Tjekliste ved fratræden

Tjekliste ved fratræden

Læs mere
Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Læs mere
Masseafskedigelse af medarbejdere

Masseafskedigelse af medarbejdere

Læs mere
Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Læs mere her
Forrige
Næste

Sygemeldt medarbejder var beskyttet mod opsigelse

Som udgangspunkt er der intet som forhindrer gyldigheden af en opsigelse, som afgives overfor en sygemeldt medarbejder, hvis ellers årsagen til opsigelsen er saglig.

Men at der findes undtagelser til dette udgangspunkt, viser en afgørelse fra en voldgiftsret på byggeriets område.

Sagen vedrørte en medarbejder, som blev opsagt, mens han var sygemeldt på grund af, at han havde forstuvet sin ene fod under udførelse af sit arbejde.

Medarbejderen var under sin ansættelse omfattet af en overenskomst på byggeriets område, hvoraf det følger, at man som medarbejder er beskyttet mod opsigelse i de første 8 uger af sygefraværet, hvis man er dokumenteret uarbejdsdygtig som følge af uforskyldt tilskadekomst under sit arbejde for den virksomhed, hvor man er ansat.

Under sagen skulle voldgiftsretten tage stilling til:

- Om den opsagte medarbejder var sygemeldt som følge af uforskyldt tilskadekomst på arbejdet.

- Om det har betydning, hvorvidt arbejdsgiveren havde kendskab til årsagen til medarbejderens sygefravær på opsigelsestidspunktet.

Voldgiftsrettens afgørelse

Efter ordlyden af overenskomsten kom voldgiftsretten frem til, at det ikke er et krav, at arbejdsgiveren, for at være afskåret fra at opsige en sygemeldt medarbejder, skal være bekendt med, at årsagen til sygemeldingen er uforskyldt tilskadekomst under arbejdets udførelse.

Det er således tilstrækkeligt til at være omfattet af den overenskomstmæssige beskyttelse mod opsigelse, at medarbejderen faktisk er uarbejdsdygtig som følge af tilskadekomst.

Men voldgiftsretten kom også – naturligt nok - frem til, at det er medarbejderen, som skal kunne bevise, at uarbejdsdygtigheden er begrundet i en uforskyldt tilskadekomst. I den sammenhæng fandt voldgiftsretten ikke, at der gælder noget krav om, at dokumentationen for uarbejdsdygtigheden skal være forelagt for arbejdsgiveren forud for opsigelsen. Der er således intet til hinder for, at dokumentationen – som det var tilfældet i den konkrete sag først fremskaffes efter, at medarbejderen har modtaget opsigelsen.

Voldgiftsretten præciserede i øvrigt, at medarbejderen i en situation som den omhandlede skal gøre indsigelse indenfor rimelig tid og efter krav herom fra arbejdsgiveren dokumentere, at det fravær, som der kræves løn for, skyldes uarbejdsdygtighed på grund af uforskyldt tilskadekomst under udførelse af arbejdet.

I den konkrete sag modtog medarbejderen en opsigelse på en fredag, og allerede mandage efter gjorde medarbejderens fagforening indsigelse mod opsigelsen, og medarbejderen kunne fremlægge en lægeerklæring, der underbyggede hans forklaring.

Det forhold, at arbejdsgiveren ikke på opsigelsestidspunktet var bekendt med årsagen til medarbejderens sygemelding, kom voldgiftsretten frem til var uden betydning for den overenskomstmæssige opsigelsesbeskyttelse.

Ifølge lægeattesten var medarbejderen dog kun sygemeldt for en periode på 4 uger. Medarbejderen havde derfor kun krav på sygeløn for fire uger.

Pas på, når du opsiger medarbejdere!

Voldgiftsafgørelsen underbygger, at der kan være mange faldgruber forbundet med at opsige en medarbejder. Søg derfor altid juridisk rådgivning, inden du afgiver en opsigelse for en sikkerheds skyld.

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister indenfor alle aspekter af ansættelsesretten, og vi bistår dig gerne.

Du er altid meget velkommen til at kontakte os for en uformel drøftelse af dine ønsker og behov. Du træffer os på tlf. 45 23 00 10.

 

      

 

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Sagligt at opsige 2 produktionsmedarbejdere med 16 og 18 års anciennitet som følge af arbejdsmangel

Den 28. april 2023 afsagde Afskedigelsesnævnet kendelse i en sag, som handlede om en betonvirksomheds ...»

Uberettiget at opsige medarbejder med 28 års anciennitet på grund af samarbejdsvanskeligheder

Afskedigelsesnævnet afsagde den 1. maj 2023 kendelse i en sag, som drejede sig om en opsigelse af en ...»