Tjekliste ved fratræden

Tjekliste ved fratræden

Læs mere
Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Læs mere
Masseafskedigelse af medarbejdere

Masseafskedigelse af medarbejdere

Læs mere
Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Læs mere her
Forrige
Næste

Sag fra Ligebehandlingsnævnet – chikane udløste krav på godtgørelse på 25.000 kr.

I en kendelse fra Ligebehandlingsnævnet af den 21. april 2023 har nævnet taget stilling til en sag om en medarbejder, der klagede over, at han var blevet udsat for forskelsbehandling på grund af race og etnisk oprindelse:

- i forbindelse med en leders udtalelser om ham på 2 møder,

- på grund af arbejdsgiverens beregning af hans løn under sygdom, og

- da han blev sagt op.

Hvori bestod forskelsbehandlingen?

Ifølge den opsagte medarbejder havde hans chef ved 2 lejligheder fremsat chikanøse udtalelser om ham.

Den første af de 2 episoder bestod i, at medarbejderens chef i forbindelse med at medarbejderen blev fejret som månedens mest sælgende medarbejder i februar 2021, udtalte foran medarbejderens kollegaer, at:

”Vi har en indvandrerdreng, der godt kan lide at gå i kanvas”.

Den anden episode bestod i, at medarbejderens chef på et distriktsmøde i maj 2021, hvor der blev udloddet en salgskonkurrence med en gevinst på 500 kr., viftede med en 500 kr. seddel foran alle deltagere og kaldte medarbejderen for et ”halalsvin”.

Den 1. juni 2021 skiftede medarbejderen afdeling, men blev kort tid herefter sygemeldt med stress frem til den 2. august 2021, hvor han  vendte tilbage til arbejdet med en gradvis optrapning af arbejdstiden.

I slutningen af august 2021 kontaktede medarbejderen sin fagforening, fordi han mente, at han havde fået for lidt i løn under sin sygemelding. Da han kontaktede sin fagforening, oplyste han samtidig følgende:

”Det her er kulminationen på en tid, hvor jeg har stået model til nedværdigende, diskriminerende og ydmygende adfærd af diverse chefer og ikke mindst taget for nar”.

Medarbejderen blev igen sygemeldt i starten af september 2021, og han blev i forlængelse heraf den 27. september 2021 opsagt med henvisning til sit høje sygefravær og udsigten til yderligere fravær.

Da medarbejderen orienterede sin fagforening om, at han var blevet opsagt, oplyste han samtidig følgende:

Det her må være dråben for mig. Jeg har gennem min ansættelse været udsat for krænkende adfærd, diskrimination og racisme og ikke mindst manglende betaling af min løn under sygdom. Ydermere vælger de nu at fyre mig”.

Medarbejderens fagforening indgik på vegne af medarbejderen et forlig med arbejdsgiveren om opgørelsen af medarbejderens løn under sygdomsperioden.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Ligebehandlingsnævnet fandt, at medarbejderens påstand om, at han 2 gange var blevet udsat for chikanerende udtalelser fra sin leder blev understøttet af, at han, da han kontaktede sin fagforening i slutningen af august 2021, mens han fortsat var ansat, havde oplyst fagforeningen herom.

Da medarbejderen således ifølge Ligebehandlingsnævnet havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at han ved de 2 lejligheder var blevet udsat for chikane i forhold til sin race og etnicitet, var det op til arbejdsgiveren at bevise, at ligebehandlingsprincippet i forskelsbehandlingsloven ikke var blevet krænket.

Denne bevisbyrde kunne arbejdsgiveren ifølge Ligebehandlingsnævnet ikke løfte, og arbejdsgiveren bestred i øvrigt ikke, at de konkrete udtalelser var blevet fremsat.

På den baggrund tilkendte Ligebehandlingsnævnet medarbejderen en godtgørelse for den chikane, han havde været udsat for, på 25.000 kr.

Ligebehandlingsnævnet vurderede derimod ikke, at der var oplysninger i sagen, som gav anledning til at formode, at arbejdsgiverens beregning af medarbejderens løn under sygdom eller opsigelsen af medarbejderen havde en sammenhæng med hans race eller etniske oprindelse. Derfor fik medarbejderen ikke medhold i denne del af sin klage.

SelskabsAdvokaterne bemærker

Kendelsen fra Ligebehandlingsnævnet understreger, at man som arbejdsgiver har ansvaret for at stille et sundt og chikanefrit arbejdsmiljø til rådighed for sine medarbejdere.

Som arbejdsgiver har man pligt til at forebygge at medarbejdere bliver udsat for krænkende adfærd og SelskabsAdvokaterne anbefaler – ligesom Arbejdstilsynet - at man i den sammenhæng sørger for at have retningslinjer på virksomheden om, hvad der er acceptabel og uacceptabel adfærd, samt hvordan arbejdspladsen håndterer det, hvis man bliver bekendt med, at der foretages krænkende handlinger på arbejdspladsen herunder, hvordan medarbejdere skal anmelde krænkelserne m.v. 

Har du brug for hjælp?

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i ansættelsesret, herunder i udarbejdelse af retningslinjer omkring chikane, håndtering af konflikter samt rådgivning af virksomhedsledere og -ejere. 

Har du brug for rådgivning er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller via mailadressen advokat@selskabsadvokaterne.dk.  

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Se video
Nye regler om arbejdstid – herunder om registrering af arbejdstid – er på vej

Af Tina Raben Skaarup, Advokat   Den 8. november 2023 er lov om ændring af lov om gennemførelsen af ...»

Husk at tage højde for gravide medarbejdere i din arbejdspladsvurdering (APV)

Det er vigtigt, at du som arbejdsgiver sørger for at planlægge og tilrettelægge gravide og ammende medarbejderes ...»