Advokat-Troels-Wenzel-Ostergaard_700_200
Danske-lov
Advokat-Trolle-Ostergaard

Ny ferielov - slut med at aftale varsling af hovedferie med et varsel på kun en måned

Vær opmærksom på, at det efter den nye ferielov ikke længere er muligt som et led i vilkårene for et ansættelsesforhold at indgå aftale med dine medarbejdere om, at hovedferie fra virksomhedens side kan pålægges afholdt med et varsel af kun én måneds varighed.

Efter den gamle ferielovs § 15, stk. 2 var dette en mulighed, hvilket derfor er indarbejdet som en mulighed i mange ansættelseskontrakter.

Gælder dette også for de kontrakter, som du har indgået med dine medarbejdere, kan du udarbejde et tillæg til medarbejdernes kontrakt, hvori du oplyser, at bestemmelsen herom nu er bortfaldet. Dette anbefaler vi at du gør, så dine medarbejderes ansættelseskontrakter altid er opdateret i forhold til gældende lovgivning og de faktiske forhold.

Ovenstående medfører ingen begrænsninger i dine muligheder for efter konkret aftale med dine medarbejdere at planlægge afholdelse af hovedferie med et kortere varsel end en måned, hvis der er enighed herom.  

Vi bistår naturligvis gerne med udarbejdelsen af et standard tillæg til dine medarbejderes ansættelseskontrakter.

Har du spørgsmål om den nye ferielov, er du velkommen til at kontakte SelskabsAdvokaterne

Tina Raben Skaarup

Advokat, Specialist i ansættelsesret

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Indefrysning af feriemidler for direktører – hvad gælder?

Det følger af ferieloven, at feriemidler, som er optjent i perioden fra den 1. september 2019 til den ...»

Indberetning og indbetaling af indefrosne feriemidler – bliv klar!

Der nærmer sig med ikrafttrædelsen af den nye ferielov nu nogle vigtige frister, som du som arbejdsgiver ...»

Ferieloven

Ferieloven fastlægger vilkårene for lønmodtageres ret til ferie, herunder ret til ferie med betaling ...»

Højesterets dom afsagt 29. september 2021 - Udlejer var afskåret fra at gøre erstatningskrav gældende

Ny Højesteret dom fra d. 29 september 2021 fastslår at en udlejer der først havde gjort sit erstatningskrav ...»

Udlejers krav vedrørende skjult mangel ikke fremsat uden ugrundet ophold

Sag BS-5817/2021-HJR (2. afdeling) K/S Hjortholm Bolig (advokat Sverri Dahl) mod L1 og L2 (advokat Stig ...»

Vi er medlemmer af