Højesteretsdom om gravid medarbejder

Højesteretsdom om gravid medarbejder

Opsigelse pga. arbejdsmangel
Forrige
Næste

Opsigelse af gravid medarbejder

Det er en stor beslutning at opsige en gravid medarbejder. Det er derfor vigtigt, at du som arbejdsgiver afklarer forholdene vedrørende opsigelsen af den gravide medarbejder, inden denne effektueres og herunder får klarlagt, om der er risiko for at opsigelsen kan udløse et krav om godtgørelse for opsigelse i strid med ligebehandlingsloven.

Kan en gravid medarbejder opsiges?

Ja - en gravid medarbejder kan opsiges, men det er meget vigtigt, at du kan bevise, at opsigelsen ikke er begrundet i graviditeten. Hertil kommer, at der ved en opsigelse af en gravid medarbejder altid vil være en formodning for, at opsigelsen sker på grund af graviditet.

Det fremgår af ligebehandlingsloven, at en arbejdsgiver ikke må afskedige en lønmodtager på grund af graviditet, barsel eller adoption. Hvis opsigelsen finder sted under graviditet eller afholdelse af barselsorlov, påhviler det arbejdsgiveren at godtgøre, at afskedigelsen ikke er begrundet i disse forhold. Der er tale om en såkaldt "omvendt bevisbyrde".

Beskyttelsen mod afskedigelse på grund af graviditet, herunder den omvendte bevisbyrde, gælder både moderen og faderen. Faderen er således omfattet af den omvendte bevisbyrde under graviditeten. 

Derfor er det meget vigtigt, at opsigelse af den gravide medarbejder sker korrekt, herunder på det rigtige tidspunkt og med den rigtige begrundelse.

Hvis det efterfølgende bliver konkluderet, at medarbejderen er opsagt på grund af graviditet, vil medarbejderen kunne rejse krav om en godtgørelse efter ligebehandlingsloven, hvilket kan koste din virksomhed mange penge i form af godtgørelse til medarbejderen - og i sidste ende ramme din virksomheds eksistensgrundlag. 

Hvilken begrundelse kan benyttes ved opsigelse af en gravid medarbejder? 

Som udgangspunkt kan en opsigelse begrundes i medarbejderens forhold eller i virksomhedens forhold.

Opsigelse begrundet i medarbejderens forhold kan være:

 

Opsigelse begrundet i virksomhedens forhold kan være:

 

Herudover kan der være en række forhold, som afhænger af de konkrete omstændigheder, hvorfor begrundelserne ikke kan opregnes udtømmende.

En opsigelse bør altid ske skriftligt således, at der ikke efterfølgende kan opstå tvivl om hvorvidt og hvornår, der er sket en opsigelse af medarbejderen. 

Hvad er processen og prisen?

Hos SelskabsAdvokaterne har vi gjort det nemt for dig som klient, da du selv kan vælge, hvilken løsning, der passer bedst til dig og din virksomhed.

Den lille model

Mellemmodel

Den store model

Efter den uformelle og telefoniske drøftelse vil du/I gerne have, at vi udarbejder et udkast til en opsigelse uden yderligere rådgivning.

 

Efter den uformelle og telefoniske drøftelse vil du/I gerne have, at vi udarbejder et udkast til en opsigelse, som sendes pr. e-mail.

Du/I har behov for yderligere rådgivning og sparring i forhold til udkastet, og denne rådgivning foregår på et telefonmøde eller fysisk møde.

Du/I vælger selv at rette ind i opsigelsen efter den yderligere sparring. 

Efter den uformelle og telefoniske drøftelse vil du/I gerne have, at vi udarbejder et udkast til en opsigelse, som sendes pr. e-mail.

Du/I har behov for yderligere rådgivning og sparring i forhold til udkastet, og denne rådgivning foregår på et telefonmøde eller fysisk møde.

Vi tilføjer og justerer i opsigelsen, som sendes pr. e-mail, og det sikres i fællesskab at opsigelsen svarer til dine/jeres konkrete ønsker og behov. 

 

Dette vil typisk tage 2-3 timer.

Dette vil typisk tage 3-5 timer.

Dette vil typisk tage 5-8 timer.

 Vores timepris er DKK 2.400 + moms.

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i ansættelsesret, og vi tilbyder både at udarbejde skabeloner på ansættelseskontrakter specifikt til brug i din virksomhed samt gennemgang af templates eller øvrige ansættelsesretlige dokumenter, som du eller din HR-medarbejder kan tage udgangspunkt i, når virksomheden skal ansætte eller afskedige medarbejdere.

Troels Wenzel Østergaard

Advokat (L), HD (F)

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Tina Raben Skaarup

Advokat, Specialist i ansættelsesret

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Opsigelse af vordende far var ikke i strid med ligebehandlingsloven

Først Århus Byret og derefter Vestre Landsret har frikendt en arbejdsgiver, som opsagde en mand, der ...»

Godtgørelse på 9 måneders løn til opsagt gravid medarbejder på trods af nedlæggelse af hendes stilling

Ligebehandlingsnævnet har i en afgørelse, som du kan se her, pålagt en arbejdsgiver at betale en opsagt ...»

Ligebehandlingsloven

Ligebehandlingsloven forbyder forskelsbehandling af mænd og kvinder i forhold til ansættelsesvilkår. ...»

Højesterets dom afsagt 29. september 2021 - Udlejer var afskåret fra at gøre erstatningskrav gældende

Ny Højesteret dom fra d. 29 september 2021 fastslår at en udlejer der først havde gjort sit erstatningskrav ...»

Udlejers krav vedrørende skjult mangel ikke fremsat uden ugrundet ophold

Sag BS-5817/2021-HJR (2. afdeling) K/S Hjortholm Bolig (advokat Sverri Dahl) mod L1 og L2 (advokat Stig ...»

Vi er medlemmer af