Advokat-Troels-Wenzel-Ostergaard_700_200
Danske-lov
Advokat-Trolle-Ostergaard

Uklarhed om fritstilling af medarbejder – hvad gælder så?

Er et ansættelsesforhold blevet opsagt, og opstår der herefter tvivl om, hvorvidt medarbejderen skal arbejde i opsigelsesperioden eller om medarbejderen er fritstillet, er det som udgangspunkt medarbejderen, der må sikre sig en afklaring af dette spørgsmål, fordi medarbejderen ved at udeblive fra arbejde ellers risikerer at blive bortvist som følge af ulovlig udeblivelse.

Dog findes der i praksis også meget konkret begrundede eksempler på, at uklarkeder i en opsigelse er faldet ud til skade for arbejdsgiveren – dette var fx tilfældet i en sag, afgjort af Vestre Landsret, hvor en medarbejder var blevet opsagt, og hvor det fremgik af opsigelsen, at medarbejderen var fritstillet, og at ”han kunne stoppe med en uges varsel, hvis han fandt andet arbejde. ”

Den opsagte medarbejder fandt ikke andet arbejde, men efter at have talt med sin fagforening, meddelte han sin arbejdsgiver, at han opfattede sig som fritstillet, hvorfor han undlod at møde på arbejde. Dette var arbejdsgiveren uenig i, og da medarbejderen ikke genoptog arbejdet, blev han bortvist på grund af ulovlig udeblivelse. I landsretten fik den opsagte og bortviste medarbejder medhold i, at han ikke burde have indset, at opsigelsesskrivelsen som følge af en misforståelse af begrebet fritstilling havde fået et andet indhold end tilsigtet af arbejdsgiveren. Arbejdsgiveren blev derfor dømt til at betale en erstatning, svarende til den løn, medarbejderen skulle have haft i opsigelsesperioden.

Der er derfor al mulig grund til at være meget præcis i de formuleringer, der indarbejdes i en opsigelse, så misforståelser undgås. Dette gælder også i forhold til, om en opsagt medarbejder er fritstillet uden rådighedsforpligtelse eller om medarbejderen er blevet suspenderet med pligt til at stå til rådighed for arbejdsgiveren i opsigelsesperioden.

Søg rådgivning

Uanset, om en medarbejder, der skal fratræde, er fritstillet eller suspenderet, er det vigtigt, at man søger juridisk rådgivning, så man får overblikket over sin retsstilling. Og formuleringerne i opsigelsen skal være klare, så tvister kan undgås.

Hos SelskabsAdvokaterne tilbyder vi dig bistand gennem hele afskedigelsesprocessen, og vi hjælper dig med at vurdere, hvad den bedste løsning er for dig.

Du er altid velkommen til at kontakte SelskabsAdvokaterne på tlf. 32 70 41 49 eller mail: advokat@selskabsadvokaterne.dk for en uformel og uforpligtende drøftelse af din situation.

Tina Raben Skaarup

Advokat, Specialist i ansættelsesret

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Læs mere om

Uklarhed om fritstilling af medarbejder – hvad gælder så?

Er et ansættelsesforhold blevet opsagt, og opstår der herefter tvivl om, hvorvidt medarbejderen skal ...»

Fritstilling eller suspension af opsagt medarbejder?

I mange situationer er det – afhængigt af årsagen til en opsigelse og karakteren af medarbejderens stilling ...»

Fritstille

At fritstille en medarbejder betyder, at arbejdsgiver vælger at give afkald på at gøre brug af medarbejderens ...»

Fritstilling af medarbejder

Beslutter en arbejdsgiver helt eller delvist at give afkald på at anvende en ansat medarbejders arbejdskraft ...»

Medregning af arbejdsfri dage ved opgørelse af sygedage efter "120-dages-reglen"

HØJESTERETS DOMafsagt onsdag den 16. marts 2022 Sag BS-50624/2020-HJR(2. afdeling) HK Danmark som mandatar ...»

Højesterets dom afsagt 29. september 2021 - Udlejer var afskåret fra at gøre erstatningskrav gældende

Ny Højesteret dom fra d. 29 september 2021 fastslår at en udlejer der først havde gjort sit erstatningskrav ...»

Vi er medlemmer af