Opsætning af altaner i boligforeninger

Opsætning af altaner i boligforeninger

Læs mere her
Vedligeholdelse af altaner i boligforening

Vedligeholdelse af altaner i boligforening

Læs mere her
Planlægning af byggesag

Planlægning af byggesag

Læs mere her
Forrige
Næste

Hvornår kan en andelshaver ekskluderes?

En andelsboligforening kan ekskludere en af foreningens andelshavere, hvis andelshaveren ikke følger de regler der gælder i foreningen. Det er foreningens vedtægter der er afgørende for, hvornår en andelshaver kan ekskluderes.

Eksklusion betyder, at andelshaveren mister sin brugsret til andelsboligen og skal fraflytte andelsboligen inden for en kort frist.

De mest almindelige forhold der kan begrunde eksklusion af en andelshaver er:

 

Hvordan ekskluderer man en andelshaver?

Eksklusion er enormt indgribende, og det er derfor vigtigt at dokumentationen er i orden før en andelsboligforening skrider til eksklusion.

Hvis en andelshaver f.eks. ikke har betalt boligafgift til tiden, er det vigtigt, at andelsboligforeningen kan dokumentere at opkrævning er sendt til andelshaveren og at beløbet er korrekt opgjort.

Derudover skal andelsboligforeningen have sørget for at rykke for det skyldige beløb. Hvis andelshaveren fortsat ikke betaler, kan andelsboligforeningen sende et påkrav med varsel om eksklusion, hvis andelshaveren ikke betaler inden fristens udløb.

Når fristen er udløbet, kan andelsboligforeningen gå videre med en eksklusion af andelshaveren hvis det skyldige beløb ikke er indkommet. Eksklusion foregår ved, at der fremsendes en eksklusionsskrivelse til andelshaveren med en frist til fraflytning af andelsboligen. Hvis andelshaveren ikke fraflytter inden for fristen, kan andelsboligforeningen bede om fogedens bistand til at udsætte andelshaveren fra andelsboligen.

Hvad sker der med andelsboligen når en andelshaver er blevet ekskluderet?

Bestyrelsen vil forsøge at sælge andelsboligen i overensstemmelse med foreningens vedtægter. Et eventuelt overskud ved salget vil blive overført til den ekskluderede andelshaver, når udgifterne for f.eks. ejendomsmæglersalær, honorar til administrator, restancer til foreningen mv. er fratrukket.

Vores bistand

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i foreningsret og har mange års erfaring med at rådgive andelsboligforeninger og andelshavere omkring eksklusion. Har du brug for rådgivning, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller per e-mail, advokat@selskabsadvokaterne.dk

 

 

 

eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Korttidsudlejning i andelsboligforeninger

Korttidsudlejning har haft stor mediebevågenhed de seneste år, og tjenester som Airbnb gør det let at ...»

Den gode byggesag i andelsbolig- og ejerforeninger

Når en andelsboligforening eller en ejerforening skal i gang med en byggesag er der mange ting at holde ...»

Arbejdsmiljørepræsentant

Det følger af arbejdsmiljøloven, at der på arbejdspladser med mindst 10 medarbejdere skal vælges en arbejdsmiljørepræsentant. Arbejdsmiljørepræsentanten ...»

Lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår

Lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår fastlægger med virkning fra den 1. juli 2023 de vilkår, ...»

Berettiget alkoholtest ifm. ansættelsesproces

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. oktober 2022 I sag nr. 2022-2:Tidligere sagsnummer 2019-454/AR ...»

Medregning af arbejdsfri dage ved opgørelse af sygedage efter "120-dages-reglen"

HØJESTERETS DOMafsagt onsdag den 16. marts 2022 Sag BS-50624/2020-HJR(2. afdeling) HK Danmark som mandatar ...»

Vi er medlemmer af