Opsætning af altaner i boligforeninger

Opsætning af altaner i boligforeninger

Læs mere her
Vedligeholdelse af altaner i boligforening

Vedligeholdelse af altaner i boligforening

Læs mere her
Planlægning af byggesag

Planlægning af byggesag

Læs mere her
Forrige
Næste

Vedtægter i foreninger - hvad skal vedtægterne indeholde?

Foreningens vedtægter er vigtige, da disse regulerer de interne forhold i andels- eller ejerforeningen og er bestemmende for hvordan foreningen skal drives. Vedtægterne er foreningens regler og retningslinjer, og udgør det juridiske grundlag i andels- eller ejerforeningen.

Hvis foreningen skal optage et nyt medlem er det vedtægterne der regulerer, hvordan dette skal foregå, og hvilke krav der kan stilles til medlemmet. I tilfælde af konflikter i foreningen, er det ligeledes vedtægterne der regulerer hvordan disse skal løses, og f.eks. i hvilke tilfælde en andelshaver kan ekskluderes fra andelsboligforeningen.

Hvad skal vedtægterne indeholde?

Der findes ingen krav til hvad foreningens vedtægter skal indeholde, og hvordan disse skal udformes.Der står dermed andels- eller ejerforeningen frit for, hvad der skal stå i foreningens vedtægter, og vedtægter kan skræddersys efter foreningens specifikke ønsker og behov.

Hvis foreningen f.eks. ikke vil tillade fremleje eller ønsker at indskærpe mulighederne for dette, har foreningen mulighed for at regulere dette i vedtægterne.

Der er dog en række punkter, som vedtægterne altid bør regulere:

1. Foreningens navn, hjemsted og foreningens formål

2. Hvem der kan optages som medlemmer i foreningen

3. Hvordan medlemmerne hæfter

4. Hvordan boligafgift / fællesudgifter fastsættes og hvornår betaling skal ske

5. Vedligeholdelsesforpligtelser (foreningens- og det enkelte medlems vedligeholdelsespligt)

6. Generalforsamling og krav til indkaldelse

7. Afstemningsregler herunder ved vedtægtsændringer

8. Bestyrelsens medlemmer

9. Eksklusion (andelsboligforeninger)

10. Tegningsregler

11. Økonomi (revision, regnskabsår)

12. Foreningens opløsning

 

Derudover er det en god idé at tage stilling til følgende

- Mulighed for forældrekøb i foreningen

- Om der er ret til hel eller delvis fremleje af boligen

- Regler omkring korttidsudlejning såsom f.eks. AirBnb

- Hvilke forandringer medlemmet må lave i boligen

- Fremgangsmåden ved salg af andelsboliger

- Hvorvidt der er krav om el-, VVS- og vurderingsrapport ved salg

- Eventuelle regler om ventelister i andelsboligforeninger

- Digital kommunikation i foreningen

Vores bistand

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i foreningsret, og har mange års erfaring med at udarbejde vedtægter til foreninger. I er velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller per e-mail, advokat@selskabsadvokaterne.dk for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe jeres forening.

eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Korttidsudlejning i andelsboligforeninger

Korttidsudlejning har haft stor mediebevågenhed de seneste år, og tjenester som Airbnb gør det let at ...»

Den gode byggesag i andelsbolig- og ejerforeninger

Når en andelsboligforening eller en ejerforening skal i gang med en byggesag er der mange ting at holde ...»

Arbejdsmiljørepræsentant

Det følger af arbejdsmiljøloven, at der på arbejdspladser med mindst 10 medarbejdere skal vælges en arbejdsmiljørepræsentant. Arbejdsmiljørepræsentanten ...»

Lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår

Lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår fastlægger med virkning fra den 1. juli 2023 de vilkår, ...»

Berettiget alkoholtest ifm. ansættelsesproces

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. oktober 2022 I sag nr. 2022-2:Tidligere sagsnummer 2019-454/AR ...»

Medregning af arbejdsfri dage ved opgørelse af sygedage efter "120-dages-reglen"

HØJESTERETS DOMafsagt onsdag den 16. marts 2022 Sag BS-50624/2020-HJR(2. afdeling) HK Danmark som mandatar ...»

Vi er medlemmer af