løber fra den 9. marts 2020 til den 9. juni 2020.

Midlertidig kompensation for faste udgifter m.v.

Hvem er omfattet af hjælpepakken?

For at være omfattet af tiltaget skal din virksomhed:

- Opleve et omsætningstab på mere end 40% som direkte konsekvens af COVID-19.

- Have faste udgifter for mindst DKK 25.000 i hele kompensationsperioden.

- Hvis du opfylder ovenstående krav, kan du modtage kompensation for mellem 25-80% af dine faste udgifter i kompensationsperioden.

Der lægges konkret op til, at en andel af de faste udgifter kompenseres efter følgende trappe:

- 80 % kompensation, hvis omsætningsnedgangen har været på 80-100%

- 50 % kompensation, hvis omsætningsnedgangen har været på 60-80%

- 25 % kompensation, hvis omsætningsnedgangen har været på 40-60%

Virksomheder, som er blevet pålagt at lukke, vil dog modtage kompensation for 100% af deres faste udgifter.  

Udgifter, du kan få dækket, kan eksempelvis være husleje, renter, forbrugsafregninger eller andre aftaler og abonnementer, som din virksomhed ikke kan opsige med øjeblikkelig virkning. Det bør understreges, at du ikke kan forvente dækning for udgifter, som du kunne havde undgået.

Kompensationen kan dække en periode på maksimalt 3 måneder og vil blive udbetalt hurtigst muligt.

Såfremt din virksomhed kan benytte andre støtteordninger, kan du ikke få dækning for de samme omkostninger flere gange.

Dokumentationskrav

For at kunne få udbetalt kompensationen, skal du ved indmelding i støtteordningen indsende en revisorpåtegnet opgørelse over den forventede omsætningsnedgang i perioden fra den 9. marts til den 9. juni 2020. Påtegningen skal indeholde en redegørelse for, hvordan omsætningstabet er en konsekvens af COVID-19 situationen. Dette kan være simpelt for de virksomheder, som er blevet påbudt lukket, men kan være sværere for andre typer virksomheder, der oplever en afledt effekt af nedlukningen.

Det kan derfor være en god idé, at du allerede nu begynder at notere, hvorfor dine kunder f.eks. melder afbud på bestilte varer og ydelser eller afslår et tilbud, du har sendt ud. Har du sendt flere medarbejdere hjem, bør du også notere dette samt hvilke andre tiltag, du har taget, i overensstemmelse med regeringens opfordringer.

Sammen med den revisorpåtegnede opgørelse skal virksomheden indsende en tro- og loveerklæring, hvor virksomheden bekræfter det forventede fald i omsætning.

Først når Erhvervsstyrelsen har modtaget begge dele, vil Erhvervsstyrelsen udbetale kompensationen.

Da en revisorerklæring ikke er gratis, tilbyder Erhvervsstyrelsen at dække 80% af udgiften for den revisorpåtegnede opgørelse, såfremt din ansøgning udløser kompensation. SelskabsAdvokaterne samarbejder med flere dygtige revisorer og henviser dig gerne til en god samarbejdspartner.

Hvis du har fået for meget kompensation, men fortsat er dækket af kompensationsordningen, vil Erhvervsstyrelsen foretage en efterregulering af din kompensation, så du modtager den korrekte procentsats.

Såfremt det efterfølgende måtte vise sig, at din omsætning ikke er faldet med mere 40% i kompensationsperioden, skal du betale kompensationen tilbage plus renter. For at sikre sig mod svindel, vil Erhvervsstyrelsen løbende foretage stikprøvekontrol hos de støttede virksomheder. 

Hos SelskabsAdvokaterne forventer vi, at Erhvervsstyrelsen vil kræve en rimelig dokumentation for, at omsætningstabet er en konsekvens af COVID-19 situationen. Et samlet Folketing har meldt ud, at de vil minimere risikoen for misbrug og svindel ved tvungen brug af revisorer samt risikobaseret efterkontrol.

Er du i tvivl om, hvorvidt du kan benytte støtteordningerne, anbefaler vi derfor, at du rådfører dig med en advokat, inden du ansøger om støtte. Har du brug for hjælp til ansøgning om støtte, står SelskabsAdvokaternes eksperter parat til at rådgive og hjælpe dig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Troels Wenzel Østergaard

Advokat (L), HD (F)

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Simon Trolle Markussen

Advokat

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Stephan Margaard Svendsen

Advokatfuldmægtig

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Opsigelse af medarbejder på grund af arbejdsmangel var saglig trods medarbejders graviditet

Afskedigelsesnævnet har ved kendelse dateret den 10. september 2020 fastslået, at en opsigelse af en ...»

Opsigelse af medarbejder efter 10 måneders ansættelse kostede en godtgørelse på 6 måneders løn

Østre Landsret har ved dom af 7. september 2020 tilkendt en godtgørelse på 6 måneders løn til en kvindelig ...»

Ejerleder

Ejerleder En ejerleder er en ejer af en virksomhed som samtidig er lederen i virksomheden - typisk som ...»

Erhvervsadvokat

Erhvervsadvokat SelskabsAdvokaterne er erhvervsadvokater der yder specialiseret juridisk rådgivning ...»

Ingen forskelsbehandling i tidsbegrænset ansættelse

HØJESTERETS DOMafsagt tirsdag den 17. december 2019 Sag BS‐39382/2018‐HJR(1. afdeling) Fagligt Fælles ...»

Virksomhedserhverver hæftede for retsstridig opsigelse

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. oktober 2017 Sag 284/2016(1. afdeling)Dansk Metal som mandatar ...»

Vi er medlemmer af