Tjekliste ved fratræden

Tjekliste ved fratræden

Læs mere
Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Læs mere
Masseafskedigelse af medarbejdere

Masseafskedigelse af medarbejdere

Læs mere
Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Læs mere her
Forrige
Næste

Privat anvendelse af tjenestebil udløste berettiget bortvisning

I en faglig voldgiftskendelse af den 12. oktober 2022 skulle en voldgiftsret tage stilling til, om det var berettiget, at arbejdsgiveren – et større vagtselskab – valgte at bortvise en vagtmedarbejder, som på bortvisningstidspunktet havde over 15 års anciennitet.  

Hvad gik forud?

Vagtmedarbejderen havde forud for bortvisningen modtaget advarsler fra arbejdsgiveren ved 2 lejligheder.

Den første advarsel fik medarbejderen godt et år før bortvisningen. Advarslen skyldtes, at vagtmedarbejderen havde afvist at reagere på 2 alarmer, som han mente skulle sendes videre til den næste vagt. Det fulgte af advarslen, at denne adfærd skulle stoppes og, at gentagelser ville blive takseret som grov misligholdelse, som kunne få konsekvenser for hans ansættelsesforhold.  

Den anden advarsel fik vagtmedarbejderen godt 2 måneder før bortvisningen. Denne advarsel handlede om, at vagtmedarbejderen skulle have talt arrogant til personalet på en skole og beklaget sig over, at han skulle køre ud til en alarm.

Den 2. september 2021 modtog vagtmedarbejderens arbejdsgiver et bødeforlæg, fordi vagtmedarbejderen den 26. august 2021, mens han kørte i vagtselskabets tjenestebil efter arbejdstids ophør, blev fotograferet af en automatisk hastighedskontrol med en for høj hastighed.

Det viste sig, at vagtmedarbejderen den 26. august 2021 efter, at hans vagt sluttede kl. 05:00, i tjenestebilen havde anvendt bilen til at køre ud på besøg hos sin kæreste.

Det følger af arbejdsgiverens retningslinjer om brug af tjenestebiler og af vagtmedarbejderens ansættelseskontrakt, at:

Det er under ingen omstændigheder tilladt medarbejderen at anvende [vagtselskabets navn] tjenestebiler til privat kørsel. Dette strider mod såvel vores egne regler og retningslinjer som skattelovgivningen. Ligeledes er det ikke tilladt at ryge i tjenestebilerne. Brud på ovennævnte retningslinjer medfører øjeblikkeligt ophør af ansættelsesforholdet”.    

Arbejdsgiverens reaktion

Da arbejdsgiveren modtog bødeforlægget, skrev man den 7. september følgende til vagtmedarbejderen:

Kan se, at du har fået en fartbøde, den bliver trukket af din løn”. Men er der noget du har glemt at fortælle mig ang. tidspunktet??”.

Hertil svarede vagtmedarbejderen:

”Tager den som den er. Intet at fortælle”.

Vagtmedarbejderen blev herefter indkaldt til et møde den 8. september 2021, hvorunder han blev bortvist på grund af uretmæssig brug af tjenestebilen.

Vagtmedarbejderens forklaring

Om årsagen til at vagtmedarbejderen valgte at benytte tjenestebilen til at besøge sin kæreste oplyste han, at han havde talt med hende om natten, hvor kæresten havde oplyst, at hun havde trykken for brystet, åndenød og, at hun var følelsesmæssigt berørt og følte angst.

Da vagtmedarbejderen efter afslutning af sin vagt ikke kunne komme i kontakt med kæresten, blev han så bekymret, at han besluttede sig for at køre hjem til hende i tjenestebilen på trods af, at han godt var opmærksom på, at køreturen ville være i strid med de interne regler herom.

Vagtmedarbejderen oplyste under sagen, at han først da han blev indkaldt til mødet, hvorunder han blev bortvist, oplyste om årsagen til den private kørsel i tjenestebilen. Det bestred arbejdsgiveren dog. Ifølge arbejdsgiveren hørte man første gang om denne forklaring i forbindelse med, at vagtmedarbejderen fagforening rejste krav mod arbejdsgiveren om erstatning for uberettiget bortvisning af vagtmedarbejderen.

Hvad blev afgørende?

Med hele 2 advarsler i ”bagagen” – selv om disse advarsler ikke drejede sig om privatkørsel i tjenestebilen – burde vagtmedarbejderen ifølge voldgiftsretten have været særlig opmærksom på ikke at overtræde reglerne på virksomheden.

Fra voldgiftsrettens side fandt man det i øvrigt heller ikke godtgjort, at den private kørsel var foretaget i tjenestebilen i en nødsituation, som vagtmedarbejderen oveni købet først orienterede sin arbejdsgiver om i forbindelse med bortvisningen.

Derfor nåede voldgiftsretten nåede frem til, at det var fuldt ud berettiget, at vagtselskabet kunne bortvise vagtmedarbejderen, begrundet i den uretmæssig anvendelse af tjenestebilen.

SelskabsAdvokaterne bemærker

En bortvisning er den mest vidtgående sanktion, man kan anvende som arbejdsgiver overfor en medarbejder. Derfor kan man også se ud af praksis fra domstolenes side, at man foretager en meget konkret vurdering og afvejning af omstændighederne i den enkelte sag.

Havde vagtmedarbejderen i den ovenfor beskrevne sag omgående orienteret sin arbejdsgiver om det passerede og om årsagen hertil, ville en bortvisning i sagen således næppe have været berettiget.

Hos SelskabsAdvokaterne er vi eksperter i ansættelsesret, og rådgiver både virksomheder, der står over for at skulle bortvise en medarbejder og i forbindelse med efterfølgende tvister mellem virksomheden og medarbejderen om bortvisningens berettigelse herunder, om der er krav på erstatning og godtgørelse.

Har du brug for vores hjælp, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller via mailadressen advokat@selskabsadvokaterne.dk. 

 

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Var advarsel til tillidsrepræsentant på grund af arbejdsvægring berettiget?

Af Tina Raben Skaarup, Senioradvokat Det spørgsmål skulle en faglig voldgift tage stilling til den 19. ...»

Uberettiget bortvisning af forsikringsrådgivere, som var påvirket af kokain i arbejdstiden

Af Tina Raben Skaarup, Advokat   En faglig voldgift har den 6. december 2023 taget stilling til, om det ...»