Entreprisekontrakt

Entreprisekontrakt

Læs mere
Tvist i entrepriseforhold

Tvist i entrepriseforhold

Læs mere her
AB Bestemmelserne

AB Bestemmelserne

Læs mere
Brug for byggesagsadministration?

Brug for byggesagsadministration?

Læs mere
Forrige
Næste

Hvem skal betale for vedligeholdelse af min altan?

Af Selskabsadvokaterne

Når en andelsboligforening eller en ejerforening fører et altanprojekt ud i livet, er det vigtigt at have gjort benarbejdet ordentligt inden altanprojektets opstart, og allerede fra start have taget stilling til de fremtidige vedligeholdelsesudgifter.

Allerede når forslag om altaner stilles generalforsamlingen, bør der samtidig stilles forlag om en vedtægtsændring, hvor der tages stilling til vedligeholdelse af altanerne, så der er klarhed over hvem der skal bære denne udgift.

Skal foreningen sørge for vedligeholdelse af altanerne?

Svaret afhænger af, hvad der blev aftalt omkring vedligeholdelsesudgiften, da altanprojektet blev vedtaget på generalforsamlingen.

Foreningen kan beslutte at der er foreningen (alle andelshavere eller alle ejere i fællesskab) der skal afholde udgiften til vedligeholdelse af altaner. Dette ser man ofte, hvis f.eks. alle i foreningen får opført en altan eller hvis det besluttes, at altanerne er foreningens ejendom og ikke hver enkelt andelshavers eller ejers altan.

Det kan også besluttes, at andelshaver eller ejer selv skal sørge for den indvendige vedligeholdelse af altanen, mens foreningen sørger for den udvendige vedligeholdelse. Den indvendige vedligeholdelse af en altan vil typisk være altanens gulv og eventuelle håndlister. Den udvendige vedligeholdelse af en altan vil derimod typisk være selve konstruktionen. 

En anden løsning kan være, at det besluttes, at andelshavere eller ejere med altan månedligt skal betale et mindre beløb til foreningen, mod at foreningen står for vedligeholdelsen af altanerne.

Hvem skal vedligeholde min altan, hvis der ikke står noget i vedtægterne?

Andelsboligforeningen eller ejerforeningen vil som udgangspunkt ende med vedligeholdelsesudgiften som en del af ejendommens udvendige vedligeholdelse, hvis der ikke er aftalt andet i foreningens vedtægter.

Hos SelskabsAdvokaterne anbefaler vi altid, at der tages stilling til vedligeholdelsesforpligtelsen allerede når forslaget om opsætning af altaner stilles på generalforsamlingen.

På den måde træffes der allerede inden altanprojektets opstart beslutning om, hvordan den fremtidige udgift på altanerne skal fordeles.

Hvis I har vedtaget et altanprojekt uden at have tage stilling til, hvem der skal betale for vedligeholdelse af jeres altaner, kan I til en senere generalforsamling stille forslag om en vedtægtsændring, der regulerer hvem der skal betale for vedligeholdelse af altanerne.

Juridisk bistand

Hos SelskabsAdvokaterne kan vi hjælpe jeres forening juridisk i alle faser af jeres altanprojekt. Både før, under og efter altanerne er blevet opsat.

Når altanprojektet skal vedtages på generalforsamlingen, kan vi hjælpe jer med udarbejdelse af forslag til vedtægtsændringer, så I er sikre på, at der er klarhed over, hvem der har vedligeholdelsesforpligtelsen for altanen, når altanprojektet er realiseret. Vi kan også hjælpe jer, hvis I allerede har fået opsat altaner, men ikke har taget stilling til vedligeholdelsesforpligtelsen i jeres vedtægter.

I meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller per e-mail, advokat@selskabsadvokaterne.dk for en uforpligtende samtale omkring jeres altanprojekt.

Katrine Høstrup

Advokatfuldmægtig

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op

Jeppe Wedel Nielsen

Advokat (H), Partner

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Korttidsudlejning i andelsboligforeninger

Af Selskabsadvokaterne Korttidsudlejning har haft stor mediebevågenhed de seneste år, og tjenester som ...»

Den gode byggesag i andelsbolig- og ejerforeninger

Af Selskabsadvokaterne Når en andelsboligforening eller en ejerforening skal i gang med en byggesag er ...»