Tjekliste ved fratræden

Tjekliste ved fratræden

Læs mere
Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Læs mere
Masseafskedigelse af medarbejdere

Masseafskedigelse af medarbejdere

Læs mere
Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Læs mere her
Forrige
Næste

Opsigelse af arbejdsmiljørepræsentant endte med en godtgørelse på en halv mio. kr.

Ved en faglig voldgiftskendelse af den 22. juni 2023 blev en opsagt arbejdsmiljørepræsentant efter 5 måneders ansættelse tilkendt en godtgørelse på en halv mio. kr., fordi arbejdsgiveren ikke kunne godtgøre, at der forelå tvingende årsager, som nødvendiggjorde, at man havde opsagt ham.

Opsigelsen blev desuden afgivet uden, at arbejdsgiveren havde fulgt de særlige procedureregler på området, som skulle iagttages ved en opsigelse af en arbejdsmiljørepræsentant.

Hvad gik galt?

Det følger af arbejdsmiljøloven, at arbejdsmiljørepræsentanter er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af deres forhold på samme måde som tillidsmænd inden for ”vedkommende eller tilsvarende faglige område”.

Dette indebærer, at der som udgangspunkt skal gøre sig såkaldte ”tvingende omstændigheder” gældende, før man som arbejdsgiver berettiget kan opsige en arbejdsmiljørepræsentant. Samtidig vil der også normalt være særlige procedurer, der skal iagttages i forbindelse med en opsigelse af en arbejdsmiljørepræsentant.

Den opsagte medarbejder, som sagen drejede sig om, var ansat som VVS-montør og valgt som arbejdsmiljørepræsentant, og ville derfor efter VVS-overenskomsten kun kunne opsiges, hvis tvingende årsager begrundede dette. Arbejdsgiveren skulle samtidig iagttage særlige procedureregler, der følger af VVS-overenskomsten forud for opsigelsen.

Arbejdsgiveren opsagde den 11. august 2022 arbejdsmiljørepræsentanten med henvisning til ”manglende egnet arbejde”. Da medarbejderen ved meddelelsen om opsigelsen gjorde opmærksom på den særlige afskedigelsesbeskyttelse, han var omfattet af som følge af valget af ham som arbejdsmiljørepræsentant, bad arbejdsgiveren ham om at returnere opsigelsen, hvilket han accepterede.

Efterfølgende blev medarbejderen frustreret og usikker på det passerede og gik tilbage på kontoret for at tale med sin chef. Chefen var imidlertid ikke på kontoret. Men det var chefens attachemappe!

Ifølge arbejdsmiljørepræsentanten lå den opsigelse, som han havde modtaget og returneret tidligere på dagen ovenpå chefens attachemappe.

Der var en anden ledende medarbejder på kontoret, som han spurgte, om han måtte tage en kopi af dokumentet. Den ledende medarbejder, som ikke havde set, hvor dokumentet befandt sig, tilkendegav, at ”det tror jeg godt, at du må”, hvorefter arbejdsmiljørepræsentanten tog en kopi af opsigelse og lagde den i sin bil. Den originale opsigelse lagde han tilbage på chefens mappe.

Da arbejdsgiveren efterfølgende blev bekendt med, at han havde kopieret opsigelsen, krævede arbejdsgiveren at få kopien udleveret, hvilket medarbejderen accepterede.

Virksomheden var af den opfattelse, at arbejdsmiljørepræsentanten ikke havde fundet opsigelsen ovenpå chefens mappe, men at han derimod havde åbnet mappen og på den måde havde fundet opsigelsen.  Det fandt man fra virksomhedens side var såvel groft illoyalt som strafbart, at man vurderede, at der var grundlag for at bortvise arbejdsmiljørepræsentanten.

Da arbejdsmiljørepræsentanten grundet sin korte ansættelsestid kunne opsiges med dags varsel, valgte man dog at opsige ham, så resultatet blev det samme. Den nye opsigelse valgte arbejdsgiveren at begrunde med henvisning til, at arbejdsmiljørepræsentanten uden tilladelse havde tilegnet sig adgang til chefens private mappe med fortrolige dokumenter.

Afgørelsen fra den faglige voldgift gik arbejdsgiveren imod

Det lykkedes ikke for arbejdsgiveren at bevise overfor voldgiftsretten, at medarbejderen havde åbnet chefens mappe.

Derfor fandt voldgiftsretten heller ikke, at arbejdsgiveren havde løftet beviset for, at medarbejderen havde handlet hverken groft illoyalt eller strafbart. Voldgiftsretten lagde i øvrigt vægt på, at medarbejderen netop ikke havde forsøgt at skjule, at han tog opsigelsen – han havde spurgt om lov.

Voldgiftsretten konkluderede derfor, at der ikke havde været grundlag for at opsige arbejdsmiljørepræsentanten, og at opsigelsen derfor var usaglig.

Efter en samlet vurdering af sagen – hvori også indgik, at arbejdsmiljørepræsentanten kun havde været ansat i 5 måneder og umiddelbart efter opsigelsen havde fået nyt arbejde - fastsatte voldgiftsretten den godtgørelse, arbejdsgiveren skulle betale til arbejdsmiljørepræsentanten til 500.000 kr., svarende til godt 6 måneders løn.

Sagen viser

Sagen viser, at det er en meget tung bevisbyrde, som man som arbejdsgiver er oppe imod, hvis man vælger at tage afsked med en arbejdsmiljørepræsentant og, at det koster dyrt, hvis man træder forkert.

Som uorganiseret og ikke-overenskomstdækket arbejdsgiver er det meget vigtigt at være opmærksom på, at hvis der findes en overenskomst på området, som en arbejdsmiljørepræsentant kunne have været omfattet af, kan arbejdsmiljørepræsentanten kun berettiget opsiges, hvis de betingelser er opfyldt, som følger af denne overenskomst vedrørende opsigelse af en tillidsrepræsentant.

Søg rådgivning!

Går du som arbejdsgiver med overvejelser om at opsige en arbejdsmiljørepræsentant, er det meget vigtigt, at du sørger for at få kyndig juridisk rådgivning, inden du træffer din beslutning.

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i ansættelsesret, og ønsker du vores bistand, er du altid velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller advokat@selskabsadvokaterne.dk.

 

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Husk at tage højde for gravide medarbejdere i din arbejdspladsvurdering (APV)

Det er vigtigt, at du som arbejdsgiver sørger for at planlægge og tilrettelægge gravide og ammende medarbejderes ...»

Opsigelse af arbejdsmiljørepræsentant endte med en godtgørelse på en halv mio. kr.

Ved en faglig voldgiftskendelse af den 22. juni 2023 blev en opsagt arbejdsmiljørepræsentant efter 5 ...»