Kunde- og konkurrenceklausuler

Kunde- og konkurrenceklausuler

Læs mere
Direktørkontrakt

Direktørkontrakt

Læs mere
Forrige
Næste

Tillidsrepræsentant bortvist berettiget efter groft brud på pligten til at behandle sine kollegaer respektfuldt

Ved en faglig voldgift, som blev afholdt den 29. september 2021, kom voldgiftsretten frem til, at en tillidsrepræsentant uden forudgående advarsel berettiget var blevet bortvist.

Beslutter man sig som arbejdsgiver for at tage afsked med en medarbejder, som kollegaerne har valgt som tillidsrepræsentant, vil dette normalt kræve, at man som arbejdsgiver kan godtgøre, at opsigelsen er begrundet i det, som man kalder ”tvingende årsager”.

Da arbejdsgiveren besluttede sig for at bortvise den omhandlede tillidsrepræsentant, blev dette da også mødt med et krav om erstatning for løn i opsigelsesperioden samt et krav om en godtgørelse på godt DKK 320.000 fra tillidsrepræsentantens fagforening, HK Handel, som var af den opfattelse, at bortvisningen var uberettiget.

Hvad gik forud?

Tillidsrepræsentanten blev bortvist efter næsten 6 års ansættelse efter et møde, som han deltog i  fredag den 13. november 2020.

På mødet blev der orienteret om en specifik arbejdsgang, som der var blevet truffet beslutning om på et møde tidligere på dagen, som tillidsrepræsentanten også havde deltaget i.

En af tillidsrepræsentantens kollegaer gjorde på mødet rede for indholdet af den arbejdsgang, der var blevet truffet beslutning om tidligere på dagen.  

Tillidsrepræsentanten var kun delvist enig i kollegaens udlægning af, hvad der var blevet truffet beslutning om, og han oplevede, at der blandt mødedeltagerne ikke var lydhørhed overfor hans udlægning af, hvilken beslutning, der var blevet truffet.

”Klappen gik ned!”

Tillidsrepræsentanten oplevede i forlængelse af ovenstående at herefter ”gik klappen ned”, og han udtalte følgende til sin kollega, som havde redegjort for den omhandlede arbejdsgang: ”Du skal krafedme ikke sælge mit arbejde, så kommer jeg fandme og skyder dig i hjernen”.  Mødet blev afsluttet kort tid herefter. De øvrige deltagere i mødet forklarende under sagen samstemmende, at udtalelsen fra tillidsrepræsentanten havde haft nogenlunde denne ordlyd, ligesom de også forklarede, at de var blevet rystet over det passerede.

Kollegaen opfattede tillidsrepræsentantens udtalelse som fuldstændig grænseoverskridende og overvejede i weekenden, om han skulle melde tillidsrepræsentanten til politiet. Kollegaen vidste, at tillidsrepræsentanten tidligere havde været soldat, og følte sig nervøs for, om tillidsrepræsentanten kunne finde på at sætte handling bag ordene. Kollegaen valgte dog at undlade at gå til politiet med sagen, men underrettede i stedet sin chef om det passerede.

Tillidsrepræsentanten blev på baggrund heraf suspenderet fra sit arbejde mandag den 16. november 2020 og efter en høringsrunde og et afklarende møde med virksomhedens regionstillidsrepræsentant blev tillidsrepræsentanten bortvist den 17. november 2020.

Tillidsrepræsentanten forklarede under sagen, at han om morgenen mandag den 16. november 2020, inden han var blevet suspenderet, forgæves prøvede at ringe til kollegaen for at undskylde sin udtalelse, ligesom han forklarede, at han havde fortrudt sin udtalelse.

Bortvisningen var i orden

Ved sagens afgørelse blev der lagt vægt på, at tillidsrepræsentantens udtalelse var blev opfattet som både grænseoverskridende og meget voldsom, og at udtalelsen hverken havde rod i en fornærmelse eller et skænderi, men udsprang af en helt almindelig fagligt præget drøftelse.

Man lagde også vægt på, at tillidsrepræsentanten ikke havde gjort noget umiddelbart efter mødet for at undskylde for sin opførsel eller at tilbagekalde denne.

Samlet set havde tillidsrepræsentantens udtalelse påvirket deltagerne i mødet den 13. november 2020 mærkbart og negativt, og den havde samtidig skabt en så basal utryghed i forhold til omgangen med tillidsrepræsentanten, at bortvisningen var berettiget.

Sagen viser

Sagen viser, at en vurdering af, om en bortvisning er berettiget, altid vil være baseret på en meget konkret vurdering. Havde tillidsrepræsentanten fx allerede om fredagen umiddelbart efter mødet meget tydeligt undskyldt sin opførelse, var afgørelsen formentlig endt anderledes.

Uanset, om de faktiske omstændigheder forud for en bortvisning umiddelbart måtte fremstå som klare, er det i langt de fleste situationer i øvrigt yderst fornuftigt at tage en grundig samtale med den medarbejder, man overvejer at bortvise, inden bortvisningen effektueres.

Er man i tvivl om sin retsstilling, bør man gøre, som arbejdsgiveren gjorde i denne sag, nemlig kortvarigt at suspendere medarbejderen, indtil man har fået gjort sin stilling op.

Har du brug for rådgivning?

Er en opsigelse eller bortvisning afgivet på et uberettiget grundlag, kan det koste dyrt, og samtidig kan en efterfølgende sag være skadelig for dels arbejdsmiljøet på din virksomhed og dels for virksomhedens renommé.

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i og har mange års solid erfaring på hele det ansættelsesretlige område. Har du brug for vores bistand og rådgivning, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller via mailadressen advokat@selskabsadvokaterne.dk.

    

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Var advarsel til tillidsrepræsentant på grund af arbejdsvægring berettiget?

Af Tina Raben Skaarup, Senioradvokat Det spørgsmål skulle en faglig voldgift tage stilling til den 19. ...»

Uberettiget bortvisning af forsikringsrådgivere, som var påvirket af kokain i arbejdstiden

Af Tina Raben Skaarup, Advokat   En faglig voldgift har den 6. december 2023 taget stilling til, om ...»