Højesteretsdom om gravid medarbejder

Højesteretsdom om gravid medarbejder

Opsigelse pga. arbejdsmangel
Forrige
Næste

Opsigelse af gravid medarbejder

Det er altid en stor beslutning at opsige en gravid medarbejder. Det er derfor vigtigt, at du som arbejdsgiver får afklaret forholdene vedrørende opsigelsen af den gravide medarbejder, inden den effektueres, og at du herunder får klarlagt, om der kan være risiko for at opsigelsen vil udløse et krav om godtgørelse for opsigelse af den gravide medarbejder i strid med ligebehandlingsloven.

Kan en gravid medarbejder opsiges?

Ja - en gravid medarbejder kan opsiges, men det er meget vigtigt, at du kan bevise, at opsigelsen ikke er begrundet i graviditeten. Hertil kommer, at der ved en opsigelse af en gravid medarbejder ofte vil være en formodning for, at opsigelsen netop sker på grund af graviditeten.

Det fremgår af ligebehandlingsloven, at en arbejdsgiver ikke må afskedige en lønmodtager på grund af graviditet, barsel eller adoption. Hvis opsigelsen finder sted under graviditet eller under afholdelse af barselsrelateret orlov, påhviler det arbejdsgiveren at godtgøre, at afskedigelsen ikke er begrundet i disse forhold. Der er tale om en såkaldt "omvendt bevisbyrde".

Beskyttelsen mod afskedigelse på grund af graviditet, herunder den omvendte bevisbyrde, gælder både moderen og faderen. Faderen er således omfattet af den omvendte bevisbyrde under graviditeten. 

Derfor er det meget vigtigt, at opsigelse af den gravide medarbejder sker korrekt, herunder på det rigtige tidspunkt og med den rigtige begrundelse.

Hvis det efterfølgende bliver konkluderet, at en gravid medarbejder er opsagt på grund af graviditet, vil medarbejderen kunne rejse krav om en godtgørelse efter ligebehandlingsloven, hvilket kan koste din virksomhed mange penge i form af godtgørelse til medarbejderen - og i sidste ende kan dette risikere at ramme din virksomheds eksistensgrundlag. 

Hvilken begrundelse kan benyttes ved opsigelse af en gravid medarbejder? 

Overordnet set kan en opsigelse begrundes i enten medarbejderens forhold eller i virksomhedens forhold.

Opsigelse begrundet i medarbejderens forhold kan f.eks. være:

Opsigelse begrundet i virksomhedens forhold kan f.eks. være:

Herudover kan der være en række forhold, som afhænger af de konkrete omstændigheder, hvorfor begrundelserne ikke kan opregnes udtømmende.

En opsigelse bør altid ske skriftligt således, at der ikke efterfølgende kan opstå tvivl om hvorvidt og hvornår, der er sket en opsigelse af medarbejderen. 

Hvad er processen og prisen?

Hos SelskabsAdvokaterne har vi gjort det nemt for dig som klient, da du selv kan vælge, hvilken løsning, der passer bedst til dig og din virksomhed.

Den lille model

Mellemmodel

Den store model

Efter en uformel telefonisk drøftelse vil du/I gerne have, at vi udarbejder et udkast til en opsigelse uden yderligere rådgivning.

 

Efter en uformel telefonisk drøftelse vil du/I gerne have, at vi udarbejder et udkast til en opsigelse, som sendes pr. e-mail.

Du/I har behov for yderligere rådgivning og sparring i forhold til udkastet, og denne rådgivning foregår på et telefonmøde eller under et fysisk møde.

Du/I vælger selv at rette ind i opsigelsen efter den yderligere sparring. 

Efter en uformell telefonisk drøftelse vil du/I gerne have, at vi udarbejder et udkast til en opsigelse, som sendes pr. e-mail.

Du/I har behov for yderligere rådgivning og sparring i forhold til udkastet, og denne rådgivning foregår på et telefonmøde eller under et fysisk møde.

Vi tilføjer og justerer i opsigelsen, som sendes pr. e-mail, og det sikres i fællesskab at opsigelsen svarer til dine/jeres konkrete ønsker og behov. 

 

Dette vil typisk tage 2-3 timer.

Dette vil typisk tage 3-5 timer.

Dette vil typisk tage 5-8 timer.

 Vores timepris er DKK 2.400 + moms.

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i ansættelsesret, og vi tilbyder både at udarbejde skabeloner på ansættelseskontrakter specifikt til brug i din virksomhed samt at gennemgå templates eller øvrige ansættelsesretlige dokumenter, som du eller din HR-medarbejder kan tage udgangspunkt i, når virksomheden skal ansætte eller afskedige medarbejdere.

Troels Wenzel Østergaard

Advokat (L), HD (F)

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Tina Raben Skaarup

Advokat, Specialist i ansættelsesret

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Ligebehandlingsnævnet – 3 advarsler dagen før forældreorlov var chikane

En mandlig medarbejder klagede til Ligebehandlingsnævnet efter, at han dagen umiddelbart inden, han skulle ...»

HR-manager på barsel blev degraderet, varslet ned i tid og udsat for chikane i strid med ligebehandlingsloven

Ligebehandlingsnævnet har i sin kendelse af den 18. januar 2023 taget stilling til en klage fra en kvindelig ...»

Ligebehandlingsloven

Ligebehandlingsloven forbyder forskelsbehandling af mænd og kvinder i forhold til ansættelsesvilkår. ...»

Godtgørelse efter ligebehandlingsloven

Sagen drejede sig om, hvorvidt As ret til ligebehandling var blevet krænket i for­bindelse med besættelsen »

Vi er medlemmer af