Tjekliste ved fratræden

Tjekliste ved fratræden

Læs mere her
Ny ferielov - nu sker det!

Ny ferielov - nu sker det!

Læs mere her
Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Læs mere her
Forrige
Næste

Ny ferielov - slut med at aftale varsling af hovedferie med et varsel på kun en måned

Vær opmærksom på, at det efter den nye ferielov ikke længere er muligt som et led i vilkårene for et ansættelsesforhold at indgå aftale med dine medarbejdere om, at hovedferie fra virksomhedens side kan pålægges afholdt med et varsel af kun én måneds varighed.

Efter den gamle ferielovs § 15, stk. 2 var dette en mulighed, hvilket derfor er indarbejdet som en mulighed i mange ansættelseskontrakter.

Gælder dette også for de kontrakter, som du har indgået med dine medarbejdere, kan du udarbejde et tillæg til medarbejdernes kontrakt, hvori du oplyser, at bestemmelsen herom nu er bortfaldet. Dette anbefaler vi at du gør, så dine medarbejderes ansættelseskontrakter altid er opdateret i forhold til gældende lovgivning og de faktiske forhold.

Ovenstående medfører ingen begrænsninger i dine muligheder for efter konkret aftale med dine medarbejdere at planlægge afholdelse af hovedferie med et kortere varsel end en måned, hvis der er enighed herom.  

Vi bistår naturligvis gerne med udarbejdelsen af et standard tillæg til dine medarbejderes ansættelseskontrakter.

Har du spørgsmål om den nye ferielov, er du velkommen til at kontakte SelskabsAdvokaterne

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Ny ferielov - slut med at aftale varsling af hovedferie med et varsel på kun en måned

Vær opmærksom på, at det efter den nye ferielov ikke længere er muligt som et led i vilkårene for et ...»

Corona - Karantæne - ferie og smutture til udlandet

Vi befinder os i en tid, hvor Udenrigsministeriet fraråder, at borgere rejser til udlandet henover sommeren ...»

Ophavsret

Ophavsret Ophavsret er populært sagt en beskyttelse af et kunstværk. Den, som frembringer et litterært ...»

Designret

Designret Et design er i henhold til designloven et produkts eller en del af et produkts udseende, som ...»

Afskedigelse under barselsorlov ikke begrundet i graviditet eller barselsorlov

HØJESTERETS DOMafsagt mandag den 31. august 2020Sag BS-45332/2019-HJR(1. afdeling)Dansk Erhverv som mandatar ...»

Højesteret - beskatning af godtgørelse for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftale

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 4. februar 2020 Sag BS-29056/2019-HJR (1. afdeling) HK Danmark ...»

Vi er medlemmer af