Tjekliste ved fratræden

Tjekliste ved fratræden

Læs mere
Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Læs mere
Masseafskedigelse af medarbejdere

Masseafskedigelse af medarbejdere

Læs mere
Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Læs mere her
Forrige
Næste

Sygdom i forbindelse med ferieafholdelse – hvad gælder?

Er du i tvivl om, hvad der gælder, hvis du har en medarbejder, som bliver syg i forbindelse med sin ferie, så læs videre nedenfor og få overblikket over din retsstilling.

Sygemelding, inden ferien er startet

Bliver en medarbejder syg, inden ferien er startet, har medarbejderen ikke pligt til at holde den ellers planlagte ferie. Men for at undgå at ferien alligevel kan betragtes som afholdt, er det ifølge ferieloven et krav, at medarbejderen har meldt sig syg overfor dig senest samtidig med normalarbejdstidens begyndelse den første dag i ferien. Sørger medarbejderen for at opfylde dette krav, kan ferien ikke anses som påbegyndt, og medarbejderen kan i så fald holde sin ferie på et andet tidspunkt.

Raskmelding under den planlagte ferie

Bliver medarbejderen rask, inden den planlagte ferieperiode er udløbet, har medarbejderen pligt til at melde sig rask overfor dig.

Medarbejderen har også pligt til at meddele dig, om medarbejderen ønsker at holde resten af den planlagte ferie, eller om medarbejderen foretrækker at møde på arbejde.

Ønsker medarbejderen at holde resten af den planlagte ferie, er det alene den resterende del af ferien, som medarbejderen har ret til at holde med mindre, at du godkender at medarbejderen kan holde en samlet ferieperiode af samme længde, som den, der oprindeligt var planlagt.

Ret til erstatningsferie

Medarbejderen kan i visse situationer gøre krav på erstatningsferie, hvis medarbejderen bliver ramt af sygdom under sin ferie.

Medarbejderen har nemlig mod lægelig dokumentation for sit sygefravær mulighed for at rejse krav om erstatningsferie efter i alt 5 sygedage under sin ferie i samme ferieår. Har medarbejderen ikke været ansat i hele ferieåret, har medarbejderen dog kun ret til erstatningsferie efter et forholdsmæssigt færre antal sygedage.

Ønsker medarbejderen at gøre krav på erstatningsferie, skal medarbejderen sygemelde sig overfor dig og indhente en lægeerklæring, der gælder fra første sygedag. Medarbejderen skal selv betale for lægeattesten.

Ferie trods sygemelding

Selvom sygdom er en feriehindring, er der situationer, hvor medarbejderen alligevel foretrækker at holde sin ferie.

Men ligger det i kortene, at medarbejderen forventes også at være sygemeldt efter, at medarbejderen på trods af sygemeldingen har afholdt sin ferie, er det vigtigt, at I sørger for at kontakte medarbejderens kommune inden ferien påbegyndes med henblik på at lave en såkaldt ”teknisk raskmelding”.

Det er vigtigt, at I sikrer jer kommunens accept af, at medarbejderen afvikler ferie i en sygdomsperiode, idet i modsat fald risikerer du som arbejdsgiver, at der i forlængelse af, at medarbejderen har afholdt sin ferie indtræder en ny arbejdsgiverperiode, inden du igen kan oppebære refusion af sygedagpenge, hvis medarbejderen har krav på løn under sygdom. Har medarbejderen ikke krav på løn under sygdom fra dig, kan du uden en teknisk raskmelding overfor kommunen risikere, at du efter medarbejderens ferieafvikling igen i en periode på op til 30 dage skal betale sygedagpenge til medarbejderen.

Kommunen har mulighed for at afslå, at medarbejderen kan holde ferie under en sygdomsperiode. Dette gælder f.eks. hvis medarbejderen er i gang med et jobafklaringsforløb, eller hvis kommunen vurderer, at ferieafholdelsen vil forsinke en raskmelding af medarbejderen.

Har du brug for rådgivning?

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i ansættelsesret, og du er altid velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller via mailadressen: advokat@selskabsadvokaterne.dk.   

 

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Afskaffelse af Store Bededag – hvad bør du vide?

Folketinget vedtog den 28. februar 2023 loven om konsekvenser ved afskaffelsen af Store Bededag. Loven ...»

Ferieafholdelse ved opsigelse – kend reglerne

Skal du opsige en medarbejder, er der mange forhold, der skal afklares, herunder opsigelsesvarslets længde ...»