Funktionær eller ej?

Funktionær eller ej?

Læs mere
Gode råd inden du opsiger en medarbejder

Gode råd inden du opsiger en medarbejder

Læs mere
Ansættelse af udenlandske statsborgere

Ansættelse af udenlandske statsborgere

Læs mere
Forrige
Næste

Tandlægeforeningen og en række af foreningens medlemmer frifundet i Arbejdsretten for bod for organisationsfjendtlig adfærd

Tandlægeforeningen og en række af foreningens medlemmer blandt klinikejerne klarede frisag i Arbejdsretten i en sag, hvor Fagbevægelsens Hovedorganisation på vegne af HK havde indklaget disse for Arbejdsretten.

FH nedlagde i sagen påstand om, at såvel Tandlægeforeningen som de indklagede klinikejere af Arbejdsretten skulle dømmes til at betale bod for organisationsfjendtlig adfærd.

Hvad var afgørende for Arbejdsrettens vurdering?

Arbejdsretten ser meget alvorligt på handlinger, som må karakteriseres som organisationsfjendtlig adfærd, fordi det er et helt grundlæggende princip i den kollektive arbejdsret, at fagforeninger og arbejdsgiverforeninger og medlemsvirksomheder ikke må lægge hindringer i vejen for, at man som person eller virksomhed vælger at organisere sig.

Når de udtalelser, som blev fremsat af de klinikejere, som sagen her drejede sig om, og som du i uddrag kan se nogen af nedenfor, ikke kunne betragtes som organisationsfjendtlig adfærd, skyldes det, at Arbejdsretten vurderede udsagnene meget konkret ud fra og i forhold til:

- de meget specielle omstændigheder, hvorunder udsagnene fremkom,

- at de fleste udsagn var blevet fremsat i en lukket facebookgruppe for tandlæger og tandlægestuderende,

- der forelå ingen oplysninger om, at de indklagede tandlægevirksomheder rent faktisk havde opfordret deres klinikassistenter til at melde sig ud af HK,

- at udsagnene kom fra menige medlemmer af Tandlægeforeningen

Samlet set konkluderer Arbejdsretten i sin afgørelse af sagen, at de fremsatte udsagn må ses som udtryk for frustration over den situation, tandlægevirksomhederne befandt sig i. Efter konteksten og indholdet af de omhandlede opslag og den måde, opslagene var udformet på, fandt Arbejdsretten derfor, at ingen af de indklagede tandlæger var kommet med udsagn, som havde udgjort organisationsfjendtlig adfærd.

Derfor blev klinikejerne frifundet, hvilket samtidig betød, at heller ikke Tandlægeforeningen havde pådraget sig noget ansvar.

Uanset resultatet af afgørelsen er det meget vigtigt at holde sig for øje, at grænsen mellem ytringsfrihed og organisationsfjendtlig adfærd i visse situationer kan være særdeles hårfin.

Hvad gik forud?

Det, som Arbejdsretten skulle vurdere i sagen var, om et antal tandlægeklinikejere i strid med Hovedaftalen mellem Tandlægeforeningen og HK Privat havde opfordret klinikassistenter til at melde sig ud af HK Privat og opfordret hinanden til ikke at genansætte klinikassistenter i tilfælde af strejke samt om klinikejerne havde optrådt illoyalt overfor HK Privat.

Arbejdsretten skulle desuden tage stilling til, om Tandlægeforeningen havde pådraget sig et organisationsansvar ved ikke at ville retlede sine medlemmer.  

Hovedparten af de udtalelser, som klinikejerne var kommet med, og som Arbejdsretten under sagen skulle forholde sig til blev fremsat i en lukket Facebook gruppe, som er forbeholdt for tandlæger og tandlægestuderende. En enkelt tandlæges kommentarer blev dog fremsat på klinikkens Facebookside og på en åben Facebook side for Tandlægebladet.

De udtalelser, der blev fremsat, skulle Arbejdsretten vurdere i lyset af, at:

- Der blev den 5. marts 2020 indgået forlig mellem Tandlægeforeningen og HK Privat om en fornyelse af parternes overenskomst for klinikassistenter. 

- På et pressemøde den 11. marts 2020 meddelte Regeringen, at store dele af det danske samfund skulle lukkes ned som følge af COVID-19, hvilket for tandlægerne betød, at de fra den 18. marts 2020 alene måtte behandle nødpatienter.  

 - Den 25. marts 2020 stod det klart, at Tandlægeforeningens medlemmer havde nedstemt overenskomstforliget med HK Privat.

 - Dagen efter, den 26. marts 2020, udtalte HK Privat’s næstformand, Anja C. Jensen, i nyhedsbrevet A4, at: ”Jeg mener ærlig talt, at man spytter på den samfundskontrakt, som alle parter klynger sig til lige nu, når man går ud og forkaster den aftale, som vi i fællesskab er nået frem til”.

 - Den 31. marts 2020 udsendte HK Privat en pressemeddelelse med overskriften: ” Hvor er tandlægernes samfundssind”? I meddelelsen udtalte formanden for HK Privat Sjælland blandt andet. ”Overenskomsterne indebar en lønstigning på 6 % over 3 år. Det kalder tandlægerne for store stigninger, som de ikke vil gå med til under en krise. Tværtimod har flere tandlæger tvunget armen om på ryggen af deres klinikassistenter og indgået ”frivillige” aftaler om lønnedgang på 20 %..”

 - Den 1. april 2020 sendte HK Privat 1. konfliktvarsel til Tandlægeforeningen, men meddelte samtidig, at man ville afvente med 2. konfliktvarsel, indtil situationen var blevet mere normal.

Ovenstående udløste blandt andet følgende udtalelser fra de omhandlede klinikejere på de ovenfor nævnte medier:

- ”Kan man ikke bede sine medarbejdere, der er medlemmer af HK, om at melde sig ud? Den kontingentbesparelse er jo også en slags lønforhøjelse”

- "Det kunne nok tolkes som Berufsverbot. Ikke tilrådeligt

Man behøver ikke at gøre det på skrift. Andre fagforeninger er nok lige så gode. Det Faglige Hus er sikkert også billigere…

Den 17. april 2020 meddelte Regeringen, at blandt andet tandlæger fra den 20. april 2020 kunne genåbne. Dette udløste fra HK Privat’s side en pressemeddelelse den 19. april 2020 under overskriften: ”Mangel på værnemidler kan gøre tandklinikker til coronabombe”. Pressemeddelelsen indeholdt kritik af hygiejneforholdene på tandklinikkerne, hvilket udløste, at Tandlægeforeningen samme dag udsendte en pressemeddelelse under overskriften: ”HK spreder ubegrundet frygt for corona på tandklinikker”.

Ovenstående igangsatte endnu et antal opslag på sociale medier fra tandlægernes side, hvor de bebrejdede HK for at skabe ubegrundet frygt blandt medarbejderne og patienterne på klinikkerne under henvisning til, at der var styr på hygiejneforholdene og at kritikken fra HK’s side udelukkende var begrundet i, at klinikejerne havde stemt overenskomsten ned. Klinikejerne skrev blandt andet yderligere følgende:

- ”At kæmpe en kamp mod HK på usaglige påstande og uordentlighed er i det hele taget som at kæmpe i en mudderkamp med en gris. Efter få øjeblikke opdager man, at grisen godt kan lide det. Vi skal bekæmpe HK hårdt, og ikke vores loyale medarbejdere, på deres skingerhed og usaglighed, og ikke hoppe rasende ned i mudderpølen. Det bliver man kun selv beskidt af”.

 - ”Havde det kun været mig personligt, havde de røget ud som samarbejdspartnere….”

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Tandlægeforeningen og en række af foreningens medlemmer frifundet i Arbejdsretten for bod for organisationsfjendtlig adfærd

Tandlægeforeningen og en række af foreningens medlemmer blandt klinikejerne klarede frisag i Arbejdsretten ...»

Opsigelse var en organisationsfjendtlig handling og udløste bod på en kvart mio. kr.

Det kom til at koste et byggefirma meget dyrt at opsige 2 medarbejdere på et tidspunkt, hvor de stillede ...»