/media/1274733/baarebuket-hvid.jpg

Regler om sorgorlov til forældre, der mister et barn

Alle forældre, der mister et barn under 18 år, har ret til 6 måneders (26 uger) sorgorlov på barselsdagpenge, hvis betingelserne for at oppebære barselsdagpenge er opfyldt. Tilsvarende gælder for adoptanter.

Lønmodtagere er berettiget til barselsdagpenge, hvis disse tre betingelser er opfyldt:

- lønmodtageren skal være ansat på den første dag i din orlov eller dagen før, og
- have mindst 160 timer inden for de seneste fire hele måneder før orloven, og
- have mindst 40 timer om måneden i mindst tre af de fire måneder.

Som arbejdsgiver har du krav på hurtigst muligt at få meddelelse herom, hvis du har en medarbejder, som ønsker at benytte sig af muligheden for at holde sorgorlov, ligesom du har krav på at få oplysning om længden af orlovsperioden. Medarbejderen også mulighed for at forlænge eller afkorte orlovsperiodens længde.

Hvad gør du som arbejdsgiver, hvis du har en medarbejder, som mister et barn?

Skulle den ulykkelige situation opstå for en af dine medarbejder, at denne mister et barn, bør du overveje at have taget højde herfor i din personalehåndbog således, at der er klarhed dels over reglerne og dels over den enkelte medarbejders rettigheder på netop din arbejdsplads.  Har du brug for rådgivning eller vores bistand i den forbindelse, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller mailadressen advokat@selskabsadvokaterne.dk  

Tina Raben Skaarup

Advokat, Specialist i ansættelsesret

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Lovforslag fremsat om udvidelse af orlovsmuligheder og ændrede ansættelsesvilkår

Med et nyt lovforslag fra Regeringen om orlovsmuligheder lægges der nu op til en udvidelse af orlovsmulighederne ...»

Den nye barselsmodel – få overblikket!

Fra den 2. august 2022 ændres barselslovens regler om forældres orlov i forbindelse med fødsel og adoption, ...»

Sorgorlov

Barselsloven giver forældre, der mister et barn på under 18 år, ret til at holde sorgorlov i op til 26 ...»

Berettiget alkoholtest ifm. ansættelsesproces

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. oktober 2022 I sag nr. 2022-2:Tidligere sagsnummer 2019-454/AR ...»

Medregning af arbejdsfri dage ved opgørelse af sygedage efter "120-dages-reglen"

HØJESTERETS DOMafsagt onsdag den 16. marts 2022 Sag BS-50624/2020-HJR(2. afdeling) HK Danmark som mandatar ...»

Vi er medlemmer af