Entreprisekontrakt

Entreprisekontrakt

Læs mere
Tvist i entrepriseforhold

Tvist i entrepriseforhold

Læs mere her
AB Bestemmelserne

AB Bestemmelserne

Læs mere
Brug for byggesagsadministration?

Brug for byggesagsadministration?

Læs mere
Forrige
Næste

Tvister i andelsboligforeninger

Af Selskabsadvokaterne

Det sker at der opstår tvist mellem en andelsboligforening og en andelshaver. Tvister kan opstå af mange forskellige årsager. Det kan være, at andelsboligforeningen har modtaget gentagne klager over den pågældende andelshaver, eller at andelsboligforeningen mener, at en andelshaver fremlejer sin andelsbolig ud ulovligt. Typisk vil andelshaveren modtage et påkrav fra andelsboligforeningen, hvor andelshaveren får en frist til at rette for sig. Hvis fristen ikke overholdes, vil andelsboligforeningen i nogen tilfælde kunne ekskludere andelshaveren fra andelsboligforeningen. Hvis andelshaveren ikke mener, at eksklusionen har været berettiget, kan andelshaveren indbringe sagen for retten.

Hvilke regler gælder der i en andelsboligforening?

Det er andelsboligforeningens vedtægter og foreningens husorden der er afgørende for, hvilke rettigheder og pligter andelshaverne har, og hvilke regler andelshaverne skal overholde.

Hvis en andelshaver ikke overholder bestemmelserne i foreningens vedtægter, kan andelshaveren risikere at blive ekskluderet fra andelsboligforeningen.

Støj

Andelsboligforeningens husorden vil typisk indeholde regler omkring støj i foreningen. Ofte vil det fremgå at det f.eks. kun er tilladt at spille høj musik eller udføre larmende arbejder i tidsrummet fra kl. 08-22.00. Det sker at andelsboligforeningen må skride ind overfor støjende adfærd, hvis der er indkommet flere klager og støjen er til væsentlig gene overfor de øvrige beboere i foreningen. Andelsboligforeningen bør i første omgang sende en henstilling til andelshaveren med besked om, at støjen skal ophøre. Hvis andelshaveren ikke stopper den støjende adfærd, kan andelsboligforeningen derefter sende et påkrav med en frist. Hvis andelshaveren fortsat støjer og andelsboligforeningen har tilstrækkelig med dokumentation herfor, kan andelsboligforeningen i de fleste tilfælde skride til eksklusion af andelshaveren.  

Ulovlig fremleje

I andelsboligforeningens vedtægter vil det fremgå, om det er tilladt at fremleje andelsboligen. I nogen foreninger er der et decideret forbud mod fremleje, hvor andre har foreninger har fri fremlejeret. I de foreninger hvor fremleje er tilladt, kræver andelsboligforeningen ofte at bestyrelsen skal godkende fremlejetager inden fremlejeforholdets begyndelse. Det sker at andelshavere ikke overholder foreningens regler omkring fremleje, hvilket kan skabe grundlag for en tvist med andelsboligforeningens bestyrelse, som skal håndhæve vedtægterne. Andelsboligforeningens bestyrelse vil skulle gribe ind overfor andelshaveren, hvis andelshaveren fremlejer andelsboligen ulovligt ud.

En anden årsag til tvist kan være, at fremlejetageren larmer eller f.eks. stiller skrald i opgangen. Hvis fremlejetageren overtræder foreningens vedtægter eller husorden, vil det i sidste ende falde tilbage på andelshaveren, da det er andelshaveren der er ansvarlig for fremlejetagerens adfærd.

Tvister andelshaverne imellem

I en andelsboligforening er der mange mennesker bosat tæt op af hinanden. Det er derfor svært at undgå konflikter og tvister andelshaverne imellem, da det kan være en udfordring at dele vægge, opgang og fællesarealer med hinanden. Tvister og konflikter kan opstå hvis overboens børn hopper og tramper i gulvet, eller hvis underboen altid spiller høj musik i weekenden. Typisk vil andelshaveren der er generet tage fat i bestyrelsen for at få hjælp til at løse tvisten. Det er en god idé at løse tvister så tidligt som muligt i forløbet, så de ikke vokser sig store og optrappes. Hvis det alligevel skulle ske, kan det overvejes at få professionel hjælp til konfliktmægling parterne imellem.

Vores bistand

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i foreningsret og har mange års erfaring med at rådgive andelsboligforeninger og andelshavere ved tvister. Har du brug for rådgivning, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller per e-mail, advokat@selskabsadvokaterne.dk

Katrine Høstrup

Advokatfuldmægtig

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op

Jeppe Wedel Nielsen

Advokat (H), Partner

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Korttidsudlejning i andelsboligforeninger

Af Selskabsadvokaterne Korttidsudlejning har haft stor mediebevågenhed de seneste år, og tjenester som ...»

Den gode byggesag i andelsbolig- og ejerforeninger

Af Selskabsadvokaterne Når en andelsboligforening eller en ejerforening skal i gang med en byggesag ...»