Funktionær eller ej?

Funktionær eller ej?

Læs mere
Gode råd inden du opsiger en medarbejder

Gode råd inden du opsiger en medarbejder

Læs mere
Ansættelse af udenlandske statsborgere

Ansættelse af udenlandske statsborgere

Læs mere
Forrige
Næste

Virksomhedsoverdragelse - hvilke pligter følger med i forhold til medarbejdere?

Overtager du en virksomhed eller en del heraf, og finder lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse (virksomhedsoverdragelsesloven) anvendelse i den forbindelse, indtræder du fra overtagelsen i alle de rettigheder og pligter, som sælger havde på overdragelsestidspunktet i forhold til de medarbejdere, hvis ansættelsesforhold bestod på dette tidspunkt. Dette gælder dog ikke i forhold til medarbejdere, som er fritstillede uden rådighedsforpligtelse på overdragelsestidspunktet.

Ovenstående gælder f.eks alle de rettigheder, som den enkelte medarbejder har i forhold til overenskomst, lov og individuelle aftaler af enhver art, herunder såvel skrevne som uskrevne aftaler.

Om der er tale om en virksomhedsoverdragelse, vil i mange situationer bero på en konkret vurdering, som blandt andet kan være afhængig af, hvilken branche, der er tale om, hvor mange medarbejdere, der overtages og om der overdrages nøglemedarbejdere, som skal sikre en fortsat stabil drift af den aktivitet, som overtages.

Virksomhedsoverdragelsesloven medfører også, at der i forbindelse med en overdragelse gælder særlige regler om informations- og forhandlingspligt.

Yderligere skal du være opmærksom på, at det følger af virksomhedsoverdragelsesloven, at opsigelse på grund af overdragelse af en virksomhed eller en del heraf ikke anses for rimeligt begrundet i virksomhedens forhold, med mindre opsigelsen skyldes økonomiske, tekniske eller organisatoriske årsager, der medfører beskæftigelsesmæssige ændringer. Tilsidesættelse heraf kan medføre, at du berettiget kan blive mødt med et krav om godtgørelse for usaglig opsigelse.

Hvorfor skal du søge juridisk rådgivning? 

Vi anbefaler, at du søger juridisk rådgivning i forbindelse med virksomhedsoverdragelse og specifikt i forbindelse med virksomhedsoverdragelsesloven får juridisk bistand til at få klarlagt omfanget af de pligter og det ansvar, du evt. påtager dig.

I forhold til medarbejderne i den virksomhed eller del heraf, som du vil overtage, er det vigtigt, at du får skabt et fuldstændigt overblik over, hvilket forpligtelser, du evt. påtager dig i forbindelse med overtagelsen. Dette inkluderer fx et fuldstændigt overblik over:

- indholdet af ansættelseskontrakterne med samtlige ansatte, evt. uskrevne aftaler, ansættelsesklausuler, bonusprogrammet og evt. optionsprogrammer eller lignende for medarbejderne,

- overblikket over evt. overenskomstmæssige forpligtelser,

- pligter og rettigheder, der følger af en evt. personalehåndbog,

- pligter i relation til forsikringer og evt. pensionsordninger,

- evt. verserende ansættelsesretlige tvister.

Hos SelskabsAdvokaterne er vores advokater specialister i ansættelsesret. Du er altid velkommen til at kontakte SelskabsAdvokaterne for en uformel drøftelse i forbindelse med, at du påtænker at købe en virksomhed eller en del heraf.

Hvad koster det?

Vi har gjort det meget nemt for dig, så du selv kan vælge, hvilken løsning der passer bedst til jeres virksomhed. Prisen afhænger naturligvis af dine ønsker og behov, samt hvilken model du vælger.

Kort model

Mellemmodellen

Den store model

Efter den uformelle og gratis telefoniske drøftelse vælger du en model, hvor du gør brug af vores viden og erfaring – men hvor du ellers gør tingene selv. Du kan altid bede os om at hjælpe dig med en eller flere delopgaver alligevel.

I den korte model gennemgår vi f.x. det materiale, som du har fået udleveret af modparten om medarbejderne på virksomheden. Alt efter omfang tager det typisk ½-1 time at gennemgå det.

På mødet gennemgår vi dine ønsker og behov samt de fordele og ulemper, et sådan udkast har i forhold til dig. Mødet tager typisk 1½-2 timer

Efter den uformelle og gratis telefoniske drøftelse tager vi et møde, hvor vi gennemgår overdragelsens forskellige dokumenter vedrørende medarbejderne på virksomheden.

På mødet drøfter vi indgående de forskellige aspekter og risici ved overdragelsen. Mødet tager normalt ca. 1½ - 2½ time.

Efter mødet bistår vi med diverse rådgivning og tilretninger. 

 

I den store model kan der være flere ydelser, herunder deltagelse i eller forberedelse af en due diligence.

Tidsforbrug: 2-2½ time

Tidsforbrug: 6-10 timer

Tidsforbrug: 8-15 timer +

 Vores timepris er mellem DKK 2.400 + moms.

 

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Var overtagelse af rengøringsopgave en virksomhedsoverdragelse?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat   Det spørgsmål skulle Arbejdsretten tage stilling til i sin dom i sagen, ...»

Dom fra Østre Landsret – tillidsrepræsentants funktion bortfaldt ved virksomhedsoverdragelse

Østre Landsret har ved dom af den 9. maj 2023 taget stilling til en sag, hvor der fandt en virksomhedsoverdragelse ...»