Tjekliste ved fratræden

Tjekliste ved fratræden

Læs mere
Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Læs mere
Masseafskedigelse af medarbejdere

Masseafskedigelse af medarbejdere

Læs mere
Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Læs mere her
Forrige
Næste

Lovforslag fremsat om udvidelse af orlovsmuligheder og ændrede ansættelsesvilkår

Med et nyt lovforslag fra Regeringen om orlovsmuligheder lægges der nu op til en udvidelse af orlovsmulighederne til lønmodtagere i særlige situationer. Lovforslaget skal både implementere en del af EU’s orlovsdirektiv og et politisk ønske om en ret til ekstra orlov til familier, der får 3 eller flere børn ved samme fødsel.

Du kan læse nærmere nedenfor om de kommende udvidelser af retten til orlov.

Omsorgsorlov

Som lønmodtager vil man efter det nye lovforslag opnå ret til at holde 5 arbejdsdages orlov – enten som en samlet periode eller som enkelte dage - pr. kalenderår med henblik på at yde personlig omsorg eller støtte til enten et familiemedlem eller en anden person, som bor sammen med lønmodtageren og som har behov for væsentlig omsorg eller støtte på grund af en alvorlig helbredsmæssig tilstand.

Som arbejdsgiver vil man kunne kræve lægelig dokumentation for behovet for væsentlig omsorg eller støtte som beskrevet ovenfor.

Lønmodtagere, som har bedt om at holde omsorgsorlov, eller som har været fraværende på grund af omsorgsorlov, vil efter de foreslåede regler opnå en særlig afskedigelsesbeskyttelse, som indebærer, at hvis en lønmodtager kan påvise, at en opsigelse har en sammenhæng hermed, skal arbejdsgiveren kunne bevise, at opsigelsen er begrundet i andre forhold. Kan arbejdsgiveren ikke løfte denne bevisbyrde, vil lønmodtageren kunne rejse krav om en godtgørelse.

Anmodning om ændring af arbejdstid eller arbejdsmønster

Som forældre til et eller flere børn under 9 år vil man som lønmodtager ifølge forslaget få mulighed for skriftligt at bede sin arbejdsgiver om i en nærmere angivet periode at få ændrede arbejdstider eller arbejdsmønstre. Tilsvarende vil ifølge forslaget komme til at gælde for de såkaldte sociale forældre, dvs. personer eller pårørende i samme husstand, som tager vare på og drager omsorg for barnet/børnene i hverdagen.

Får man som arbejdsgiver, som der lægges op til i lovforslaget, en anmodning fra en medarbejder om ændrede arbejdstider eller arbejdsmønstre, vil man være forpligtet til skriftligt at begrunde et eventuelt afslag.

Som forældre eller sociale forældre, der har anmodet om ændrede arbejdsforhold, vil man ifølge lovforslaget også opnå en særlig afskedigelsesbeskyttelse.

De foreslåede regler om retten til at anmode om ændrede arbejdstider eller arbejdsmønstre vil også komme til at omfatte lønmodtagere med mindst 6 måneders anciennitet, som yder personlig omsorg eller støtte til en pårørende eller en person, der bor i samme husstand som lønmodtageren og som har behov herfor på grund af en alvorlig helbredsmæssig tilstand.

26 ugers ekstra orlov til forældre, der får 3 eller flere børn ved samme fødsel

Som en yderligere nyskabelse følger det endelig af lovforslaget, at forældre, der ved samme fødsel får 3 eller flere børn får ret til 26 ugers ekstra orlov med barselsdagpenge tilsammen, som skal holdes, inden 18 måneder efter fødslen.

Ikrafttrædelse

Der lægges op til, at visse dele af lovforslag allerede skal træde i kraft den 2. august 2022 og andre først hhv. den 1. januar 2023 og 2024.

Vi følger naturligvis lovforslaget her hos SelskabsAdvokaterne og orienterer nærmere herom, når der foreligger nyt om lovforslaget.

Har du brug for rådgivning?

Hvilke rettigheder og pligter gælder i forbindelse med, at en medarbejder skal på barselsrelateret orlov eller holde andre former for orlov?

Reglerne om orlovsmuligheder er omfattende og undergår løbende ændringer, hvorfor det kan være svært at bevare overblikket. Tilsvarende gælder de situationer, hvor en medarbejder som følge af orlov har en særlig afskedigelsesbeskyttelse.

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister indenfor hele ansættelsesretten, og vi hjælper dig gerne, hvis du har behov for rådgivning. Du er altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 32 70 45 96 eller mailadressen advokat@selskabsadvokaterne.dk.

 

 

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Faglig voldgift: gravid medarbejder var ikke fraværsmeldt, men sygemeldt

Den 28. oktober 2022 faldt afgørelsen i en spændende sag, hvor en faglig voldgift skulle tage stilling ...»

Lovforslag fremsat om udvidelse af orlovsmuligheder og ændrede ansættelsesvilkår

Med et nyt lovforslag fra Regeringen om orlovsmuligheder lægges der nu op til en udvidelse af orlovsmulighederne ...»