Entreprisekontrakt

Entreprisekontrakt

Læs mere
Tvist i entrepriseforhold

Tvist i entrepriseforhold

Læs mere her
AB Bestemmelserne

AB Bestemmelserne

Læs mere
Brug for byggesagsadministration?

Brug for byggesagsadministration?

Læs mere
Forrige
Næste

Byggesager i andels- og ejerforeninger

Af Selskabsadvokaterne

Når I som forening står overfor en byggesag, er det vigtigt, at I får den rigtige rådgivning undervejs, så I kan komme godt i mål. Der er mange processer at holde styr på, og oftest er entreprisesummen stor. Derfor er det enormt vigtigt, at byggeprocessen tilrettelægges og at kontrakterne der indgås med byggeriets parter er fyldestgørende, så byggesagen forløber så gnidningsfrit som muligt.

Vedligeholdelsesplan

Ofte får andels- og ejerforeninger udarbejdet en vedligeholdelsesplan der klarlægger hvilke kommende renoveringsarbejder foreningen kan forvente de kommende år. Store projekter såsom tagudskiftning, vinduesudskiftning og udskiftning af faldstammer er omkostningstunge, og foreningen har typisk sparet op til dette over en årrække.

Finansiering af byggesagen

Hvis foreningen ikke har sparet op til en byggesag, vil det kræve, at banken går med til en fuld finansiering af projektet. Jo større lån der skal optages, jo dyrere bliver projektet for den enkelte ejer eller andelshaver. Det er i sidste ende foreningens medlemmer der kommer til at betale for vedligeholdelse af foreningens ejendom, og det er derfor en god idé løbende at spare op, så fremtidige vedligeholdelsesarbejder ikke bliver et uoverskueligt projekt. Inden byggesagen drøftes på generalforsamlingen, vil bestyrelsen typisk have indhentet et finansieringstilbud, hvis hel eller delvis finansiering er nødvendigt.

Vedtagelse på generalforsamlingen

Inden en byggesag kan føres ud i livet, krævet det, at foreningens medlemmer vedtager projektet på generalforsamlingen. Typisk vil generalforsamlingsforslaget indeholde et budget, hvor den anslåede entreprisesum fremgår. Hvis foreningen har sparet op til byggesagen, vil foreningens medlemmer ikke skulle stige i den månedlige fællesydelse der indbetales til foreningen. Hvis foreningen derimod er nødt til at finansiere byggesagen helt eller delvist, vil det betyde at foreningens medlemmer hver især skal være med til at betale omkostningerne til fælleslånet.

Hvordan sikrer foreningen sig en god byggeproces?

En byggesag vil typisk indebære larm, svineri og at håndværkere kommer i tide og utide. Heldigvis er det kun for en kortere periode, og oftest ender det med et godt slutresultat. Nøglen til en god byggeproces er at få den nødvendige rådgivning inden byggesagens opstart, så foreningen er sikret bedst muligt under byggesagen. Det er utrolig vigtigt at entreprisekontrakten er fyldestgørende så foreningen har det bedste udgangspunkt ved sagens opstart. Når byggesagen går i gang er god kommunikation og hyppige byggemøder en fordel, så der løbende holdes øje med projektets fremdrift. Ekstraarbejder og forsinkelse er typiske stridspunkter under en byggesag, og det er derfor vigtigt, at der tages højde for disse situationer i entreprisekontrakten.

Vores bistand

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i entrepriseret, og har mange års erfaring med udarbejdelse af entreprisekontrakter og byggesagsadministration. I er velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller per e-mail på advokat@selskabsadvokaterne.dk for en uforpligtende snak om hvordan vi kan hjælpe jer i jeres byggesag.

Katrine Høstrup

Advokatfuldmægtig

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op

Jeppe Wedel Nielsen

Advokat (H), Partner

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Korttidsudlejning i andelsboligforeninger

Af Selskabsadvokaterne Korttidsudlejning har haft stor mediebevågenhed de seneste år, og tjenester som ...»

Den gode byggesag i andelsbolig- og ejerforeninger

Af Selskabsadvokaterne Når en andelsboligforening eller en ejerforening skal i gang med en byggesag ...»