Advokat-Troels-Wenzel-Ostergaard_700_200
Danske-lov
Advokat-Trolle-Ostergaard

Ny Trepartsaftale skal hjælpe arbejdspladser med mange Corona-syge

Regeringen og arbejdsmarkeds parter har den 23. november 2021 indgået en aftale, som skal hjælpe både selvstændige, arbejdsgivere og de ansatte, hvis de ansatte eller den selvstændige på grund af COVID-19 må blive hjemme fra arbejde.
 
Aftalen skal nu følges op af lovgivning, og Regeringen har tilkendegivet, at man vil søge Folketingets opbakning til en hastebehandling således, at ordningerne kan virke hurtigst muligt.
 
Det forudsættes i aftalen, at ordningerne skal gælde i perioden fra den 23. november 2021 til og med den 28. februar 2022, hvor status for ordningen skal drøftes i forhold til, om COVID-19 til den tid fortsat af Folketingets Epidemiudvalg vurderes at være en samfundskritisk sygdom.
 
Ordningen indeholder 2 hjælpepakker:
 
1. en hjælpepakke, som giver en midlertidig ret til arbejdsgiverrefusion og sygedagpenge til selvstændige, og
2. en hjælpepakke, som giver ret til barselsdagpenge til forældre til hjemsendte børn som følge af COVID-19.
 
Midlertidig ret til arbejdsgiverrefusion og sygedagpenge til selvstændige 
Med det første led i aftalen får man som arbejdsgiver ret til sygedagpengerefusion fra første fraværsdag for medarbejdere, der enten er dokumenteret smittet med COVID-19 eller som efter sundhedsmyndighedernes anbefaling skal gå i selvisolation, fordi de vurderes at være ”nær kontakt” til en smittet person. I sidstnævnte sammenhæng er det dog et krav, at medarbejderen ikke kan arbejde hjemmefra.
 
Selvstændige, der er i samme situation, som beskrevet ovenfor, kan få sygedagpenge fra kommunen fra første fraværsdag.
 
Barselsdagpenge til forældre til hjemsendte børn som følge af COVID-19 
Med det andet led i aftalen er der fokus på forældre med børn til og med 13 år. Ordningen omfatter forældre til børn, som er smittet med COVID-19, eller som følge af smitteudbrud i dagtilbud, på skolen mv., hjemsendes efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer uden selv nødvendigvis at have symptomer på COVID-19.
 
Der vil maksimalt kunne opnås 10 arbejdsdages dagpenge pr. barn og kun til én forældre pr. hjemsendelsesdag. Betingelserne for ret til dagpenge efter denne ordning vil i øvrigt være, at
 
- forældrene skal opfylde barselslovens betingelser for at være berettiget til dagpenge,
- man er enten selvstændig eller lønmodtager,
- man har dokumenterbart ikke mulighed for at udføre sit arbejde hjemmefra,
- man har ikke afspadsering til gode, og - at man modtager ikke løn under fraværet.
 
Det bliver arbejdsgiveren, som skal anmelde fraværet via Nemrefusion, men dagpengene udbetales direkte til forælderen.
 
Det er vigtigt, at man er opmærksom på, at der i ordningen ikke lægges op til, at man som arbejdsgiver ikke ved at udbetale løn til medarbejderen under fraværet kan opnå ret til de dagpenge, som medarbejderen ellers ville have krav på.

Tina Raben Skaarup

Advokat, Specialist i ansættelsesret

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Ny Trepartsaftale skal hjælpe arbejdspladser med mange Corona-syge

Regeringen og arbejdsmarkeds parter har den 23. november 2021 indgået en aftale, som skal hjælpe både ...»

Ny lov om arbejdsgivers mulighed for at pålægge ansatte at vise Coronapas, COVID-19 test mv.

Fra fredag den 26. november 2021 kan du som arbejdsgiver igen pålægge dine medarbejdere at vise dig deres ...»

Fratrædelsesaftale (1)

En fratrædelsesaftale er en aftale mellem arbejdsgiver og en medarbejder om vilkårene for medarbejderens ...»

Lov om kommuners styrelse

Lov om kommuners styrelse gælder som udgangspunkt for alle kommuner og finder anvendelse på alle forhold ...»

Højesterets dom afsagt 29. september 2021 - Udlejer var afskåret fra at gøre erstatningskrav gældende

Ny Højesteret dom fra d. 29 september 2021 fastslår at en udlejer der først havde gjort sit erstatningskrav ...»

Udlejers krav vedrørende skjult mangel ikke fremsat uden ugrundet ophold

Sag BS-5817/2021-HJR (2. afdeling) K/S Hjortholm Bolig (advokat Sverri Dahl) mod L1 og L2 (advokat Stig ...»

Vi er medlemmer af