Tjekliste ved fratræden

Tjekliste ved fratræden

Læs mere
Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Læs mere
Masseafskedigelse af medarbejdere

Masseafskedigelse af medarbejdere

Læs mere
Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Læs mere her
Forrige
Næste

Kom godt i gang med bonusaftaler!

En bonusaftale kan være et udmærket alternativ til en lønregulering. Med bonusaftalen kan du samtidig øge dine medarbejderes fokus på opfyldelse af specifikke målsætninger til gavn for både medarbejderne og for din virksomheds bundlinje.

Læs mere her om, hvordan du kommer godt i gang med bonusaftaler til dine medarbejdere

I nogle situationer kan det være oplagt at udarbejde en bonusaftale, som er møntet på løsningen af en specifik opgave eller et projekt. I andre situationer er det nærliggende, at en eller flere medarbejdere som en fast del af deres lønpakke skal have mulighed for at optjene en yderligere løn, som er variabel og afhængig af de resultater, medarbejderne skaber.

Skal en bonusaftale i udgangspunktet alene gælde for en nærmere bestemt periode eller indtil en nærmere afgrænset arbejdsopgave er afsluttet, er det vigtigt at få præciseret, at aftalen er tidsbegrænset således, at medarbejderne ikke fejlagtigt får det indtryk, at aftalen er fortløbende, alternativt at den vil blive forlænget evt. på grundlag af justerede mål.

Skal muligheden for at optjene bonus derimod være en fast bestanddel af en eller flere medarbejderes ansættelsesvilkår, er det ved fastlæggelse af bonusmålene vigtigt, at medarbejderne er klar over, at bonusmålene løbende vil blive justeret således, at de bevarer deres aktualitet i forhold til de specifikke mål, der løbende skal være for medarbejdernes indsats i forhold til virksomhedens behov.

Hvilke mål skal du bygge ind i en bonusaftale?

Det er vigtigt, at du ved fastlæggelse af de specifikke målsætninger, der skal være gældende for en eller flere medarbejderes mulighed for at optjene bonus har fokus på præcist, hvilke led i virksomhedens kerneopgave, den enkelte medarbejder helt konkret har mulighed for at påvirke i en for din virksomhed gunstig retning. På basis heraf fastlægger du målene.

For visse medarbejdere kan det give bedst mening at fastlægge bonusmålene i % af dækningsbidrag. I andre tilfælde kan relevante bonusmål fx sættes i forhold til:

- En % af virksomheden omsætning

- En % af virksomhedens omsætning

- Resultatforøgelse

- Variable bonusmål/KPI’er

- Omsætning, bruttoavance og samlede resultat før skat

Skal der være tale om en bonusordning, som skal omfatte mange af virksomhedens medarbejdere – eller måske ligefrem dem alle – kan du fx overveje en bonusmodel, baseret på virksomhedens overskud.

Søg nærmere juridisk rådgivning

SelskabsAdvokaterne bistår dig gerne.

Processen og prisen

Hos SelskabsAdvokaterne har vi gjort det meget nemt for dig som klient.

Omfanget af vores bistand og prisen afhænger naturligvis af dit behov, og hvilken model du ønsker:

Den lille model

Mellemmodel

Den store model

Efter den uformelle og telefoniske drøftelse vil du gerne have, at vi udarbejder et udkast til en bonusaftale uden yderligere rådgivning.

Dette vil typisk tage 2-3 timer.

Efter den uformelle og telefoniske drøftelse vil du gerne have, at vi udarbejder et udkast til en bonusaftale, som sendes pr. e-mail.

Du/I har behov for yderligere rådgivning og sparring i forhold til udkastet, og denne rådgivning foregår på et telefonmøde eller et fysisk møde.

Du/I vælger selv at rette ind i bonusaftalen efter vores møde.

Dette vil typisk tage 3-5 timer.

 

Efter den uformelle og telefoniske drøftelse vil du gerne have, at vi udarbejder et udkast til en bonusaftale, som sendes pr. e-mail.

Du/I har behov for yderligere rådgivning og sparring i forhold til udkastet, og denne rådgivning foregår på et telefonmøde eller et fysisk møde.

Vi tilføjer og justerer i bonusaftalen, som sendes pr. e-mail, og det sikres i fællesskab, at aftalen svarer til dine/jeres konkrete ønsker og behov.

Dette vil typisk tage 5-8 timer.

Vores timepris er DKK 2.400 + moms.

Du er altid velkommen til at kontakte SelskabsAdvokaterne for en uformel drøftelse i forbindelse med udarbejdelse af en bonusaftale til en eller flere af dine medarbejdere.

 

 

 

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Incitamentsaflønning af medarbejdere

Overvejer du at indføre incitamentsaflønning af en eller flere af dine medarbejdere, så læs nærmere nedenfor ...»

Kom godt i gang med bonusaftaler!

En bonusaftale kan være et udmærket alternativ til en lønregulering. Med bonusaftalen kan du samtidig ...»