Entreprisekontrakt

Entreprisekontrakt

Læs mere
Tvist i entrepriseforhold

Tvist i entrepriseforhold

Læs mere her
AB Bestemmelserne

AB Bestemmelserne

Læs mere
Brug for byggesagsadministration?

Brug for byggesagsadministration?

Læs mere
Forrige
Næste

Stiftelse af en andelsboligforening

Af Selskabsadvokaterne

Andelsboligforeninger stiftes ofte i forbindelse med at lejerne i en udlejningsejendom informeres om deres rettigheder om tilbudspligt. Tilbudspligten betyder, at lejerne har mulighed for at købe ejendommen med henblik på at stifte en andelsboligforening.

Hvad betyder tilbudspligt?

Tilbudspligt betyder, at udlejer i visse tilfælde skal tilbyde lejerne at købe udlejers udlejningsejendom inden denne sælges til anden side. Reglerne omkring tilbudspligt er nedskrevet i lejelovens kapitel 16.

Hvornår kan lejerne købe ejendommen og stifte en andelsboligforening?

Udlejer skal som udgangspunkt tilbyde lejerne at købe ejendommen inden ejendommen sælges til anden side i følgende tilfælde:

- Når ejendommen udelukkende anvendes til beboelse, og den indeholder mindst 6 beboelseslejligheder

- Når ejendommen anvendes til andet end beboelse men minimum indeholder 13 beboelseslejligheder

Tilbuddet gives samlet til lejerne (og ikke individuelt), så lejerne sammen får mulighed for at købe ejendommen og stifte en andelsboligforening. Det er et krav, at købesum, udbetaling og øvrige vilkår for handlen skal være tilsvarende til de vilkår som udlejer ville kunne sælge ejendommen til, ved salg til anden side. Når udlejer har fremsat tilbuddet til lejerne, har lejerne 10 uger til at acceptere eller afvise tilbuddet.

Undtagelse til tilbudspligten

Der er gælder ingen tilbudspligt i følgende tilfælde:

- Når ejendommen er opdelt i ejerlejligheder (jf. dog LL § 100, stk. 3, 2. pkt)

- Når der er private forkøbsrettigheder der er tinglyst før d. 3. maj 1979

- Når erhververen af ejendommen er staten, kommunen eller et godkendt saneringsselskab

- Når erhververen er udlejers ægtefælle eller er beslægtet med udlejer i op- eller nedadstigende linje eller er udlejers søskende eller disses børn

- Når erhververen er hidtidig medejer

- Når erhvervelsen sker ved arv medmindre erhververen er en juridisk person

Hvordan kan man stifte en andelsboligforening?

Hvis udlejer ikke selv går i salgstanker og har tilbudt lejerne at købe ejendommen, har lejerne selv mulighed for at rette henvendelse til udlejer, og høre om udlejer kunne være interesseret i at sælge ejendommen til lejerne.

Hvis udlejer er interesseret i dette, kan lejerne kontakte en advokat der kan bistå lejerne ved salget og i forbindelse med stiftelse af andelsboligforeningen. Hvis ikke alle lejere ønsker at blive andelshavere, vil de resterende lejere forblive lejere i ejendommen selvom andelsboligforeningen stiftes. Først når disse lejere senere fraflytter, vil lejeboligerne kunne sælges som andelsboliger.

Det er også muligt at stifte en andelsboligforening på anden vis end ved at købe ejendommen hvori man bor til leje. Det er muligt at danne en initiativgruppe med en gruppe kommende andelshavere, der ønsker at stifte en andelsboligforening. Disse vil enten kunne opkøbe en eksisterende udlejningsejendom eller kunne købe en byggegrund og få opført nye andelsboliger.

Overvejer I at stifte en andelsboligforening?

SelskabsAdvokaterne kan hjælpe jer med at stifte en andelsboligforening lige fra jeres første tanker til tidspunktet hvor alle dokumenterne er på plads og andelsboligforeningen er stiftet. Hvis I går i tanker om at stifte en andelsboligforening er I meget velkomne til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller per e-mail, advokat@selskabsadvokaterne.dk for en uforpligtende drøftelse af jeres muligheder.

Katrine Høstrup

Advokatfuldmægtig

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op

Jeppe Wedel Nielsen

Advokat (H), Partner

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Korttidsudlejning i andelsboligforeninger

Af Selskabsadvokaterne Korttidsudlejning har haft stor mediebevågenhed de seneste år, og tjenester som ...»

Stiftelse af en andelsboligforening

Af Selskabsadvokaterne Andelsboligforeninger stiftes ofte i forbindelse med at lejerne i en udlejningsejendom ...»