/media/1274733/baarebuket-hvid.jpg

Nyt lovforslag om sorgorlov sikrer bedre vilkår for forældre, der mister et barn

På baggrund af et borgerforslag blev der medio juni 2020 indgået en politisk aftale mellem regeringen og alle Folketingets partier om at forbedre orlovsmulighederne for forældre, der mister et barn.

De nuværende regler

Efter de nuværende regler om sorgorlov har forældre, der mister et barn, kun mulighed for at holde sorgorlov i op til 14 uger, hvis et barn er dødfødt, dør eller bortadopteres inden 32 uger efter fødslen. Tilsvarende gælder for begge adoptionssøgende forældre, hvis et adopteret barn dør inden den 32. uge efter modtagelsen af barnet. Opfylder forældrene betingelserne for ret til barselsdagpenge, kan der udbetales barselsdagpenge i 14 ugers perioden enten til forældrene eller til deres arbejdsgivere, hvis arbejdsgiver betaler løn til forældrene under orloven.

Lønmodtagere er berettiget til barselsdagpenge, hvis disse tre betingelser er opfyldt:

- lønmodtageren skal være ansat på den første dag i din orlov eller dagen før, og
- have mindst 160 timer inden for de seneste fire hele måneder før orloven, og
- have mindst 40 timer om måneden i mindst tre af de fire måneder.

De kommende regler

De nye regler om sorgorlov, som forudsættes at få virkning fra den 1. januar 2021, kommer til at medføre, at alle forældre, der mister et barn under 18 år, får ret til 6 måneders (26 uger) sorgorlov på barselsdagpenge, hvis betingelserne for at oppebære barselsdagpenge er opfyldt.

Som arbejdsgiver har du efter de kommende regler krav på hurtigst muligt at få meddelelse herom, hvis du har en medarbejder, som ønsker at benytte sig af muligheden for at holde sorgorlov, ligesom du har krav på at få oplysning om længden af orlovsperioden. Efter de kommende regler har medarbejderen også mulighed for at forlænge eller afkorte orlovsperiodens længde.

Hvad gør du som arbejdsgiver, hvis du har en medarbejder, som mister et barn?

Skulle den ulykkelige situation opstå for en af dine medarbejder, at denne mister et barn, bør du overveje at have taget højde herfor i din personalehåndbog således, at der er klarhed dels over reglerne og dels over den enkelte medarbejders rettigheder på netop din arbejdsplads.  Har du brug for rådgivning eller vores bistand i den forbindelse, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller mailadressen advokat@selskabsadvokaterne.dk  

Tina Raben Skaarup

Advokat, Specialist i ansættelsesret

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Nyt lovforslag om sorgorlov sikrer bedre vilkår for forældre, der mister et barn

På baggrund af et borgerforslag blev der medio juni 2020 indgået en politisk aftale mellem regeringen ...»

Medarbejder på barsel - hvad gælder?

  Du kender sikkert følelsen, en medarbejder har lige fortalt dig en lykkelig nyhed om, at hun er blevet ...»

Konkursdekret

Konkursdekret Konkursdekret er betegnelsen for det tidspunkt, hvor skifteretten erklærer et selskab konkurs. ...»

Sammenligningslejemål

Sammenligningslejemål Sammenligningslejemål er lejemål, som udlejer eller lejer anvender i en tvist om ...»

Hovedentreprenør pålagt hæftelsesansvar for underentreprenør

Højesterets dom afsagt 4. september 2019 i sag BS-40168/2018-HJR (2. afdeling) Dansk Energi som mandatar ...»

Virksomhed uberettiget til at afvise krav om Butiksoverenskomsts ikrafttræden

UdskriftafArbejdsrettens dom af 9. november 2020I sag nr.: 2020-442Fagbevægelsens Hovedorganisationfor ...»

Vi er medlemmer af