Advokat-Troels-Wenzel-Ostergaard_700_200
Danske-lov
Advokat-Skaarup-Ostergaard

Principiel dom fra Arbejdsretten: Bundet af overenskomst efter udmeldelse af arbejdsgiverforening

Har man som virksomhed været bundet af en overenskomst gennem medlemskab af en arbejdsgiverforening, bortfalder overenskomstmæssige forpligtelser ikke blot, fordi man vælger at melde sig ud af arbejdsgiverforeningen.

Her følger det af praksis, at man efter udmeldelsen vil være bundet af overenskomsten med det indhold, overenskomsten havde på udmeldelsestidspunktet. PÅ DA/FH- området følger det af Hovedaftalen, at selvom en overenskomst opsiges eller udløber, er man forpligtet til at overholde dens bestemmelser, indtil anden overenskomst træder i stedet, eller der er iværksæt arbejdsstandsning fx via en lockout eller boykot.

Men hvad gælder så, hvis man på udmeldelsestidspunktet ikke har modtaget noget overenskomstkrav?

Det var netop dette spørgsmål, som Arbejdsretten skulle forholde sig til i en sag, hvor der faldt dom herom den 9. november 2020.

Sagen drejede sig om en butik, som meldte sig ud af sin arbejdsgiverforening pr. 1. juli 2019. Under medlemskabet var butikken ikke forpligtet til at følge den butiksoverenskomst, som arbejdsgiverforeningen har indgået med HK Handel. Dette skyldtes, at HK Handel ifølge butiksoverenskomsten kun kan kræve overenskomsten håndhævet, hvis mindst 50 % af medarbejderne på overenskomstens område på den pågældende arbejdsplads er medlem af HK. Dette var ikke aktuelt under butikkens medlemskab af arbejdsgiverforeningen.

Men i slutningen af juli 2019, dvs. efter, at virksomheden ikke længere var medlem af arbejdsgiverforeningen, fremsatte HK et overenskomstkrav overfor butikken med henvisning til, at nu var mindst 50 % af butikkens medarbejdere på overenskomstens område medlemmer af HK. Kravet om overenskomst blev afvist af butikken med henvisning til, at man efter udmeldelsen af arbejdsgiverforeningen ikke længere havde pligt til at indgå overenskomst med HK efter bestemmelserne i overenskomsten mellem arbejdsgiverforeningen og HK, som man via udmeldelsen var frigjort fra.

Men dette var Arbejdsretten ikke enig i. Selvom HK-overenskomsten under butikkens medlemskab ikke direkte fandt anvendelse, idet 50 % kravet ikke under medlemsperioden havde været opfyldt, fulgte det overenskomsten, at HK blev forhandlingsberettiget, hvis en virksomhed på overenskomstens område fx disponerede i strid med væsentlige principper i overenskomsten eller i tilfælde af, at der måtte opstå problemer vedrørende lovgivning om ansættelses- eller arbejdsforhold.

Ved udmeldelsen var arbejdsgiveren derfor stillet som om, at der var indgået en tiltrædelsesoverenskomst for så vidt angår overenskomstens bestemmelse om 50 % kravet, og derfor fandt Arbejdsretten, at krav om overenskomst herefter, når 50 % betingelsen var opfyldt, kunne fremsættes af HK direkte overfor arbejdsgiveren.

Arbejdsgiveren blev derfor dømt til at anerkende, at HK- overenskomsten havde været gældende fra den 1. september 2019, ligesom arbejdsgiveren blev dømt til at efterbetale medarbejderne på overenskomstens område differencen mellem den udbetalte løn og den overenskomstmæssige løn med tilbagevirkende kraft fra den 1. september 2019.

Dommen viser

Dommen viser, at det kan være forbundet med store konsekvenser for dine ansættelsesaftaler med dine medarbejdere såvel at melde sig ind i en arbejdsgiverforening som at melde sig ud igen.

Overenskomster kan sikre trygge rammer og ordnede forhold for dine medarbejdere. Men de kan også give anledning til tunge administrative udfordringer og tab af fleksibilitet.

Af samme årsag kan det på mange virksomheder, som ikke er overenskomstdækkede, være en god idé at overveje at have en lokal overenskomst omkring begrænsede medarbejdergoder i ansættelsesaftalerne med dine medarbejdere på de områder, hvor dette har allerstørst betydning for medarbejderne på den pågældende virksomhed.

Hos SelskabsAdvokaterne har vi stor erfaring med overenskomster og ansættelsesaftaler og vilkår, herunder med forhandling af overenskomster. Har du brug for hjælp og sparring, er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende drøftelse.

 

 

Tina Raben Skaarup

Advokat, Specialist i ansættelsesret

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Omlægning af løn ved tiltrædelse af overenskomst var ikke et kampskridt

Ved dom af den 17. juni 2022 har Arbejdsretten taget stilling til, om det var berettiget, at et museum ...»

Det kostede en bod på kr. 500.000 at gradbøje regler om overarbejde i overenskomst

Salling Group A/S blev ved dom af 30. november 2021 i Arbejdsretten dømt til at betale en bod for overenskomstbrud ...»

Lokalaftale

En lokalaftale er en overenskomst, som supplerer eller fraviger den overenskomst, som ellers er gældende ...»

Virksomhedsoverenskomst

En virksomhedsoverenskomst er en overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår, som indgås mellem en virksomhed ...»

Virksomhed uberettiget til at afvise krav om Butiksoverenskomsts ikrafttræden

UdskriftafArbejdsrettens dom af 9. november 2020I sag nr.: 2020-442Fagbevægelsens Hovedorganisationfor ...»

Vilkår i overenskomst var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. juni 2016 Sag 154/2015 (1. afdeling) HK/Danmark som mandatar ...»

Vi er medlemmer af