Højesteretsdom om gravid medarbejder

Højesteretsdom om gravid medarbejder

Opsigelse pga. arbejdsmangel
Forrige
Næste

Opsigelse af gravid medarbejder

Det er en stor beslutning at opsige en gravid medarbejder. Det er derfor vigtigt, at du som arbejdsgiver afklarer forholdene vedrørende opsigelsen af den gravide medarbejder, inden denne effektueres og herunder får klarlagt, om der er risiko for at opsigelsen kan udløse et krav om godtgørelse for opsigelse i strid med ligebehandlingsloven.

Kan en gravid medarbejder opsiges?

Ja - en gravid medarbejder kan opsiges, men det er meget vigtigt, at du kan bevise, at opsigelsen ikke er begrundet i graviditeten. Hertil kommer, at der ved en opsigelse af en gravid medarbejder altid vil være en formodning for, at opsigelsen sker på grund af graviditet.

Det fremgår af ligebehandlingsloven, at en arbejdsgiver ikke må afskedige en lønmodtager på grund af graviditet, barsel eller adoption. Hvis opsigelsen finder sted under graviditet eller afholdelse af barselsorlov, påhviler det arbejdsgiveren at godtgøre, at afskedigelsen ikke er begrundet i disse forhold. Der er tale om en såkaldt "omvendt bevisbyrde".

Beskyttelsen mod afskedigelse på grund af graviditet, herunder den omvendte bevisbyrde, gælder både moderen og faderen. Faderen er således omfattet af den omvendte bevisbyrde under graviditeten. 

Derfor er det meget vigtigt, at opsigelse af den gravide medarbejder sker korrekt, herunder på det rigtige tidspunkt og med den rigtige begrundelse.

Hvis det efterfølgende bliver konkluderet, at medarbejderen er opsagt på grund af graviditet, vil medarbejderen kunne rejse krav om en godtgørelse efter ligebehandlingsloven, hvilket kan koste din virksomhed mange penge i form af godtgørelse til medarbejderen - og i sidste ende ramme din virksomheds eksistensgrundlag. 

Hvilken begrundelse kan benyttes ved opsigelse af en gravid medarbejder? 

Som udgangspunkt kan en opsigelse begrundes i medarbejderens forhold eller i virksomhedens forhold.

Opsigelse begrundet i medarbejderens forhold kan være:

 

Opsigelse begrundet i virksomhedens forhold kan være:

 

Herudover kan der være en række forhold, som afhænger af de konkrete omstændigheder, hvorfor begrundelserne ikke kan opregnes udtømmende.

En opsigelse bør altid ske skriftligt således, at der ikke efterfølgende kan opstå tvivl om hvorvidt og hvornår, der er sket en opsigelse af medarbejderen. 

Hvad er processen og prisen?

Hos SelskabsAdvokaterne har vi gjort det nemt for dig som klient, da du selv kan vælge, hvilken løsning, der passer bedst til dig og din virksomhed.

Den lille model

Mellemmodel

Den store model

Efter den uformelle og telefoniske drøftelse vil du/I gerne have, at vi udarbejder et udkast til en opsigelse uden yderligere rådgivning.

 

Efter den uformelle og telefoniske drøftelse vil du/I gerne have, at vi udarbejder et udkast til en opsigelse, som sendes pr. e-mail.

Du/I har behov for yderligere rådgivning og sparring i forhold til udkastet, og denne rådgivning foregår på et telefonmøde eller fysisk møde.

Du/I vælger selv at rette ind i opsigelsen efter den yderligere sparring. 

Efter den uformelle og telefoniske drøftelse vil du/I gerne have, at vi udarbejder et udkast til en opsigelse, som sendes pr. e-mail.

Du/I har behov for yderligere rådgivning og sparring i forhold til udkastet, og denne rådgivning foregår på et telefonmøde eller fysisk møde.

Vi tilføjer og justerer i opsigelsen, som sendes pr. e-mail, og det sikres i fællesskab at opsigelsen svarer til dine/jeres konkrete ønsker og behov. 

 

Dette vil typisk tage 2-3 timer.

Dette vil typisk tage 3-5 timer.

Dette vil typisk tage 5-8 timer.

 Vores timepris er DKK 2.400 + moms.

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i ansættelsesret, og vi tilbyder både at udarbejde skabeloner på ansættelseskontrakter specifikt til brug i din virksomhed samt gennemgang af templates eller øvrige ansættelsesretlige dokumenter, som du eller din HR-medarbejder kan tage udgangspunkt i, når virksomheden skal ansætte eller afskedige medarbejdere.

Troels Wenzel Østergaard

Advokat (L), HD (F)

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Tina Raben Skaarup

Advokat, Specialist i ansættelsesret

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Opsigelse af en gravid medarbejder 4 dage før barselsorlov var saglig

Ligebehandlingsnævnet har i en afgørelse, som du kan læse her, frifundet en arbejdsgiver for et krav ...»

Afskedigelse af vordende far som følge af arbejdsmangel var saglig

Det følger af ligebehandlingsloven, at en arbejdsgiver ikke må afskedige en lønmodtager, fordi den pågældende ...»

Sorgorlov

Barselsloven giver forældre, der mister et barn på under 18 år, ret til at holde sorgorlov i op til 26 ...»

Sexchikane

Der foreligger sexchikane, når der udvises enhver form for uønsket verbal, ikkeverbal eller fysisk adfærd ...»

Konkursbos indtræden i lejeaftale - fortolkning af konkurslovens § 56 i forhold til ligestillingsprincippet

SØ- OG HANDELSRETTENDOMafsagt den 30. september 2020Sag BS-55261/2019-SHRBryggen, Vejle A/S(advokat Thomas ...»

Højesteretsdom om retten til brug af navnet Ørsted

HØJESTERETS DOMafsagt mandag den 30. november 2020Sag BS-25678/2019-HJR,Sag BS-25685/2019-HJR,Sag BS-25690/2019-HJR,Sag ...»

Vi er medlemmer af