Tjekliste ved fratræden

Tjekliste ved fratræden

Læs mere
Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Læs mere
Masseafskedigelse af medarbejdere

Masseafskedigelse af medarbejdere

Læs mere
Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Læs mere her
Forrige
Næste

Sorgorlov til forældre, der mister et barn under 18 år

Forældre, der mister et barn under 18 år, har efter barselsloven ret til at holde sorgorlov i op til 26 uger.

Hver af forældrene har i øvrigt ret til fravær i 14 uger, hvis barnet bortadopteres inden den 32. uge efter fødslen

Forældrene har ret til barselsdagpenge under sorgorloven, hvis betingelserne i barselsloven er opfyldt, og retten til sorgorloven omfatter begge forældre og gælder, uanset om forældrene er biologiske forældre eller adoptivforældre.

Forældre, der holder sorgorlov har ikke krav på løn under orloven, med mindre dette er aftalt med arbejdsgiver eller følger af en overenskomst.

Beslutter en medarbejder at holde sorgorlov, skal medarbejderen hurtigst muligt give besked herom til arbejdsgiveren – herunder også om længden af den orlov, den pågældende ønsker at holde. Ønsker medarbejderen efter at have varslet orlovens længde overfor arbejdsgiveren at ændre på længden af den ønskede orlov, skal dette ligeledes varsles hurtigst muligt overfor arbejdsgiveren. Det er også muligt at genoptage arbejdet delvist, hvis der er enighed herom mellem parterne.

Har forældrene på samme tid ret til sorgorlov efter at have mistet et barn og forældreorlov til et andet barn, har forældrene mulighed for at udskyde afholdelse af forældreorloven.

Sorgorloven, som er omtalt ovenfor, gælder for forældre til et barn, som den 1. januar 2021 eller senere er dødfødt, eller et barn, der dør inden det fyldte 18. år.

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Sorgorlov til forældre, der mister et barn under 18 år

Forældre, der mister et barn under 18 år, har efter barselsloven ret til at holde sorgorlov i op til ...»

Regler om sorgorlov til forældre, der mister et barn

Alle forældre, der mister et barn under 18 år, har ret til 6 måneders (26 uger) sorgorlov på barselsdagpenge, ...»