Kunde- og konkurrenceklausuler

Kunde- og konkurrenceklausuler

Læs mere
Direktørkontrakt

Direktørkontrakt

Læs mere
Forrige
Næste

Var det i strid med ligebehandlingsloven, at mandlige medarbejdere havde ringere barselsvilkår end deres kvindelige kollegaer?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat

Det spørgsmål har Ligebehandlingsnævnet taget stilling til i en sag, hvor en mandlig medarbejder klagede til Ligebehandlingsnævnet over, at han under barsel var berettiget til lønnet orlov fra arbejdet i 15 uger, hvorimod hans kvindelige kollegaer havde krav på 34 ugers betalt barsel.

Det fremgår af sagen, at den mandlige medarbejder havde afholdt 38 ugers barsel, og at han – da han genoptog arbejdet efter sin barsel – var chokeret over at hans kvindelige kollegaer havde mange flere penge til rådighed under deres barsel på grund af deres køn.

Den mandlige medarbejder klagede derfor til Ligebehandlingsnævnet med det formål at sikre dels, at fædre i samme situation ikke fremadrettet skal udsættes for diskrimination på grund af køn, og dels med henblik på at sørge for, at alle fædre i samme situation som ham kan rejse krav om en godtgørelse, svarende til differencen mellem den løn, de har modtaget under barsel og den løn, de ville have modtaget, hvis de havde været kvinder.

Hvad siger ligebehandlingsloven, og hvad kom Ligebehandlingsnævnet frem til?

Det følger af ligebehandlingsloven, at man som arbejdsgiver ikke må udøve forskelsbehandling mellem mænd og kvinder på grund af køn.

Det følger imidlertid også af ligebehandlingsloven, at loven ikke er til hindre for indførelse eller opretholdelse af gunstigere bestemmelser om beskyttelse af kvinder i forbindelse med graviditet og fødsel.

På den baggrund fandt Ligebehandlingsnævnet, at det forhold, at der på arbejdspladsen gælder forskellige regler for, hvornår og hvor længe en mor og en far kan modtage løn under barselsfravær, relaterer sig til spørgsmålet om beskyttelse af kvinder i forbindelse med graviditet og fødsel.

Ligebehandlingsnævnet gav på dette grundlag ikke den mandlige medarbejder medhold i sin klage.

Selskabsadvokaterne bemærker

Ligebehandlingsnævnets afgørelse flugter med flere andre tidlere afgørelser, som nævnet har truffet, hvorfor resultatet ikke kan overraske.

Uanset ovenstående, er det dog vigtigt, at du som arbejdsgiver ikke på andre områder, hvor der ikke findes en udtrykkelig hjemmel til at udøve forskelsbehandling mellem kønnene, uforvarende kommer til at overtræde ligebehandlingsløven.

Hos Selskabsadvokaterne er vi specialister i ansættelsesret – herunder i reglerne i ligebehandlingsloven. Har du behov for rådgivning eller sparring, er du velkommen til at kontakte os på tlf.: 45230010 eller via mailadressen advokat@selskabsadvokaterne.dk.  

 

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Skulle manglende forlængelse af gravid medarbejders ansættelsesforhold koste en godtgørelse?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det fremgår af ligebehandlingsloven, at man som arbejdsgiver skal behandle ...»

Var det i strid med ligebehandlingsloven, at mandlige medarbejdere havde ringere barselsvilkår end deres kvindelige kollegaer?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det spørgsmål har Ligebehandlingsnævnet taget stilling til i en sag, hvor ...»