Tjekliste ved fratræden

Tjekliste ved fratræden

Læs mere
Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Læs mere
Masseafskedigelse af medarbejdere

Masseafskedigelse af medarbejdere

Læs mere
Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Læs mere her
Forrige
Næste

Uddannelsesklausul til medarbejder

Bliver du som arbejdsgiver mødt med et ønske fra en nøglemedarbejder om at gennemgå et efteruddannelsesforløb, som vil være forbundet med store omkostninger, og som måske i en periode vil lægge beslag på en væsentlig del af medarbejderens arbejdstid, kan du med fordel overveje at stille som betingelse for at imødekomme medarbejderens ønske, at der i så fald skal aftales en uddannelsesklausul.

En uddannelsesklausul er en aftale mellem dig som arbejdsgiver og en medarbejder om, at du helt eller delvist betaler for en uddannelse til medarbejderen, og at det er et vilkår for aftalen, at hvis medarbejderen fratræder sin stilling indenfor en vis periode, efter at have gennemført uddannelsen, eller inden uddannelsen er gennemført, skal medarbejderen helt eller delvis refundere dine udgifter til uddannelsen.

Hvad skal du være opmærksom på?

Da rammerne for, i hvilken udstrækning, man gyldigt kan indgå aftale om en uddannelsesklausul, ikke er direkte reguleret i lovgivningen, er det pejlemærke, som man skal holde sig for øje, når man indgår aftalen, om vilkårene for aftalen er rimelige, når man tager højde for forholdene ved aftalens indgåelse, aftalens indhold og senere indtrufne omstændigheder.

Skal du kunne vide dig sikker på, at en aftale om en uddannelsesklausul vil kunne håndhæves efter sit indhold, er det derfor vigtigt, at du fx holder dig i hvert fald følgende for øje:

- uddannelsen bør ikke kunne forveksles med den form for efteruddannelse, som må betragtes som almindelig efteruddannelse for at kunne vedligeholde den enkelte medarbejders kompetencer,

- klausulen bør alene kunne håndhæves, hvis det skyldes medarbejderens forhold, at ansættelsesforholdet ophører,

- bindingsperiodens længde bør sættes i forhold til karakteren af efteruddannelsen og udgifterne hertil - tilbagebetalingspligten kan evt. gradueres i forhold til, hvor længe efter gennemførelsen, at medarbejderen fratræder sin stilling,

- aftalen bør komme i stand på enten medarbejderens initiativ eller som et fælles initiativ, taget af medarbejderen og dig i fællesskab.

Hvilke udgifter skal medarbejderen tilbagebetale, og hvordan?

Det skal nøje fremgå af klausulen, hvilke udgifter, den omfatter, ligesom det er vigtigt, at I får taget for i aftalen, hvordan tilbagebetalingen skal ske, hvis medarbejderen fratræder før tid.

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i ansættelsesret, og kan tilbyde dig solid bistand og sparring, hvad enten du har brug for vores rådgivning ved udarbejdelse af en uddannelsesklausul eller i forhold til eksekvering af vilkårene i en uddannelsesaftale i forbindelse med medarbejderens evt. fratrædelse.

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uformel og uforpligtende drøftelse af dine ansættelsesretlige spørgsmål på tlf. 45 23 00 10.

 

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Efteruddannelse via en bruttolønsordning kan være en win win løsning i ansættelsesforhold!

En bruttolønsordning kan være en udmærket måde, hvorpå man kan finansiere visse personalegoder. Det gælder ...»

Uddannelsesklausul til medarbejder

Bliver du som arbejdsgiver mødt med et ønske fra en nøglemedarbejder om at gennemgå et efteruddannelsesforløb, ...»