Funktionær eller ej?

Funktionær eller ej?

Læs mere
Gode råd inden du opsiger en medarbejder

Gode råd inden du opsiger en medarbejder

Læs mere
Ansættelse af udenlandske statsborgere

Ansættelse af udenlandske statsborgere

Læs mere
Forrige
Næste

Ny ferielov - slut med at aftale varsling af hovedferie med et varsel på kun en måned

Vær opmærksom på, at det efter den nye ferielov ikke længere er muligt som et led i vilkårene for et ansættelsesforhold at indgå aftale med dine medarbejdere om, at hovedferie fra virksomhedens side kan pålægges afholdt med et varsel af kun én måneds varighed.

Efter den gamle ferielovs § 15, stk. 2 var dette en mulighed, hvilket derfor er indarbejdet som en mulighed i mange ansættelseskontrakter.

Gælder dette også for de kontrakter, som du har indgået med dine medarbejdere, kan du udarbejde et tillæg til medarbejdernes kontrakt, hvori du oplyser, at bestemmelsen herom nu er bortfaldet. Dette anbefaler vi at du gør, så dine medarbejderes ansættelseskontrakter altid er opdateret i forhold til gældende lovgivning og de faktiske forhold.

Ovenstående medfører ingen begrænsninger i dine muligheder for efter konkret aftale med dine medarbejdere at planlægge afholdelse af hovedferie med et kortere varsel end en måned, hvis der er enighed herom.  

Vi bistår naturligvis gerne med udarbejdelsen af et standard tillæg til dine medarbejderes ansættelseskontrakter.

Har du spørgsmål om den nye ferielov, er du velkommen til at kontakte SelskabsAdvokaterne

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Afskaffelse af Store Bededag – hvad bør du vide?

Folketinget vedtog den 28. februar 2023 loven om konsekvenser ved afskaffelsen af Store Bededag. Loven ...»

Ferieafholdelse ved opsigelse – kend reglerne

Skal du opsige en medarbejder, er der mange forhold, der skal afklares, herunder opsigelsesvarslets længde ...»