Opsætning af altaner i boligforeninger

Opsætning af altaner i boligforeninger

Læs mere her
Vedligeholdelse af altaner i boligforening

Vedligeholdelse af altaner i boligforening

Læs mere her
Planlægning af byggesag

Planlægning af byggesag

Læs mere her
Forrige
Næste

Byggesager i andels- og ejerforeninger - har i styr på vedligeholdelsesplanen?

Foreningens ejendom er foreningens største aktiv, og derfor er det vigtigt løbende at holde ejendommen vedlige. Det anbefales at foreningen får udarbejdet en vedligeholdelsesplan der klarlægger hvilke renoveringsarbejder foreningen kan forvente de kommende år.

Vedligeholdelsesplanen kan skabe klarhed over, både hvor stor en udgift foreningen skal regne med til kommende vedligeholdelsesarbejder, og hvilken rækkefølge arbejderne skal prioriteres i.

Store projekter såsom tagudskiftning, vinduesudskiftning og udskiftning af faldstammer er omkostningstunge, og foreningen bør derfor hvert år spare op til vedligeholdelse af ejendommen.

Hvis foreningen ikke har sparet op, og taget pludselig skal udskiftes, er det nødvendigt at finansiere projektet fuldt ud. Dette betyder at foreningens medlemmer udover den sædvanlige månedlige indbetaling til foreningen tillige skal indbetale et afdrag til fælleslånet.

En forening der løbende tager hånd om sin ejendom, er langt mere attraktiv for nye medlemmer, end en forening der har et stort vedligeholdelsesefterslæb. Bestyrelsen bør derfor løbende planlægge hvordan ejendommen skal vedligeholdes, og vedligeholdelse bør ligeledes være et tilbagevendende punkt på foreningens generalforsamlinger.

Vi hjælper jer sikkert igennem alle stadier i jeres byggesag

Hos SelskabsAdvokaterne tilbyder vi byggesagsadministration, når i skal renovere jeres ejendom. Vi bistår i alle typer byggesager herunder udskiftning af faldstammer, vindues- og tagudskiftninger og facaderenovering. Derudover har vi ligeledes mange års erfaring med at rådgive når foreningen drømmer op at få opsat altaner på ejendommen.

Vi kan tilbyde følgende ydelser som en del af vores byggesagsadministration:

- Indledende opstartsmøde med foreningen hvor ønsker til byggesagen drøftes

- Drøftelse af økonomi og mulig finansiering af byggesagen

 - Udarbejdelse af budgetoverslag og udregning af omkostning for det enkelte medlem

- Udarbejdelse af generalforsamlingsoplæg med henblik på vedtagelse af byggesagen

- Drøftelse af valg af teknisk rådgiver

- Gennemgang af kontrakt med teknisk rådgiver

- Juridisk gennemgang af udbudsmateriale til de bydende entreprenører

- Udarbejdelse, gennemgang og forhandling af entreprisekontrakt

- Rådgivning om anvendelse af entrepriserettens standardiserede aftalesæt AB 18

- Forslag til tilvalg og fravigelser til AB 18

- Bistand i forbindelse med tegning af all-risk forsikring

- Kontrol af sikkerhedsstillelse fra entreprenør

- Sikring af at de fornødne byggetilladelser er indhentet inden projektet går i gang

- Juridisk rådgivning undervejs i byggeprojektet (herunder i tilfælde af fejl og mangler, fristforlængelser, forsinkelse, ekstraarbejder, dagbodskrav mv.)

- Juridisk bistand ved afleveringsforretningen

- Juridisk bistand ved 1- og 5 års gennemgang i tilfælde af, at der konstateres mangler der skal udbedres


Voldgift eller retssag?

Vi også hjælpe jer, hvis der skulle opstå tvist undervejs i byggesagen eller efter aflevering, og dette medfører at en voldgiftssag eller retssag er nødvendigt. Disse ydelser falder dog uden for aftale om byggesagsadministration, men vi giver gerne et estimat på hvor lang tid vi forventer der skal bruges på sagen.

I meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller per e-mail, advokat@selskabsadvokaterne.dk for en uforpligtende samtale omkring jeres kommende byggesag.

eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Korttidsudlejning i andelsboligforeninger

Korttidsudlejning har haft stor mediebevågenhed de seneste år, og tjenester som Airbnb gør det let at ...»

Den gode byggesag i andelsbolig- og ejerforeninger

Når en andelsboligforening eller en ejerforening skal i gang med en byggesag er der mange ting at holde ...»

Entreprenør

Entreprenør Entreprenøren er den håndværker som udfører arbejdet for bygherren. Entreprenøren kan benytte ...»

Entreprisekontrakt

Entreprisekontrakt Entreprisekontrakten er en aftale mellem bygherre og entreprenør vedrørende et byggeri- ...»

Hovedentreprenør pålagt hæftelsesansvar for underentreprenør

Højesterets dom afsagt 4. september 2019 i sag BS-40168/2018-HJR (2. afdeling) Dansk Energi som mandatar ...»

Løvens Kemiske - dekontamineringsentreprise var uden mangler

Sagsøgernes dekontamineringsentreprise i et rørsystem til produktion af medicin var ikke behæftet »

Vi er medlemmer af