Kreditorrådgivning

Kreditorrådgivning

Læs mere her
Virksomhed i økonomiske problemer

Virksomhed i økonomiske problemer

Læs mere her
Tvangsopløsning og genoptagelse

Tvangsopløsning og genoptagelse

Læs mere her
Konkurskarantæne

Konkurskarantæne

Læs mere her
Konkursordenen

Konkursordenen

Læs mere her
Forrige
Næste

Coronavirus – udskydelse af skat, AM-bidrag og moms

For at afbøde virkningerne af Corona-nedlukningen af det danske samfund har Folketinget vedtaget en midlertidig lov, der skal forbedre likviditeten i danske virksomheder.

Ordningen er tredelt og fungerer grundlæggende ved, at fristerne for betaling af skatter og afgifter udskydes midlertidigt for at styrke likviditeten i virksomhederne.

Vi har lavet en oversigt over tiltagene, så du let kan sætte dig ind i, hvordan din virksomhed vil kunne få gavn af ordningerne.

Udskydelse af A-skat og AM-bidrag
Både små, mellemstore og store virksomheder får mulighed for at udskyde deres betalinger af både arbejdsmarkedsbidrag samt A-skat. Hvor meget virksomheden kan udskyde betalingerne kommer an på størrelsen af virksomheden:

1


Små virksomheder er virksomheder, der betaler under DKK 250.000 pr. år i AM-bidrag eller betaler A-skat for mindre end DKK 1 mio. pr. år.
Mellemstore virksomheder er virksomheder der omsætter for mellem DKK 5 - 50 mio. pr. år, og store virksomheder er virksomheder, der omsætter for mere end DKK 50 mio. pr. år.

Udskydelse af moms
Udover udskudt skat og arbejdsmarkedsbidrag kan virksomheder dertil vælge at udskyde deres momsbetalinger. Hvor langt du kan udskyde betalingen afhænger af, i hvilket interval din virksomhed betaler moms på nuværende tidspunkt: 

2

3

4

Selvom betalingsfristen er udskudt, skal du fortsat indberette moms til den oprindelige frist. Virksomhederne kan ikke få moms retur fra den seneste momsindbetaling i marts 2020. 

Negativ moms udbetales som sædvanligt, hvis du angiver den afholdte moms efter afgiftsperiodens udløb.

Udskydelse af B-skat
Sidst men ikke mindst er betaling af B-skat tillige blevet udskudt i forbindelse med Corona krisen.

5

Hvis du som selvstændig ikke længere vurderer, at du får et overskud, eller overskuddet væsentligt formindskes, og kan du endvidere rette din forskudsregistrering således, at B-skatteraterne nedsættes så meget i TastSelv, at dine B-skatterater helt bortfalder.

Benytter du denne mulighed, skal du dog være særligt opmærksom på at hæve overskuddet igen, når situationen ændrer sig.

Konklusion
Tiltagene giver et umiddelbart tilskud af likviditet til det danske erhvervsliv. Det er ikke alle, der kan benytte kompensationspakkerne, hvorfor det er positivt, at der også iværksættes løsninger, der giver yderligere likviditet til virksomhederne med øjeblikkelig virkning.

Dog skal du være opmærksom på, at tiltagene kun udskyder dine skatteforpligtelser og ikke fritager dig fra at betale skat på et senere tidspunkt. Det er derfor vigtigt, at du forholder dig til, hvordan du vil betale din skat og moms på et senere tidspunkt, hvis du benytter mulighederne. Såfremt din virksomhed måtte gå konkurs på grund af krisen, vil store ubetalte regninger til SKAT typisk være et af de forhold, der kan udløse en konkurskarantæne. Du bør derfor rådføre dig hos en ekspert, inden du blot udskyder dine skatteforpligtelser.

Er du i tvivl om, hvorvidt du bør benytte muligheden for udskydelse af dine skatteforpligtelser, står SelskabsAdvokaternes eksperter parat til at rådgive og hjælpe dig.

Troels Wenzel Østergaard

Advokat (L), HD (F)

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Tina Raben Skaarup

Advokat, Specialist i ansættelsesret

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Ny virksomhed – valg af selskabsform

Går du med drømmen om at starte din egen virksomhed? Et vigtigt valg, når du starter virksomhed, er valget ...»

Ny bekendtgørelse: Lempelser vedr. omregistrering fra IVS til ApS

Hvad er et IVS? Et iværksætterselskab (IVS) er et kapitalselskab, der både har visse ligheder med men ...»

Skyldner

Skyldner En skyldner er betegnelsen for en person eller en virksomhed, der skylder en anden virksomhed ...»

Fordringshaver

Fordringshaver En fordringshaver er en person eller en virksomhed, der har et økonomisk retskrav hos ...»

Berettiget alkoholtest ifm. ansættelsesproces

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. oktober 2022 I sag nr. 2022-2:Tidligere sagsnummer 2019-454/AR ...»

Virksomhedserhverver hæftede for retsstridig opsigelse

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. oktober 2017 Sag 284/2016(1. afdeling)Dansk Metal som mandatar ...»

Vi er medlemmer af