Højesteretsdom om gravid medarbejder

Højesteretsdom om gravid medarbejder

Opsigelse pga. arbejdsmangel
Forrige
Næste

Opsigelse af vordende far var ikke i strid med ligebehandlingsloven

Først Århus Byret og derefter Vestre Landsret har frikendt en arbejdsgiver, som opsagde en mand, der var ansat som grafiker en måned efter, at manden havde fortalt sin arbejdsgiver, at han skulle være far 4 måneder sendere.

Opsigelsen faldt i øvrigt blot 2 dage efter, at manden havde bedt om fri til at deltage i fødselsforberedelse.

Da mandens hustru på opsigelsestidspunktet var gravid, påhvilede det efter ligebehandlingsloven arbejdsgiveren at løfte bevisbyrden for, at opsigelsen ikke var helt eller delvist begrundet i hustruens graviditet.

Hvad gik forud?

Grafikeren blev ansat den 22. marts 2018 med en prøvetid på 3 måneder. Godt 2 måneder senere blev han opsagt på grund af samarbejdsproblemer.

Den opsagte medarbejder forklarede under sagen, at han under ansættelsessamtalen var blevet spurgt, om han planlagde at få børn, hvilket han under samtalen havde afvist. Desuden forklarede han, at der blev reageret negativt fra virksomhedens side, da han under ansættelsen oplyste, at hans hustru var gravid.

Da arbejdsgiveren bestred grafikerens forklaring, kunne retten ikke lægge vægt på denne.

Retten troede på arbejdsgiveren

Derimod valgte retten at lægge vægt på indholdet af en mail, som grafikerens chef kort før opsigelsen havde sendt til virksomhedens direktør, som samtidig er ejer af virksomheden. I mailen beskrev grafikerens chef, hvordan grafikeren havde en negativ indvirkning på arbejdsmiljøet i afdelingen, og at han ved flere lejligheder havde valgt at gå uden om hende, blandede sig i hendes arbejde og modarbejdede hende.

Samtidig beskrev hun blandt andet, hvordan grafikeren modarbejdede virksomhedens arbejdsgange, havde en kommanderende tone, og at uanset at både hun og virksomhedens salgschef havde talt med grafikeren om flere af forholdene, var der intet, der tydede på, at grafikeren havde til hensigt at ændre adfærd.

Indholdet af mailen fra grafikerens chef blev under sagen understøttet af forklaringer fra både direktøren, salgschefen og en elev.

I forlængelse af mailen fra grafikerens chef fulgte det af et referat fra et møde i virksomhedens ledelsesgruppe, at man havde diskuteret grafikerens ansættelsesforhold, da han havde en del samarbejdsvanskeligheder med afdelingschefen, som han gentagne gange havde forsøgt at overtrumfe på trods af advarsler og samtaler. Samtidig fremgik det, at det i den forbindelse blev besluttet at opsige grafikeren i prøvetiden grundet samarbejdsproblemer.

Selvom grafikeren ikke forud for opsigelsen havde modtaget en egentlig påtale, afgjorde retten sagen til fordel for arbejdsgiveren, idet retten fandt, at arbejdsgiveren havde godtgjort, at der havde været samarbejdsproblemer med grafikeren, som samtidig skabte et dårligt arbejdsmiljø.

Sagen viser

Der påhviler efter ligebehandlingsloven en arbejdsgiver en streng bevisbyrde i forbindelse med en opsigelse af en vordende far. Det gælder også ved opsigelse allerede i prøvetiden.

Men afgørelsen viser, at i hvert fald i en situation, hvor en medarbejder efter kort tids ansættelse har givet anledning til adskillige uheldige episoder, udviser mangel på samarbejdsvilje og giver anledning til et dårligt samarbejdsklima, er kravene ikke så strenge til, at det burde have stået medarbejderen klart, at uden en mærkbar adfærdsændring, vil medarbejderen blive opsagt.

Skal du opsige en medarbejder, som er beskyttet mod opsigelse efter ligebehandlingsloven?

Hos SelskabsAdvokaterne ApS er vi specialister i ansættelsesret, og du er meget velkommen til at kontakte os på tlf. 32 70 60 60 eller via advokat@selskabsadvokaterne.dk for en kort, uforpligtende drøftelse af dine spørgsmål i relation til afskedigelse af en medarbejder, som er beskyttet mod opsigelse efter ligebehandlingsloven. 

 

 

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Skulle manglende forlængelse af gravid medarbejders ansættelsesforhold koste en godtgørelse?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det fremgår af ligebehandlingsloven, at man som arbejdsgiver skal behandle ...»

Var det i strid med ligebehandlingsloven, at mandlige medarbejdere havde ringere barselsvilkår end deres kvindelige kollegaer?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det spørgsmål har Ligebehandlingsnævnet taget stilling til i en sag, hvor ...»