Advokat-Troels-Wenzel-Ostergaard_700_200
Danske-lov
Advokat-Trolle-Ostergaard

Nyt lovtiltag mod seksuel chikane på arbejdspladsen: lav en whistleblowerordning!

Arbejdspladserne skal være bedre til at forebygge sexchikane og sikre en mere konsekvent håndtering af sager om sexchikane. Det følger af en pressemeddelelse fra Beskæftigelsesministeren, som du kan se her.

Et af de initiativer, som Regeringen sætter i værk bliver, at man i en ny whistleblowerlov, som der vil blive fremsat lovforslag om forventeligt i første kvartal i 2021, vil give alle ansatte mulighed for blandt andet at whistleblowe om tilfælde af sexchikane på arbejdspladsen.

Forslaget gennemføres i forbindelse med implementeringen af EU’s whistleblowerdirektiv.

Vær på forkant!   

Også Arbejdstilsynet har meldt klart ud, at man på virksomhederne bør lave en handlingsplan mod sexchikane og andre former for krænkende handlinger. Læs mere om dette her.

Ifølge Arbejdstilsynet bør en handlingsplan mod krænkelser indeholde retningslinjer om, hvordan I på virksomheden forebygger, at der sker krænkende handlinger, hvordan krænkende handlinger på virksomheden vil blive håndteret, og hvilken hjælp, man kan forvente at få fra virksomhedens side, hvis man bliver udsat for krænkende handlinger.

Arbejdstilsynet anbefaler også, at handlingsplanen blandt andet skal indeholde en nærmere beskrivelse af:

-det værdigrundlag, som alle på virksomheden skal efterleve,

-hvad er uacceptabel opførsel,

-hvordan skal en medarbejder forholde sig, hvis opstår krænkende handlinger,

-hvem kan hjælpe de ansatte, hvis der opstår krænkende handlinger, og hvordan,

-hvordan vil I sanktionere krænkende handlinger.

Hos SelskabsAdvokaterne hjælper vi jer med at:

- udarbejde en handlingsplan med en absolut og ufravigelig nultolerance overfor seksuel chikane og anden krænkende adfærd.

- tydeliggøre overfor alle på virksomheden, hvordan I forholder jer i tilfælde af, at der har fundet en krænkelse sted,

- fastlægge, hvordan evt. krænkelser vil blive sanktioneret.

- implementere retningslinjer for, hvordan I tager vare om en ansat, der er blevet syg på grund af krænkende handlinger.

- etablere en intern eller ekstern whistleblowerordning, som kan håndtere påståede krænkende handlinger, udført af virksomhedens øverste  ledelse.

Vores bistand

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i ansættelsesret, og vi bistår dig gerne med udarbejdelse af en handlingsplan med en absolut og ufravigelig nultolerance overfor sexchikane og anden krænkende adfærd inkl. en whistleblowerordning.

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uformel drøftelse.

 

 

Troels Wenzel Østergaard

Advokat (L), HD (F)

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Tina Raben Skaarup

Advokat, Specialist i ansættelsesret

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Nyt lovtiltag mod seksuel chikane på arbejdspladsen: lav en whistleblowerordning!

Arbejdspladserne skal være bedre til at forebygge sexchikane og sikre en mere konsekvent håndtering af ...»

Anbefaling fra Arbejdstilsynet: Lav en handlingsplan mod krænkende handlinger

Me Too debatten kører igen på fuld kraft, og Arbejdstilsynet anbefaler i den sammenhæng, at du som arbejdsgiver ...»

Sorgorlov

Barselsloven giver forældre, der mister et barn på under 18 år, ret til at holde sorgorlov i op til 26 ...»

Sexchikane

Der foreligger sexchikane, når der udvises enhver form for uønsket verbal, ikkeverbal eller fysisk adfærd ...»

Konkursbos indtræden i lejeaftale - fortolkning af konkurslovens § 56 i forhold til ligestillingsprincippet

SØ- OG HANDELSRETTENDOMafsagt den 30. september 2020Sag BS-55261/2019-SHRBryggen, Vejle A/S(advokat Thomas ...»

Højesteretsdom om retten til brug af navnet Ørsted

HØJESTERETS DOMafsagt mandag den 30. november 2020Sag BS-25678/2019-HJR,Sag BS-25685/2019-HJR,Sag BS-25690/2019-HJR,Sag ...»

Vi er medlemmer af