Opsigelse af gravid medarbejder

Opsigelse af gravid medarbejder

Læs mere her
Tjekliste ved fratræden

Tjekliste ved fratræden

Læs mere her
Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Læs mere her
Masseafskedigelse af medarbejdere

Masseafskedigelse af medarbejdere

Læs mere her
Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Læs mere her
Forrige
Næste

Coronavirus - midlertidig kompensation for faste udgifter m.v.

Coronavirus – udskydelse af skat, AM-bidrag og moms

For at afbøde virkningerne af Corona-nedlukningen af det danske samfund har Folketinget vedtaget en midlertidig lov, der skal forbedre likviditeten i danske virksomheder.
Ordningen er tredelt og fungerer grundlæggende ved, at fristerne for betaling af skatter og afgifter udskydes midlertidigt for at styrke likviditeten i virksomhederne.
Vi har lavet en oversigt over tiltagene, så du let kan sætte dig ind i, hvordan din virksomhed vil kunne få gavn af ordningerne.
Udskydelse af A-skat og AM-bidrag
Både små, mellemstore og store virksomheder får mulighed for at udskyde deres betalinger af både arbejdsmarkedsbidrag samt A-skat. Hvor meget virksomheden kan udskyde betalingerne kommer an på størrelsen af virksomheden:
Små og mellemstore virksomheder Store virksomheder
Gældende rater Udskudt betaling Gældende rater Udskudt betaling
April-rate 11. maj 2020 10. september 2020 30. april 2020 31. august 2020
Maj-rate 10. juni 2020 12. oktober 2020 29. maj 2020 30. september 2020
Juni-rate 10. juli 2020 10. november 2020 30. juni 2020 30. oktober 2020


Små virksomheder er virksomheder, der betaler under DKK 250.000 pr. år i AM-bidrag eller betaler A-skat for mindre end DKK 1 mio. pr. år.
Mellemstore virksomheder er virksomheder der omsætter for mellem DKK 5 - 50 mio. pr. år, og store virksomheder er virksomheder, der omsætter for mere end DKK 50 mio. pr. år.
Udskydelse af moms
Udover udskudt skat og arbejdsmarkedsbidrag kan virksomheder dertil vælge at udskyde deres momsbetalinger. Hvor langt du kan udskyde betalingen afhænger af, i hvilket interval din virksomhed betaler moms på nuværende tidspunkt:
Store virksomheder med månedlig moms
Gældende frist Udskudt betaling
April-rate 27. april 2020 25. maj 2020
Maj-rate 25. maj 2020 25. juni 2020
Juni-rate 25. juni 2020 27. juli 2020

Små og mellemstore virksomheder med halvårlig moms
Afregningsperiode Gældende frist Udskudt frist
1. januar - 30. juni 2020 1. september 2020 1. marts 2021
1. juli - 31. december 2020 1. marts 2021 1. marts 2021


Små og mellemstore virksomheder med kvartalsmoms
Afregningsperiode Gældende frist Udskudt frist
1. januar - 30. juni 2020 2. juni 2020 1. september 2020
1. juli - 31. december 2020 1. september 2020 1. september 2020

Selvom betalingsfristen er udskudt, skal du fortsat indberette moms til den oprindelige frist. Virksomhederne kan ikke få moms retur fra den seneste momsindbetaling i marts 2020.
Negativ moms udbetales som sædvanligt, hvis du angiver den afholdte moms efter afgiftsperiodens udløb.
Udskydelse af B-skat
Sidst men ikke mindst er betaling af B-skat tillige blevet udskudt i forbindelse med Corona krisen.
Ændringer i forhold til B-skat
Gældende frist Udskudt frist
April-rate 20. april 2020 22. juni 2020
Maj-rate 20. maj 2020 21. december 2020

Hvis du som selvstændig ikke længere vurderer, at du får et overskud, eller overskuddet væsentligt formindskes, og kan du endvidere rette din forskudsregistrering således, at B-skatteraterne nedsættes så meget i TastSelv, at dine B-skatterater helt bortfalder.
Benytter du denne mulighed, skal du dog være særligt opmærksom på at hæve overskuddet igen, når situationen ændrer sig.
Konklusion
Tiltagene giver et umiddelbart tilskud af likviditet til det danske erhvervsliv. Det er ikke alle, der kan benytte kompensationspakkerne, hvorfor det er positivt, at der også iværksættes løsninger, der giver yderligere likviditet til virksomhederne med øjeblikkelig virkning.
Dog skal du være opmærksom på, at tiltagene kun udskyder dine skatteforpligtelser og ikke fritager dig fra at betale skat på et senere tidspunkt. Det er derfor vigtigt, at du forholder dig til, hvordan du vil betale din skat og moms på et senere tidspunkt, hvis du benytter mulighederne. Såfremt din virksomhed måtte gå konkurs på grund af krisen, vil store ubetalte regninger til SKAT typisk være et af de forhold, der kan udløse en konkurskarantæne. Du bør derfor rådføre dig hos en ekspert, inden du blot udskyder dine skatteforpligtelser.

Troels Wenzel Østergaard

Advokat (L), HD (F)

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Tina Raben Skaarup

Advokat, Specialist i ansættelsesret

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Ny virksomhed – valg af selskabsform

Går du med drømmen om at starte din egen virksomhed? Et vigtigt valg, når du starter virksomhed, er valget ...»

Hvornår kan udlejer opsige et erhvervslejemål?

Udlejers muligheder for at opsige et erhvervslejemål er som udgangspunkt meget begrænsede. Det er derfor ...»

Skyldner

Skyldner En skyldner er betegnelsen for en person eller en virksomhed, der skylder en anden virksomhed ...»

Fordringshaver

Fordringshaver En fordringshaver er en person eller en virksomhed, der har et økonomisk retskrav hos ...»

Virksomhedserhverver hæftede for retsstridig opsigelse

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. oktober 2017 Sag 284/2016(1. afdeling)Dansk Metal som mandatar ...»

Forkortet varsel i opsigelse var ikke berettiget

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 321/2016(1. afdeling)Dansk Erhverv som mandatar ...»

Vi er medlemmer af