Advokat-Troels-Wenzel-Ostergaard_700_200
Danske-lov
Advokat-Skaarup-Ostergaard

Ny ferielov - slut med at aftale varsling af hovedferie med et varsel på kun en måned

Vær opmærksom på, at det efter den nye ferielov ikke længere er muligt som et led i vilkårene for et ansættelsesforhold at indgå aftale med dine medarbejdere om, at hovedferie fra virksomhedens side kan pålægges afholdt med et varsel af kun én måneds varighed.

Efter den gamle ferielovs § 15, stk. 2 var dette en mulighed, hvilket derfor er indarbejdet som en mulighed i mange ansættelseskontrakter.

Gælder dette også for de kontrakter, som du har indgået med dine medarbejdere, kan du udarbejde et tillæg til medarbejdernes kontrakt, hvori du oplyser, at bestemmelsen herom nu er bortfaldet. Dette anbefaler vi at du gør, så dine medarbejderes ansættelseskontrakter altid er opdateret i forhold til gældende lovgivning og de faktiske forhold.

Ovenstående medfører ingen begrænsninger i dine muligheder for efter konkret aftale med dine medarbejdere at planlægge afholdelse af hovedferie med et kortere varsel end en måned, hvis der er enighed herom.  

Vi bistår naturligvis gerne med udarbejdelsen af et standard tillæg til dine medarbejderes ansættelseskontrakter.

Har du spørgsmål om den nye ferielov, er du velkommen til at kontakte SelskabsAdvokaterne

Tina Raben Skaarup

Advokat, Specialist i ansættelsesret

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Afskaffelse af Store Bededag – hvad bør du vide?

Folketinget vedtog den 28. februar 2023 loven om konsekvenser ved afskaffelsen af Store Bededag. Loven ...»

Ferieafholdelse ved opsigelse – kend reglerne

Skal du opsige en medarbejder, er der mange forhold, der skal afklares, herunder opsigelsesvarslets længde ...»

Ferieloven

Ferieloven fastlægger vilkårene for lønmodtageres ret til ferie, herunder ret til ferie med betaling ...»

Afregning af feriepenge i forbindelse med opsigelse

En arbejdsgiver skal ikke afregne feriepenge i et tilfælde, hvor en ansat opsiges, således at hun »

Vi er medlemmer af