Opsigelse af gravid medarbejder

Opsigelse af gravid medarbejder

Læs mere her
Tjekliste ved fratræden

Tjekliste ved fratræden

Læs mere her
Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Læs mere her
Masseafskedigelse af medarbejdere

Masseafskedigelse af medarbejdere

Læs mere her
Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Læs mere her
Forrige
Næste

Corona - Information om sommerferien 2020

Sommerferien 2020 bliver speciel, og mange vælger formentlig at holde sommerferie i Danmark, men hvad må du som arbejdsgiver kræve og gøre? Kan du kræve, at medarbejderne ikke tager til udlandet, eller hvad er dine muligheder? 

Læs mere her og bliv klogere på reglerne lige nu. 

Rejser til udlandet

På Udenrigsministeriets hjemmeside kan I læse mere om Udenrigsministeriets anbefalinger, herunder om dine medarbejdere må rejse til udlandet, hvilke lande de må rejse til m.v. 

I øjeblikket fraråder Udenrigsministeriet alle ikke-nødvendige rejser til udlandet frem til 31. august 2020, medmindre rejsen går til et af følgende lande: 

- Tyskland
- Island
- Norge

Vælger man at rejse til udlandet - uanset om det er til et af de tre lande eller et andet land - så henviser Udenrigsministeriet i øvrigt til, at man skal være opmærksom på sin personlige sikkerhed og holde sig opdateret om de relevante landes rejsevejledninger (dette kan du gøre på ambassadernes hjemmeside). Landene kan have retningslinjer i forhold til sikkerhedsudstyr, karantæne m.v., som du skal følge.

I øvrigt bør alle rejsende forholde sig til risikoen for, at der kommer en anden bølge af corona, og at landene rundt omkring i verden uden varsel kan blive lukket ned. 

Udenrigsministeriet er i dialog med Finland og Sverige, og der kan derfor komme lempelser for disse lande inden 31. august. 

Vær opmærksom på, at rejsevejledningerne hele tiden kan ændre sig, anbefalinger kan blive til krav, og karantænereglerne kan forlænges eller forkortes. I bør derfor løbende forholde jer til de gældende anbefalinger. 

En charterferie til Tyrkiet eller Thailand vil være en ikke-nødvendig rejse, og medarbejderne bør derfor annullere sådanne rejser.

Dette bør I allerede nu kommunikere ud til medarbejderne.

Rejser i strid med Udenrigsministeriets anbefalinger

Den nuværende udmelding er, at Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til alle lande udover Tyskland, Island og Norge. Men det er fortsat muligt at rejse til øvrige lande, hvorfor dine medarbejdere stadigvæk kan tage på ferie til Italien eller Mallorca i strid med anbefalingerne (afhængig af de respektive landes regler og retningslinjer). 

Som arbejdsgiver bør du allerede nu overveje, hvilken information du giver til dine medarbejdere omkring deres sommerferie 2020, samt jeres retningslinjer i forhold til tilbagekomst efter medarbejdernes eventuelle ferie i udlandet. 

For øjeblikket er det en kraftig opfordring fra Udenrigsministeriet, at personer, som har været på rejser i udlandet, holder sig hjemme i 14 efter deres hjemkomst, samt følge Sundhedsstyrelsens generelle råd i forhold til at begrænse smittespredningen i samfundet. 

De 14 dages hjemmekarantæne gælder dog ikke, hvis der er tale om rejse til Tyskland, Norge eller Island. Ved rejser til disse lande udenfor tætbefolkede områder stilles der for øjeblikket ikke krav om karantæne ved hjemkomst.

Med udgangspunkt i de nuværende anbefalinger må det anses for berettiget, hvis du som arbejdsgiver kræver, at dine medarbejdere - som trodser Udenrigsministeriets anbefaling og rejser til andre lande end Tyskland, Norge og Island - skal være i hjemmekarantæne i 14 dage efter deres hjemkomst. 

Hvis du kræver dette, vil det være en fordel, at du allerede melder det ud til medarbejderne nu, så de kan planlægge eventuel ferie og tilbagekomst korrekt. 

Har dine medarbejdere ikke overført ferie fra tidligere ferieår, har medarbejderne maksimalt 16,64 dages ferie, som kan afholdes henover sommeren i år. Medarbejderne vil derfor reelt kun kunne tage én uges ferie i udlandet, hvis karantænereglerne skal overholdes. I bør derfor forholde jer til, om medarbejdere, som f.eks. vil have 2 uger i udlandet, skal tage en ekstra uges ferie for egen regning, eller om det skal have ansættelsesretlige konskvenser, hvis de rejser til udlandet og ikke går i karantæne, inden de starter på arbejde igen. 

Det er endvidere en fordel, at I hurtigst muligt melder ud, hvad I kan acceptere, og hvordan I vil håndtere situationen, hvis en medarbejder vælger at rejse til udlandet, og/eller hvis en medarbejder ikke overholder karantænereglerne.

Vil I tvinge medarbejderen til at blive hjemme? Skal medarbejderen holde fri for egen regning? Kan medarbejderen arbejde hjemmefra? Hvad gør I, hvis medarbejderen til trods for retningslinjerne pludselig møder på arbejde? Vil I sende vedkommende hjem? Bortvise?

Det foreslås, at I melder jeres retningslinjer ud skriftligt, så I kan dokumentere dem. 

Det er naturligvis vigtigt, at I selv følger de retningslinjer, som I præsenterer medarbejderne for. 

Håndtering af tvist 

Oplever I utilfredshed blandt jeres medarbejdere, når I melder retningslinjerne ud, er det vigtigt at få dem håndteret hurtigst muligt. 

Oplyser en medarbejder, at vedkommende vil tage til Holland, uanset retningslinjerne, og allerede nu meddeler, at vedkommende vil komme tilbage på arbejdet dagen efter sin hjemkomst, er det vigtigt, at I forholder jer til det. Hvis medarbejderens ageren er i strid med jeres retningslinjer, bør I håndtere det, f.eks. ved at varsle hvad konsekvenserne er, hvis medarbejderen ikke følger retningslinjerne. 

Endvidere bør I overveje, om det på baggrund af den anticiperede misligholdelse er muligt at lade medarbejderens oplysninger have ansættelsesretlige konsekvenser. 

Husk løbende at orientere jer om Udenrigsministeriets anbefalinger, råd og regler omkring udlandsrejser. 

I kan læse de gældende retningslinjer og regler her

Vores bistand

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i ansættelsesret og bistår gerne med udarbejdelse af retningslinjer til medarbejderne samt håndtering af en forventet eller aktuel tvist. 

Du er meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller mailadressen advokat@selskabsadvokaterne.dk

Salæret for vores bistand til en sag vil blive afregnet i henhold til medgået tid med en fast timetakst på DKK 2.400 + moms.

Troels Wenzel Østergaard

Advokat (L), HD (F)

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Tina Raben Skaarup

Advokat, Specialist i ansættelsesret

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Dom fra Højesteret om beregning af provision under hjemsendelse som følge af COVID-19

Med sin dom af den 2. maj 2022 har Højesteret endegyldigt slået fast, hvordan en provisionsopgørelse ...»

Ny Trepartsaftale skal hjælpe arbejdspladser med mange Corona-syge

Regeringen og arbejdsmarkeds parter har den 23. november 2021 indgået en aftale, som skal hjælpe både ...»

Erhvervsadvokat

Erhvervsadvokat SelskabsAdvokaterne er erhvervsadvokater der yder specialiseret juridisk rådgivning ...»

Berettiget alkoholtest ifm. ansættelsesproces

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. oktober 2022 I sag nr. 2022-2:Tidligere sagsnummer 2019-454/AR ...»

Virksomhedserhverver hæftede for retsstridig opsigelse

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. oktober 2017 Sag 284/2016(1. afdeling)Dansk Metal som mandatar ...»

Vi er medlemmer af