Tjekliste ved fratræden

Tjekliste ved fratræden

Læs mere
Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Læs mere
Masseafskedigelse af medarbejdere

Masseafskedigelse af medarbejdere

Læs mere
Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Læs mere her
Forrige
Næste

Leder kunne berettiget opsiges men ikke bortvises som følge af pligtforsømmelser

Manglende kontrol af datomærkninger medførte, at der på et fly til Søndre Strømfjord blev serveret sandwichs til flypassagererne, hvor holdbarhedsdatoen var overskredet.

Det fik som konsekvens, at en ledende medarbejder fra leverandøren fik en bortvisning med øjeblikkelig virkning med henvisning til, at han herved havde forbrudt sig mod grundlæggende fødevaresikkerhed, og at han ikke havde levet op til sit ledelsesansvar.

En faglig voldgift fandt, at bortvisningen var uberettiget, men at den ledende medarbejder uden forudgående advarsel sagligt ville kunne opsiges.

Sagen viser  

Hvis en medarbejder laver meget alvorlige fejl, der ikke er undskyldelige, kan det blive aktuelt med en bortvisning af medarbejderen, men praksis viser, hvilket også understreges i denne sag, at der skal være tale om en ekstraordinær situation, hvis der ikke er givet en advarsel til medarbejderen forud for en bortvisning.

Men samtidig viser sagen også, at selvom en sagligt begrundet opsigelse, som skyldes medarbejderens forhold, som udgangspunkt vil være betinget af, at medarbejderen har modtaget en forudgående advarsel – og dermed en mulighed for at rette for sig – er der situationer, hvor en saglig opsigelse vil kunne ske selv uden en forudgående advarsel.

Alle kan begå en fejl – også en alvorlig fejl. Men hvis man ikke efterfølgende kan se det forkerte i det passerede og tage ansvaret på sig, kan dette være en udløsende faktor i forhold til, at en opsigelse selv uden forudgående advarsel vil være berettiget.

Hvad gik forud?

Den ledende medarbejder var ansat som flight supervisor, og han havde som et led i sin ansættelse blandt andet ansvaret for, at de leverancer af mad til flyrejsende, som virksomheden, han var ansat i, leverede til kunderne, blev leveret i overensstemmelse med gældende forskrifter.

Den ledende medarbejder fik den 28. september 2020 - en lille times tid før et fly skulle lette med passagerer til Grønland - besked fra virksomhedens indkøber om, at der muligvis var blevet leveret sandwich til flyet, der i følge datomærkningen var for gamle.

Den ledende medarbejder gav i ovennævnte forbindelse tilsagn om, at han ville sørge for at kontrollere datomærkningen på sandwichene, når han kort tid efter som et led i sit arbejde skulle ud til flyet for at foretage en optælling af, om der var blevet leveret dette rette antal varer til flyet.

I stedet for at skynde sig ud til flyet, gik medarbejderen i kantinen for at spise morgenmad, hvorfor han først nåede frem til flyet ca. 20 minutter før afgang. Ved ankomsten oplyste en ansat på flyet, at der ikke var blevet leveret sandwich til servering på flyets business class.

Det lykkedes dog den ledende medarbejder at finde de manglende sandwich, hvorefter han - uden at kontrollere datomærkningerne – tog retur på arbejdspladsen.  Da det gik op for ham kort til efter, at han var retur på arbejdspladsen, at han havde glemt at kontrollere datomærkningerne, forsøgte han at ringe til indkøberen herom, men fik ikke fat i hende, idet han ikke havde fået noteret det korrekte telefonnummer på indkøberen. Herefter foretog han sig ikke yderligere i sagen.

Så kom klagen fra kunden

Ikke overraskende modtog virksomheden efterfølgende en klage fra kunden og herunder besked om, at en passager på flyet – en advokat – via et opslag på Facebook havde oplyst om det passerede, hvilket kunne medføre, at oplysning herom ville blive delt med blandt andet Landstingsmedlemmer.

Den ledende medarbejder blev i første omgang suspenderet fra sit job, mens hændelsesforløbet blev undersøgt. Da undersøgelsen var gennemført, fik medarbejderen en bortvisning.

Voldgiftsrettens afgørelse

Voldgiftsretten vurderede, at det forhold, at medarbejderen glemte at kontrollere udløbsdatoen på sandwichene, måtte anses for en forglemmelse, som blev foranlediget af, at medarbejderen var blevet distraheret, da han kom ud til flyet og måtte bruge tid på at lede efter de sandwich, som angiveligt ikke var blevet leveret til passagererne på business class.

Lederens øvrige fejlskøn anså voldgiftsretten som et udtryk for, at han ikke havde forstået situationens alvor, og at han ikke havde gjort sig det klart, at han burde have reageret med det samme. Lederens misforståelse af situationen fandt voldgiftsretten endvidere kunne være opstået blandt andet som følge af, at indkøberen kun havde oplyst ham om, at der muligvis var leveret for gamle sandwiches til flyet, og at hun heller ikke havde ladet pakke nye sandwiches til levering på flyet, der skulle afgå kort tid efter.

Voldgiftsretten vurderede derfor, at lederen ikke bevidst havde haft til hensigt ikke at varetage sit arbejde, og da der var tale om en fejlvurdering i et enkeltstående tilfælde, begået af en medarbejder, der ikke tidligere havde fået påtaler for sit arbejde, var den udviste forsømmelse ikke af en sådan grovhed, at der var grundlag for at give ham en bortvisning.

Men en opsigelse af medarbejderen fandt voldgiftsretten ville have været på sin plads – også selvom medarbejderen ikke havde modtaget nogen forudgående advarsel.

Voldgiftsretten vurderede, at medarbejderen ikke havde levet op til de krav og det ansvar, som hans arbejdsgiver berettiget kunne stille til en medarbejder med ledelsesansvar. Og lederens undladelse af at handle hensigtsmæssigt medførte risiko for skade og tab både for hans arbejdsgiver og for flyselskabet.

Endelig vurderede voldgiftsretten ikke, at den ledende medarbejder under samtaler om det passerede med arbejdsgiveren efterfølgende, mens han var suspenderet, havde vist forståelse for, at han havde håndteret situationen forkert.

Den ledende medarbejder endte således med at få tilkendt en erstatning for den løn, han under normale omstændigheder ville have krav på i en opsigelsesperiode. Derimod fik han ikke tilkendt nogen godtgørelse for uberettiget bortvisning.

Søg juridisk rådgivning

Hos SelskabsAdvokaterne anbefaler vi, at du altid søger professionel juridisk rådgivning, når du står overfor at skulle opsige – eller måske ligefrem at bortvise en medarbejder. Det kan koste dyrt at træffe en beslutning på et forkert grundlag, og en beslutning på et forkert grundlag kan koste anseelse – både internt og eksterne.

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister indenfor alle aspekter af ansættelsesretten, og vi bistår dig gerne.

Du er altid meget velkommen til at kontakte os for en uformel drøftelse af dine ønsker og behov. Du træffer os på tlf. 45 23 00 10.

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Uberettiget bortvisning af suspenderet medarbejder med 2 arbejdsgivere

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Kunne en arbejdsgiver, der havde opsagt og suspenderet en medarbejder, ...»

Var advarsel til tillidsrepræsentant på grund af arbejdsvægring berettiget?

Af Tina Raben Skaarup, Senioradvokat Det spørgsmål skulle en faglig voldgift tage stilling til den 19. ...»