Opsigelse af gravid medarbejder

Opsigelse af gravid medarbejder

Læs mere her
Tjekliste ved fratræden

Tjekliste ved fratræden

Læs mere her
Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Læs mere her
Masseafskedigelse af medarbejdere

Masseafskedigelse af medarbejdere

Læs mere her
Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Læs mere her
Forrige
Næste

Corona - Karantæne - ferie og smutture til udlandet

Vi befinder os i en tid, hvor Udenrigsministeriet fraråder, at borgere rejser til udlandet henover sommeren 2020. 

Der kan sagtens komme lempelser, men lige nu er retningslinjerne, at danskerne - uden at skulle i karantæne - kan rejse til Tyskland, Norge og Island. 

Vælger man at trodse Udenrigsministeriets retningslinjer, opfordrer Udenrigsministeriet kraftigt til, at man går i 14 dages hjemmekarantæne efter sin hjemkost. 

Men hvad skal du gøre som arbejdsgiver?

Vores anbefaling er, at du tager stilling eller i hvert fald overvejer situationen meget nøje. Som så meget andet her i livet foretrækker de fleste ro, stabilitet og forudsigelighed. Det gælder også dine medarbejdere.

Verden kan se meget anderledes ud, når vi begynder at komme retur fra sommerferie i august måned, men din virksomhed risikerer at komme ud i en en shitstorm, hvis du ikke sender medarbejere i karantæne, som har været i områder som Udenrigsministereiet fraråder. Alt efter udviklingen risikerer du tillige, at de øvrige medarbejdere synes, de udsættes for en unødig risiko ved, at "de udenlandsrejsende" ikke sendes i karantæne. 

De fleste husker måske de 5 gymnasieelever fra Roskilde, som tog på smuttur til Malmø, og den udskamning de blev udsat for, da hele årgangen på gymnasiet blev lukket som følge af, at en af eleverne blev syge.

Modsvarende - hvis du som ledelse ikke er tydelig over for medarbejerne - risikerer du gnidninger med medarbejderne, hvis du uden varsel sender dem hjem i karantæne i 2. halvår af 2020 efter de har været i udlandet til et område som Udenrigsministeriet fraråder.

Lav retningslinjer

Da vi befinder os i en meget særlig situation denne sommer, er det vores anbefaling, at du allerede nu laver nogle retningslinjer omkring sommerferien 2020. Det er vores anbefaling, at I i virksomheden følger Udenrigsministeriets anbefalinger og retningslinjer. 

Vi foreslår derfor, at du informerer dine medarbejdere om, at I i virksomheden følger Udenrigsministeriets anbefalinger og retningslinjer, og at I derfor opfordrer medarbejderne til at holde sommerferien 2020 i Danmark eller et af de lande/områder, som Udenrigsministeriet har givet tilladelse til. 

I kan i den sammenhæng informere medarbejderne om, at Udenrigsministeriet frem til 31. august 2020 fraråder alle ikke-nødvendige rejser til alle lande i verden ud over Tyskland, Norge og Island, og at borgere, som - mod retningslinjerne - rejser til udlandet, vil skulle i 14 dages karantæne efter deres hjemkomst. Stederne, hvortil man må rejse, bliver sikkert jusreret henover tid.

Vær selv forgangsbillede og informer om, at I også selv holder ferie i de lande/områder, som Udenrigsministeriet giver tilladelse til. 

Medarbejder vil ikke gå i karantæne

Vælger du at tage imod medarbejderens arbejdskraft straks efter dennes hjemkomst fra et land, som Udenrigsministeriet fraråder rejse til, vil du sætte dig selv i risiko for stor medieomtale og udskamning. 

Hvis dine medarbejdere - til trods for de skrevne retningslinjer - tager på ferie i udlandet og nægter at tage 14 dages hjemmekarantæne efter hjemrejsen, bør du præcisere overfor medarbejderen, at jeres retningslinjer skal følges, og I vil nægte at tage imod medarbejderens arbejdskraft, indtil karantæneperioden er overstået.

Bemærk i den forbindelse, at medarbejderens fravær i karantæneperioden (altså efter feriens afholdelse) må anses for selvforskyldt og dermed ikke berettiger medarbejderen til løn. Hvis medarbejderen har nogle feriedage eller feriefridage til gode, kan I - i stedet for lønafkortning - aftale, at medarbejderen i karantæneperioden anvender sine tilgodehavende ferie- og/eller feriefridage. 

Efter omstændighederne kan medarbejderens fravær anses for ulovligt og berettige dig til at opsige eller bortvise vedkommende. 

Skærpende omstændigheder

Alt efter omstændighederne i virksomheden og dine behov, kan kommunikationen skærpes med information til medarbejdere om, at de - hvis de tager til udlandet - vil skulle i 14 dages karantæne, når de kommer til Danmark igen, og at I betragter det som en misligholdelse af ansættelsesforholdet, hvis de ikke kan møde på arbejde igen efter feriens afslutning.

Har I det fint med en karantæneperiode og en lønafkortning/arbejde hjemmefra med fuld løn karantæne, er det naturligvis det, som skal kommunikeres. Men uden karantæne risikerer I en udskaming - så der bør helt klart tages stilling.

Hvis medarbejderne trodser anbefalingerne og ikke kan møde på arbejde efter feriens afslutning, kan I oplyse, at det som udgangspunkt vil blive betragtet som ulovlig udeblivelse fra arbejdet, som kan få ansættelsesretlige konskevenser i form af advarsel, opsigelse eller bortvisning.

Om I kan opsige eller bortvise en medarbejder grundet dennes udeblivelse, vil afhænge af en konkret vurdering, herunder årsagen til medarbejderens udeblivelse. 

Skulle medarbejderen - som trodser Udenrigsministeriets anbefaling - blive syg under sin ferie i udlandet, vil sygdommen kunne betragtes som selvforskyldt. Medarbejderen vil derfor ikke kunne kræve løn under sygdommen.

 

Vores bistand

Hos SelskabsAdvokaterne bistår vi med udarbejdelse af information til medarbejderne, udarbejdelse af retningslinjer samt håndtering af eventuelle tvister med medarbejderne. 

Vi har mange års erfaring med rådgivning, og du er altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller mailadressen advokat@selskabsadvokaterne.dk. 

Salæret for vores bistand afregnes i henhold til medgået tid med en fast timepris på DKK 2.400 + moms.

Troels Wenzel Østergaard

Advokat (L), HD (F)

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Tina Raben Skaarup

Advokat, Specialist i ansættelsesret

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Relevante kompetencer

Ferieafholdelse ved opsigelse – kend reglerne

Skal du opsige en medarbejder, er der mange forhold, der skal afklares, herunder opsigelsesvarslets længde ...»

Sygdom i forbindelse med ferieafholdelse – hvad gælder?

Er du i tvivl om, hvad der gælder, hvis du har en medarbejder, som bliver syg i forbindelse med sin ferie, ...»

Ferieloven

Ferieloven fastlægger vilkårene for lønmodtageres ret til ferie, herunder ret til ferie med betaling ...»

Erhvervsadvokat

Erhvervsadvokat SelskabsAdvokaterne er erhvervsadvokater der yder specialiseret juridisk rådgivning ...»

Berettiget alkoholtest ifm. ansættelsesproces

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. oktober 2022 I sag nr. 2022-2:Tidligere sagsnummer 2019-454/AR ...»

Virksomhedserhverver hæftede for retsstridig opsigelse

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. oktober 2017 Sag 284/2016(1. afdeling)Dansk Metal som mandatar ...»

Vi er medlemmer af