Tjekliste ved fratræden

Tjekliste ved fratræden

Læs mere
Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Læs mere
Masseafskedigelse af medarbejdere

Masseafskedigelse af medarbejdere

Læs mere
Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Læs mere her
Forrige
Næste

Usagligt at varsle medarbejdere ned i løn på grund af COVID-19

Kan man som virksomhed godtgøre, at man har en faldende omsætning, kan dette i praksis sagligt danne grundlag for at varsle medarbejdere ned i løn. Men det kræver, at man kan dokumentere, at de faktiske forhold på virksomheden nødvendiggør et sådant tiltag.

Det kunne en tandlægeklinik ikke godtgøre i Afskedigelsesnævnet, hvor klinikken blev indstævnet i kølvandet af, at klinikken i juli 2020 valgte at varsle 2 klinikassistenter ned i løn.

Klinikken blev derfor pålagt af Afskedigelsesnævnet at betale begge de 2 klinikassistenter, som valgte at betragte klinikkens varsling som en opsigelse, en godtgørelse for usaglig opsigelse.

Den ene klinikassistent, som havde næsten 5 års anciennitet fik en godtgørelse for usaglig opsigelse, svarende til næsten 2 måneders løn. Den anden, som havde 3 års anciennitet, fik en godtgørelse på godt og vel en måneds løn.  

Selve varslingen

I varslingsskrivelserne til klinikassistenterne beskrev klinikken årsagen til varslingen således:

Til din orientering medfører klinikkens økonomiske forhold, at klinikken desværre er nødsaget til at gennemføre en omstrukturering, der bl.a. medfører en reduktion af personaleomkostningerne.

Vores økonomi er hårdt presset som flg. Af Covid-19, vores øgede andel af faste udgifter som flg. Af E’s udtræden og myndighedernes øgede krav. Vores arbejdsbyrde gennem de sidste 10 år er eskaleret betydeligt – dette med personlige til tider begyndende stressrelaterede følger.

Vi skal derfor meddele dig, at klinikken dags dato varsler en ændring af dine ansættelsesvilkår som klinikassistent….”

Med 6 måneders varsel tilkendegav klinikken herefter, at man ville nedsætte den ene klinikassistents løn ned fra kr. 26.366 til kr. 21.998 og den anden klinikassistents løn fra kr. 29.920 til kr. 25.474,

Tandlægeklinikken blev oprindeligt drevet af 3 klinikejere, men den ene udtrådte af selskabet den 1. juli 2020 med henblik på at drive sin egen tandlægeklinik. I samme forbindelse var antallet af klinikassistenter på klinikken blevet reduceret fra 5 til 3. Varslingen af lønnedsættelsen omfattede alle de 3 klinikassistenter. Den tredje klinikassistent var ikke omfattet af sagen.

Det haltede med dokumentationen

Man kunne under sagen fra klinikkens side dokumentere, at klinikken i perioden fra den 1. marts til den 30. juni 2020 havde en omsætningsnedgang på hele 55 % i forhold til den samme periode året forinden.

Den drastiske omsætningsnedgang var forårsaget af, at sundhedsmyndighederne fra midten af marts 2020 traf beslutning om strenge Covid-19 restriktioner på tandlægeklinikkerne, som indebar, at der alene måtte foretages akutte og kritiske behandlinger på tandlægeklinikkerne. 5 uger senere blev der dog gradvist åbnet op på klinikkerne igen, men under særlige hygiejniske retningslinjer.

Den Højesteretsdommer, som afgjorde sagen, som du kan se her, lagde vægt på, at:

- De beregninger, som lå til grund for varslingerne, blev ikke fremlagt under sagen, ligesom man fra klinikkens side ikke havde fundet behov for at udarbejde budgetter. Der var heller ikke under sagen blevet fremlagt kvartals- eller halvårsregnskaber for 2020. Oplysningerne omkring en nedgang på 55 % i honorarindtægterne fra marts til og med juni 2020 beroede i øvrigt alene på nogle udtræk fra tandlægeklinikkens egne regnskabstal.

- Der var allerede på det tidspunkt, hvor klinikassistenterne blev varslet ned i løn, sket en væsentlig reduktion af personaleudgifterne, idet antallet af klinikassistenter var blevet skåret ned fra 5 til 3.

- Der var på varslingstidspunktet lempet væsentligt på de Covid-19 restriktioner, som klinikkerne havde været underlagt.

- Der var på varslingstidspunktet ingen klarhed over, hvor mange af den udtrædende tandlæges patienter, der måtte beslutte at fortsætte som patienter på hendes nye klinik.

Hvis du af økonomiske årsager overvejer at varsle en medarbejder ned i løn

Søg rådgivning, hvis du overvejer at varsle en medarbejder ned i løn. Dels er der medarbejdere, som nyder en særlig stærk beskyttelse mod afskedigelse med skærpede beviskrav og med risiko for at blive mødt med godtgørelseskrav på op til 9-12 måneders løn. Dels er det vigtig, som du kan se ud af afgørelsen her, at man har dokumentationen i orden og gør sit forarbejde ordentligt.

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i og har mange års solid erfaring på hele det ansættelsesretlige område.

Har du brug for vores bistand og rådgivning, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller per e-mail, advokat@selskabsadvokaterne.dk

 

 

 

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Sagligt at opsige 2 produktionsmedarbejdere med 16 og 18 års anciennitet som følge af arbejdsmangel

Den 28. april 2023 afsagde Afskedigelsesnævnet kendelse i en sag, som handlede om en betonvirksomheds ...»

Uberettiget at opsige medarbejder med 28 års anciennitet på grund af samarbejdsvanskeligheder

Afskedigelsesnævnet afsagde den 1. maj 2023 kendelse i en sag, som drejede sig om en opsigelse af en ...»