Advokat-Troels-Wenzel-Ostergaard_700_200
Danske-lov
Advokat-Trolle-Ostergaard

Virksomhedsoverdragelse - hvilke pligter følger med i forhold til medarbejdere?

Overtager du en virksomhed eller en del heraf, og finder lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse (virksomhedsoverdragelsesloven) anvendelse i den forbindelse, indtræder du fra overtagelsen i alle de rettigheder og pligter, som sælger havde på overdragelsestidspunktet i forhold til de medarbejdere, hvis ansættelsesforhold bestod på dette tidspunkt. Dette gælder dog ikke i forhold til medarbejdere, som er fritstillede uden rådighedsforpligtelse på overdragelsestidspunktet.

Ovenstående gælder fx alle de rettigheder, som den enkelte medarbejder har i forhold til overenskomst, lov og individuelle aftaler af enhver art, herunder såvel skrevne som uskrevne aftaler.

Virksomhedsoverdragelsesloven medfører også, at der i forbindelse med en overdragelse gælder særlige regler om informations- og forhandlingspligt.

Yderligere skal du være opmærksom på, at det følger af virksomhedsoverdragelsesloven, at opsigelse på grund af overdragelse af en virksomhed eller en del heraf ikke anses for rimeligt begrundet i virksomhedens forhold, med mindre opsigelsen skyldes økonomiske, tekniske eller organisatoriske årsager, der medfører beskæftigelsesmæssige ændringer. Tilsidesættelse heraf kan medføre, at du berettiget kan blive mødt med et krav om godtgørelse for usaglig opsigelse.

Hvorfor skal du søge juridisk rådgivning? 

Vi anbefaler, at du søger juridisk rådgivning i forbindelse med virksomhedsoverdragelse og specifikt i forbindelse med virksomhedsoverdragelsesloven får juridisk bistand til at få klarlagt omfanget af de pligter og det ansvar, du evt. påtager dig.

I forhold til medarbejderne i den virksomhed eller del heraf, som du vil overtage, er det vigtigt, at du får skabt et fuldstændigt overblik over, hvilket forpligtelser, du evt. påtager dig i forbindelse med overtagelsen. Dette inkluderer fx et fuldstændigt overblik over:

- indholdet af ansættelseskontrakterne med samtlige ansatte, evt. uskrevne aftaler, ansættelsesklausuler, bonusprogrammet og evt. optionsprogrammer eller lignende for medarbejderne,

- overblikket over evt. overenskomstmæssige forpligtelser,

- pligter og rettigheder, der følger af en evt. personalehåndbog

- pligter i relation til forsikringer og evt. pensionsordninger

- evt. verserende ansættelsesretlige tvister

Hos SelskabsAdvokaterne er vores advokater specialister i ansættelsesret. Du er altid velkommen til at kontakte SelskabsAdvokaterne for en uformel drøftelse i forbindelse med, at du påtænker at købe en virksomhed eller en del heraf.

Hvad koster det?

Vi har gjort det meget nemt for dig, så du selv kan vælge, hvilken løsning der passer bedst til jeres virksomhed. Prisen afhænger naturligvis af dine ønsker og behov, samt hvilken model du vælger.

Kort model

Mellemmodellen

Den store model

Efter den uformelle og gratis telefoniske drøftelse vælger du en model, hvor du gør brug af vores viden og erfaring – men hvor du ellers gør tingene selv. Du kan altid bede os om at hjælpe dig med en eller flere delopgaver alligevel.

I den korte model gennemgår vi f.x. det materiale, som du har fået udleveret af modparten om medarbejderne på virksomheden. Alt efter omfang tager det typisk ½-1 time at gennemgå det.

På mødet gennemgår vi dine ønsker og behov samt de fordele og ulemper, et sådan udkast har i forhold til dig. Mødet tager typisk 1½-2 timer

Efter den uformelle og gratis telefoniske drøftelse tager vi et møde, hvor vi gennemgår overdragelsens forskellige dokumenter vedrørende medarbejderne på virksomheden.

På mødet drøfter vi indgående de forskellige aspekter og risici ved overdragelsen. Mødet tager normalt ca. 1½ - 2½ time.

Efter mødet bistår vi med diverse rådgivning og tilretninger. 

 

I den store model kan der være flere ydelser, herunder deltagelse i eller forberedelse af en due diligence.

Tidsforbrug: 2-2½ time

Tidsforbrug: 6-10 timer

Tidsforbrug: 8-15 timer +

 Vores timepris er mellem DKK 2.400 + moms.

 

Simon Trolle Markussen

Advokat

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Tina Raben Skaarup

Advokat, Specialist i ansættelsesret

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Udsagn om ”Så I hende den store fede rødhårede matrone” berettigede ikke til en opsigelse

Sådan konkluderes det i en afgørelse fra Afskedigelsesnævnet fra september 2020, som handlede om en tømrer, ...»

Bortvisning af medarbejder

Det er en stor beslutning at bortvise en medarbejder, og derfor er det helt afgørende, at du som arbejdsgiver ...»

Due diligence rapport

Due Diligence Rapport En due diligence rapport er en nærmere redegørelse, der er udarbejdet på baggrund ...»

Erhvervsadvokat

Erhvervsadvokat SelskabsAdvokaterne er erhvervsadvokater der yder specialiseret juridisk rådgivning til ...»

Virksomhedserhverver hæftede for retsstridig opsigelse

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. oktober 2017 Sag 284/2016(1. afdeling)Dansk Metal som mandatar ...»

Forkortet varsel i opsigelse var ikke berettiget

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 321/2016(1. afdeling)Dansk Erhverv som mandatar ...»

Vi er medlemmer af