Opsigelse af gravid medarbejder

Opsigelse af gravid medarbejder

Læs mere her
Tjekliste ved fratræden

Tjekliste ved fratræden

Læs mere her
Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Læs mere her
Masseafskedigelse af medarbejdere

Masseafskedigelse af medarbejdere

Læs mere her
Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Læs mere her
Forrige
Næste

Corona - Firmarejser sommeren 2020

Indtil 31. august 2020 fratråder Udenrigsministeriet alle ikke-nødvendige rejser til udlandet, medmindre rejsen går til et byområde i Tyskland, Norge eller Island, hvor der er under 750.000 indbyggere. 

I denne artikel giver vi dig mere information om retningslinjerne for at sende medarbejdere på forretningsrejser i udlandet. 

Hvilke lande?

På nuværende tidspunkt fraråder Udenrigsministeriet ikke rejser til Island, Norge og Tyskland. 

Du kan derfor uden problemer sende medarbejdere til disse lande, hvis det sker til byområder, som ikke er tætbefolkede. 

Øvrige lande

Ønsker du at sende medarbejdere afsted på firmarejser til øvrige lande, f.eks. Thailand, USA eller Italien, afhænger det af rejsens formål, om du kan sende medarbejderen afsted. 

Udenrigsministeriet fraråder nemlig kun ikke-nødvendige rejser. Ikke-nødvendige rejser definerer de som turistrejser, f.eks. storbyferier og charterferier.

Om den respektive rejse er ikke-nødvendig, vil afhænge af en konkret vurdering, men Udenringsministeriet anser som udgangspunkt erhvervsrejser for at være nødvendige. 

Lav konkret vurdering og overvej alternativerne

Uanset at udsendelse af en medarbejder til USA ikke måtte være i strid med Udenrigsministerets anbefalinger, bør du nøje overveje dine handlinger. 

Hvilket signal vil du sende til dine medarbejdere? Er en fysisk rejse absolut nødvendig, eller kan rejsen undgås og i stedet klares med et møde via Teams eller virtuelt på anden vis? Kan rejsen udskydes? Er medarbejderen i den særlige risikogruppe? 

Selvom du i henhold til Udenrigsministeriets retningslinjer kan sende dine medarbejdere til udlandet, er det ikke ensbetydende med, at det er det rette at gøre. Du bør overveje, hvordan medarbejderen vil reagere, og hvilket signal beslutningen sender til jeres medarbejdere og samarbejdspartnere. 

Udenrigsministeriet anbefaler, at man som virksomhed i sin vurdering udviser et forsigtighedsprincip for at minimere risikoen for smitte med Corona/ Covid-19. 

Inden afrejsen 

Er rejsen nødvendig, og kan den ikke erstattes af et møde via Teams eller andet, så bør du give dine medarbejdere et sæt retningslinjer for rejsen samt følge Udenrigsministeriets rejseråd. 

Rejserådene indeholder blandt andet råd om, hvordan man mindsker risikoen for, at medarbejderen bliver smittet under rejsen. Det er dit ansvar at sikre, at den enkelte medarbejder informeres om rejserådene forud for rejsen. 

I bør endvidere forholde jer til flyselskabets regler og retningslinjerne i det land, som rejsen går til. Disse kan I blive bekendt med ved at tage kontakt til flyselskabet samt den danske ambassade i det/de pågældende land(e). Nogle lande har indrejseforbud, andre forsamlingsforbud og andre igen kræver ved lov, at borgere bærer mundbind i det offentlige rum. Inden rejsen skal I gøre jer bekendt med, hvad der relevant i det/de land(e), som medarbejderen skal rejse til eller ind i. 

Hvis medarbejderen skal rejse ind i et land, hvor de kræver dokumentation for negativ Corona/Covid-19 test, kan en sådan laves, og I kan få et certifikat på testen. 

Da rejserådene og regler og retningslinjer kan blive ændret med intet eller meget kort varsel, bør I endvidere være forberedt på, at det kan blive nødvendigt at tilpasse rejseplanen løbende, ligesom en rejse kan blive forlænget væsentligt. Hvis medarbejderen skal mellemlande eller til forskellige lande på erhvervsrejsen, kan I f.eks. blive ramt af, at indrejselandene har karantæneregler, som gør, at medarbejderen ikke bare kan rejse fra et land til et andet fra dag til dag. 

Forsikringsdækning

Hvis virksomhedsrejsen går til et land, som Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til, bør I endvidere undersøge om jeres forsikring dækker rejsen, og om dækningen er tilstrækkelig. 

Under rejsen

Udenrigsministeriet anbefaler, at I stiller håndsprit til rådighed for medarbejderen samt udleverer relevante værnemidler i forhold til indrejselandets regler, påbud og anbefalinger. 

Endvidere bør I på forhånd have styr på transporten fra lufthavnen til den endelige destination. 

Skulle medarbejderen få symptomer, som kan give mistanke om Corona/Covid-19, bør I undersøge og følge det specifikke lands anvisninger - vi foreslår, at I sætter jer ind i dette inden rejsen. 

I øvrigt bør I tilmelde medarbejderen til Danskerlisten, så medarbejderen modtager relevant information direkte fra Udenrigsministeriet, hvis der indføres nye, større restriktioner i rejselandet, eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation. Registrering kan ske via Udenrigsministeriets hjemmeside eller via app'en Rejseklar.

Hjemkomsten

Allerede inden medarbejderen sendes afsted på forretningsrejsen, bør I oplyse medarbejderen om retningslinjerne ved medarbejderens tilbagekomst. 

Den nuværende anbefaling fra Udenringsministeriet er, at medarbejdere, som kommer hjem efter en erhvervsrejse, tager en test for Corona/ Covid 19. Test bør foretages umiddelbart efter hjemkomsten, idet den dog tidligst bør foretages 4 dage efter udrejsen.

Medarbejderne bør blive hjemme, indtil der måtte være svar på testen, men skal som udgangspunkt ikke gå i 14 dages karantæne.  

Den forventede svartid på tests er på nuværende tidspunkt 28-30 timer.

Vores bistand

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i ansættelsesret og følger nøje situationen med Corona/Covid-19. Skal du sende medarbejdere på forretningsrejser, eller har du problemer med en medarbejder i forbindelse hermed, bistår vi dig meget gerne. 

Du er meget velkommen til at kontakte os for en kort uforpligtende drøftelse af dine spørgsmål på tlf. 45 23 00 10 eller mailadressen advokat@selskabsadvokaterne.dk. 

Salæret for vores bistand forbundet med konkret sagsbehandling er i henhold til medgået tid med en fast timetakst på DKK 2.400 + moms.

Troels Wenzel Østergaard

Advokat (L), HD (F)

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Tina Raben Skaarup

Advokat, Specialist i ansættelsesret

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Dom fra Højesteret om beregning af provision under hjemsendelse som følge af COVID-19

Med sin dom af den 2. maj 2022 har Højesteret endegyldigt slået fast, hvordan en provisionsopgørelse ...»

Ny Trepartsaftale skal hjælpe arbejdspladser med mange Corona-syge

Regeringen og arbejdsmarkeds parter har den 23. november 2021 indgået en aftale, som skal hjælpe både ...»

Erhvervsadvokat

Erhvervsadvokat SelskabsAdvokaterne er erhvervsadvokater der yder specialiseret juridisk rådgivning ...»

Berettiget alkoholtest ifm. ansættelsesproces

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. oktober 2022 I sag nr. 2022-2:Tidligere sagsnummer 2019-454/AR ...»

Virksomhedserhverver hæftede for retsstridig opsigelse

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. oktober 2017 Sag 284/2016(1. afdeling)Dansk Metal som mandatar ...»

Vi er medlemmer af