Entreprisekontrakt

Entreprisekontrakt

Læs mere
Tvist i entrepriseforhold

Tvist i entrepriseforhold

Læs mere her
AB Bestemmelserne

AB Bestemmelserne

Læs mere
Brug for byggesagsadministration?

Brug for byggesagsadministration?

Læs mere
Forrige
Næste

Altaner i andelsboligforeninger - vi ønsker altaner, hvad gør vi?

Af Selskabsadvokaterne

Altaner er mere populære end nogensinde før, og mange andelsboligforeninger drømmer om at få opsat altaner på deres ejendom. Når et altanprojektet skal vedtages på generalforsamlingen, er der en lang række forhold foreningen bør overveje forinden. Hvem skal betale for altanerne? Skal forbedringsværdien tilfalde den enkelte andelshaver? Og hvem skal vedligeholde altanerne på sigt?

Et altanprojekt er en stor og omfattende beslutning for en andelsboligforening, og det er derfor vigtigt at foreningen allerede inden opstart kortlægger processen fra start til slut.

Start med at afholde et indledende beboermøde omkring altaner

Det er en god idé at invitere andelshaverne til et beboermøde omkring altaner, så andelshaverne involveres i processen fra start. På den måde kan tvivlsspørgsmål allerede fra start blive besvaret. Foreningen kan overveje at invitere en repræsentant fra altanfirmaet til at fortælle om processen ved opsætning af altaner.

Ved beboermødet kan foreningen desuden kan få et uforpligtende estimat på hvor mange andelshavere der ønsker altan, og derved vurdere, om det kan betale sig at gå videre med projektet.

Forbered generalforsamlingsoplægget grundigt

Det er helt essentielt at gøre et grundigt benarbejde inden et forslag om altaner præsenteres på generalforsamlingen. Generalforsamlingsforslaget bør både tage stilling til finansiering af altanerne, forbedringsværdien og til den fremtidige vedligeholdelse af altanerne.

Hvis forslagsstillerne ikke har forberedt sig ordentligt, vil det skabe utryghed blandt de øvrige andelshavere, og flere vil være tilbøjelige til at nedstemme projektet.

Jo mere gennemarbejdet forslaget er, jo større tryghed vil det skabe og jo større er sandsynligheden for at projektet kan blive til en realitet.

Hvem skal finansiere altanerne?

Altanprojekter kan finansieres på flere forskellige måder. Den oftest mest anvendte måde er, at foreningen optager et realkreditlån til altanprojektet. De andelshavere der får opsat altan, betaler herefter et månedligt altantillæg til foreningen, som svarer til finansieringsudgiften på altanlånet.

En anden løsning kan være, at andelshaverne selv finansierer købet af deres altan. Typisk vil denne løsning være dyrere for den enkelte andelshaver, da vedkommende enten skal betale beløbet kontant eller finansiere dette via et individuelt lån.

Når foreningen finansierer altanerne

Hvis foreningen finansierer altanerne, skal generalforsamlingsoplægget indeholde et budget, hvor det udspecificeres hvad det samlede projekt vil koste, og hvad den enkelte andelshaver skal betale månedligt for sin altan.

Når projektet er vedtaget, bør foreningen få udarbejdet altantilsagn, hvor andelshaveren forpligter sig skriftligt til at få opsat altan inden for en bestemt budgetramme. Hvis der ikke laves altantilsagn med andelshaverne, risikerer foreningen at mange pludselig falder fra, og at hele projektet enten bliver væsentligt dyrere for dem der er tilbage, eller helt falder til jorden.

Skal forbedringsværdien tilfalde andelshaveren?

Foreningen skal ud over finansieringsdelen ligeledes beslutte, om altanen skal være en individuel forbedring for de andelshavere der får opsat altan, eller om altanerne er en del af foreningens fælles ejendom.

Hvis foreningen vælger at finansiere altanerne, taler det for at altanerne bør være foreningens ejendom, og at den generelle værdistigning som opsætning af altaner medfører, skal komme hele foreningen til gode, og ikke kun de andelshavere der har fået opsat altaner.

Har foreningen valgt, at andelshaverne selv skal finansiere altanen, vil det heri ligge, at altanen er en individuel forbedring som kan tilskrives til andelsboligens værdi.

Hvem skal vedligeholde altanerne?

Det er vigtigt at forslaget omkring altaner tager stilling til, hvem der har vedligeholdelsesforpligtelsen for altanerne. Altanerne skal vedligeholdelses både af udtryks- og sikkerhedsmæssige årsager. Mange foreninger vælger, at foreningen påtager sig den udvendige vedligeholdelse af altanen, og andelshaveren sørger for den indvendige vedligeholdelse såsom gulv, lister mv.

Foreningen kan ligeledes beslutte, at de andelshavere der får opsat altan, udover altantillægget ligeledes skal betale et mindre månedligt beløb til fremtidig vedligeholdelse af altanen.

En anden variant kan være, at andelshaverne fortsætter med at betale altantillæg selvom altanlånet er afdraget (typisk efter 20-30 år). Altantillæget der fortsat indbetales kan foreningen sætte til side til vedligeholdelse af altanerne.

Vores bistand i altanprojekter

Hos SelskabsAdvokaterne kan vi hjælpe jeres forening i alle faser af jeres altanprojekt. Når altanprojektet skal vedtages på generalforsamlingen, kan vi hjælpe jer med generalforsamlingsforslaget og udarbejdelse af et budget for projektet.

Efter altanprojektet er vedtaget, bistår vi jer gerne, når i skal indgå entreprisekontrakt med altanfirmet og i tilfælde af, at der opstår uenigheder undervejs om f.eks. ekstraarbejder, mangler eller forsinkelse.

I meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller per e-mail, advokat@selskabsadvokaterne.dk for en uforpligtende samtale omkring jeres altanprojekt.

Katrine Høstrup

Advokatfuldmægtig

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op

Jeppe Wedel Nielsen

Advokat (H), Partner

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Korttidsudlejning i andelsboligforeninger

Af Selskabsadvokaterne Korttidsudlejning har haft stor mediebevågenhed de seneste år, og tjenester som ...»

Den gode byggesag i andelsbolig- og ejerforeninger

Af Selskabsadvokaterne Når en andelsboligforening eller en ejerforening skal i gang med en byggesag ...»